Život v típi - 1.časť

Patrick Whitefield je permakultúrny dizajnér, učiteľ a spisovateľ. Okrem iného napísal klasické permakultúrne knihy „Ako založiť lesnú záhradu“ alebo „Permakultúra v kocke“. Vyrastal v malej vidieckej usadlosti v anglickom Somersete, vyštudoval poľnohospodárstvo na Shuttelworth College. Farmárske skúsenosti získaval v Británii, na Strednom Východe a v Afrike. Získal tiež mnoho znalostí a zručností užitočných pre organické záhradníčenie, praktickú ochranu prírody a tiež pre život v típi. Svoje prvé típi kúpil na ekologickom festivale v roku 1983 a býval v ňom v rokoch 1986 až 1990. Neskôr si ušil vlastné típi, v ktorom žil skoro 9 rokov blízko Glastonbury.

Keď som kúpil svoje prvé típi, mal som na výber - mohol som žiť v dvoch karavanoch, alebo v dobre postavenom benderi (bender - pozri KŽ č.7/8). Prečo som sa rozhodol pre típi. Odpoveď je jednoduchá - zamiloval som sa do jeho krásy.

Jeho krása ma svoju jedinečnú hĺbku. Kruh, ktorý tvorí základňu típi je tvarom s silnou liečivou mocou, ktorú pocítil každý, kto žil v típi dlhší čas. Priamy kontakt so Zemou nie je v típi iba metafórou. Keď sedím vo svojom típi, cítim pod sebou pokožku svojej matky Zeme. Keď pozriem hore vidím palice vytvárajúce kruh, ktoré sa vzájomné pretínajú aby sa mohli cez dymový otvor týčiť k otvorenej oblohe. V noci v dymovom otvore žiaria hviezdy a v strede kruhu tancujú plamene v otvorenom ohni svoj tanec života. V típi počujem všetky zvuky okolitého života a pri zaspávaní ma uspáva zvuk potôčika, ktorý tečie neďaleko. Niekedy do típi prídu vtáčiky aby sa pozreli, čo v ňom možno nájsť. Keď človek žije v típi, veľkú časť dňa strávi v okolitej krajine a tak sa stiera rozdiel medzi „dnu“ a „vonku“, tak príznačný pre život v dome. Na život človeka žijúceho v típi priamo vplýva mesiac, slnko, hviezdy, oblaky, vietor a dážď a tak som sa rýchlo naučil spoznávať ich rytmy, ktoré mi na čas skoro úplne nahradili hodinky, alebo kalendár. Niektoré ženy prvý krát odhalia súvislosti medzi svojim menštruačným cyklom a mesačnými fázami, keď sa presťahujú z domu do tipi. Žiť v tipi neznamená iba priblížiť sa prírode, znamená to žiť ako jej súčasť, ako časť jej jemnej pavučiny.

Típi je vysoko praktický spôsob pre život v krajine. Jeho krása kráča ruka v ruke s jeho praktickosťou. Myšlienka, že niečo môže byť praktické a zároveň škaredé je produkt nevyrovnanej industriálnej spoločnosti. Típi je silné, priestranné, nepremokavé, ľahké na skonštruovanie a premiestňovanie a okrem toho všetkého v jeho vnútri horí otvorený oheň

Típi vytvorili ľudia žijúci na veľkých planinách Severnej Ameriky a je ťažké vylepšiť štruktúru obydlia, ktoré umožnilo prežiť ľuďom v tak drsných podmienkach.

Je mnoho spôsobov, ako používať típi - od víkendových výletov do prírody po celoročné bývanie. Niektorí ľudia žijú v típi iba počas festivalov a letných stretnutí. Típi je tu zvyčajne miestom kde sa môžu ľudia stretávať pri ohni, piť spolu čaj, hrať hudbu alebo sa osušiť v daždivom počasí.

Típi postavené v záhrade za domom predstavuje priestor navyše, kde môže človek uniknúť zo zajatia tehlových alebo betónových stien, alebo nájsť pokoj pre meditáciu. Treba však dbať na jeho správne používanie, pretože típi, v ktorom pravidelne nehorí oheň začne vo vlhkom počasí rýchlo hniť a plesnivieť.
Transport tiež nie je tiež problém. Menšie Típi aj s palicami možno bez problémov previezť na stredne veľkom rodinnom aute, alebo na voze ťahanom koňmi. V Británii žije skupina ľudí, ktorí žijú plne kočovným spôsobom života a svoje típi prevážajú z miesta na miesto vo vlakoch.

Žiť v tipi po celý rok je už náročnejšie. Poznám však mnoho ľudí, pre ktorých je típi jediným domovom. Vo Walese je dedina , kde žije viac ako 100 ľudí v típi, podobných komunít je viacero - vo Francii v Pyrenejách, v Portugalsku, Nemecku, Taliansku, na Novom Zélande. Dokonca v Severnom Škótsku s jeho tuhými zimami žijú jednotlivci roztrúsení so svojimi típi v prírodnej krajine.

