Závislosť na autách

Závislí ľudia venujú svoj život uspokojovaniu osobných túžob. Sú šťastní, keď majú objekt svojej závislosti, ale cítia sa zle ak im chýba. "Dobré" formy závislosti, ako závislosť na hudbe, sú v podstate neškodné a preto sa nimi nezaoberáme. "Zlé" závislosti sú tie, ktoré poškodzujú, obmedzujú a zraňujú ľudí, medzi ktorými závislý žije. Spoločnosť takéto formy závislosti potláča - okrem jedinej: závislosti na automobile.

Navzdory spoločenským dopadom, závislí na autách sú spoločnosťou rozmaznávaní. Autá sú bežným zariadením, napriek tomu sa stávajú predmetom zbožňovania. Niektoré autá prinášajú vzrušenie pri jazde, niektoré majú pekný dizajn, ale autá všeobecne prinášajú nebezpečenstvo a škaredosť. Závislí na autách sa väčšinou nezaujímajú o dôsledky ich závislosti. Sú príliš zaneprázdnení záujmom o svoje auto, nadšení z novej identity, ktoré im auto dáva a presvedčení o slobode, ktorú im auto prináša. My ostatní by sme sa mali pozrieť na to, aké sú dôsledky závislosti na autách.

Autá sú nákladné a spotrebujú množstvo peňazí, ktoré by sa mali použiť na dôležitejšie veci. Automobilov za 500 000 korún nie je o nič menej ako hladujúcich detí.

Závislí na autách väčšinou pracujú ďaleko od svojho domu a ich cestovanie má mnoho negatívnych dopadov. Závislosť na autách sa šíri v mestách a zvyšuje náklady na infraštruktúru. Keďže závislí na autách nepoužívajú verejnú dopravu, vyžadujú nákladné cestné komunikácie. Krajina sa mení na parkoviská. Závislí na autách si nepripúšťajú, že za ich parkovanie musí niekto zaplatiť, rovnako ako za voľné používanie ciest.

Závislí na aute znižujú kvalitu života. Mestské cesty sú škaredé, parkoviská sú škaredé. Autá útočia aj na ďalšie zmysly: smrdia, znečisťujú vzduch, spôsobujú hluk.
Vodiči znižujú kvalitu života v ľudských sídlach, cez ktoré prechádzajú. Ich obyvatelia sú vystavení nebezpečenstvu nehody, znečisteniu, hluku a nepríjemnému pohľadu.

Samozrejme závislí na autách strácajú tiež. Riadenie auta je stresujúce a izolujúce. Osamelí vo svojich autách nemajú šancu stretnúť priateľov a známych, čím sú ochudobnení o dôležité spoločenské zážitky.

Závislosť na aute je vážny problém, keďže závislí nie sú ochotní akceptovať ich zodpovednosť. Súčasťou každej závislosti je snaha obviňovať iných za jej dôsledky. Keď sa vodiči uspokojujú každodennou jazdou v mestách, niekedy vytvárajú zápchy. Komu ale dávajú vinu za tieto zápchy ? Sebe určite nie, väčšinou ani ostatným závislým. Obviňujú mestskú radu alebo neprispôsobivosť komunity. Závislí na autách nie sú ochotní pripustiť, že dopravné problémy spôsobuje veľké množstvo aut a nie nedostatok ciest. Ťažko môžeme dúfať v dobrovoľnú liečbu samotných závislých.

Môžeme ale pomôcť liečiť závislosť a zlepšiť spoločne kvalitu našich životov. Môžeme zastaviť rast miest. Môžeme odmietnuť ulice prístupné pre autá, pretože takéto ulice ničia komunitný život. Môžeme zaviesť poplatky , ktorými by závislí museli vyrovnávať škody spôsobené ich závislosťou. Môžeme zatraktívniť vnútorné časti miest aj pre ľudí, ktorí nimi dnes iba prechádzajú. Môžeme vylepšiť, skvalitniť a inovovať verejnú dopravu. Presadzovanie týchto zmien je dnes veľmi ťažké, pretože množstvo závislých je dnes veľké. Musíme ale konať teraz, pretože závislosť na autách je neudržateľná. Skôr, alebo neskôr musí táto závislosť skončiť, vzhľadom na jej neefektívnosť a škaredosť, ktorú vytvára. Ak všetci začneme s liečbou, budeme mať obývateľnejšie mestá dnes, aj v budúcnosti.

Jason Montgomery
World Without Car newsletter (1997)