Byť súčasťou típi dediny, kde všetci vaši susedia žijú rovnakým spôsobom života, je najcelistvejším spôsobom típi života. Tipi dedina vo Walese dosiahla svoju optimálnu veľkosť a preto je potrebné vytvárať nové dediny na iných miestach krajiny.

Žijeme v spoločnosti, ktorá porušuje prirodzenú rovnováhu. Intelekt je glorifikovaný na úkor emócií a intuície, materiálne bohatstvo hrá hlavnú úlohu a stáva sa najdôležitejším životným cieľom, ľudia sú odtrhnutý od všetkých ostatných živých bytostí. Život v prírodnej krajine pomáha obnovovať rovnováhu a umožňuje zároveň uchovať to dobré, čo priniesla naša kultúra. Podľa mojich skúseností je život v típi najlepším spôsobom, ako žiť v prírodnej krajine.

Ako si vybrať típi

Je to výborný pocit žiť v dome, ktorý ste si urobili sami, vlastnými rukami, no na druhej strane je aj mnoho dobrých dôvodov, pre ktoré môže byť lepšie začínať život v takom típi, ktoré zostrojil skúsený človek. Či sa rozhodnete ušiť si típi, alebo si ho kúpiť, je to vaše osobné rozhodnutie.

Prvú vec, o ktorej musíte v obidvoch prípadoch rozhodnúť je veľkosť. Veľkosťou sa zväčša myslí dĺžka od spodného po vrchný kraj plášťa meraná na jeho prednej strane. Priemer základne je obyčajne zhruba o 50 cm menší.

Najmenšie típi vhodné na bývanie má veľkosť 4 m. Je dosť veľké pre komfortný život jedného človeka, ale stáva sa trochu tesným ak k Vám príde návšteva. 5 je dobrá veľkosť pre pár a 6 m je vhodné pre 3-4 člennú rodinku. Väčšie típi nad 6 m sú zväčša využívané ako komunitné a spoločenské miesto v tipi táboroch alebo dedinách. Je dôležité mať na pamäti, že zväčšenie kruhovej základne típi nerastie proporcionálne s jeho výškou - zväčšuje sa oveľa viac. Šesť metrové típi ma skoro dva krát tak veľkú základňu ako típi s veľkosťou štyri metre.
Väčšie típi vyvolávajú v človeku iný pocit, ako típi menšej veľkosti. Ak ste v típi menšom ako 5 m, cítite sa viac útulne, niektorí ľudia to popisujú ako by sa nachádzali v maternici. Väčšia típi je vzdušnejšie a vytvára pocit otvoreného priestoru. Výhodou menšieho típi je to, že na jeho vykúrenie spotrebuje človek menej dreva, čo je významný faktor, ak sa rozhodnete v típi prezimovať. Na druhej strane môže sa ľahko zadymiť, ak oheň nehorí tak ako by mal.

Väčšina típi sa šije z bavlneného plátna, niekedy impregnovanej látkami zvyšujúcimi nepremokavosť. Existuje tiež materiál zvaný Regentex, ktorý je čiastočne z bavlny, čiastočne z umelých vlákien a vydrží dlhšie. Ja som však nikdy nebýval v Regentexovom tipi. Umelé vlákna sú totiž tým druhom vecí, od ktorých sa snažím dostať čo najďalej a preto aj žijem v tipi.

Plachta je väčšinou biela, čo má svoj význam, pretože tak prepúšťa viac svetla do vnútra. A ťažko tiež vylepšiť krásu bieleho típi týčiaceho sa v prírodnej krajine. Jasné a pestré farby môžu však vyzerať pekne na festivaloch, kde som videl dokonca niekoľko dúhových típi.

Ak sa rozhodnete bývať v típi aj v zime, je nevyhnutnosťou používať dažďový kryt na vrchole típi.

Keď kupujete típi z druhej ruky, musíte si dávať pozor na to, či niekde nezačína hniť alebo plesnivieť. Vedieť aké staré je típi vám veľmi nepomôže. Ak je postavené celý rok vo vlhkom podnebí, môže vydržať iba päť rokov. Ak sa cez na zimu odkladá do sucha a podnebie v mieste táborenia je menej daždivé, môže byť po piatich rokoch ako nové. A ak sa používa iba pri príležitosti letných festivalov, môže človeku vydržať po celý život.

pokračovanie v budúcom čísle

- Preložené z brožúrky Tipi Living s láskavým súhlasom vydavateľstva Permanent Publications. Na adrese vydavateľstva si môžete objednať zadarmo katalóg s množstvom kníh, ktoré sa zaoberajú životom v prírode, prírodným staviteľstvom, permakultúrou, pestovaním potravy a najrôznejšími zručnosťami užitočnými pre prirodzený života.

Kontakt: Permanent Publications, The Sustainability Centre, East Meon, Hampshire GU32 1HR, UK. Mail: [info@permaculture.co.uk], Web: [www.permaculture.co.uk]