Zaježka - evolúcia jedného sna

Zaježka - evolúcia jedného sna

Pri všetkej tej rôznorodosti ľudí, ktorí sa počas uplynulých 15-tich rokoch prisťahovali na zaježovské lazy, je ťažké hľadať nejakú našu spoločnú črtu. Z každej bežne zaužívanej predstavy o Zaježke je tu veľa výnimiek. Niečo však predsa len máme spoločné - a to nielen ľudia, ktorí tu žijeme, ale aj mnohí ľudia, ktorí na Zaježovú prichádzajú na dlhšie, než len na letmú návštevu. Vábi nás sem náš osobný sen.”

Článok Miroslava Kašiaka o tom, ako sa vyvíjajú ideály a život v komunitnom spoločenstve na Zaježovej

Cesta za snom

Pre niekoho je to pomerne jasná predstava, ako si preusporiadať život v súlade so svojimi ideálmi, pre väčšinu z nás je to však hmlistá, nekonkrétna túžba po krajšej budúcnosti. A nájdu sa aj ľudia, pre ktorých je Zaježka únikom pred “nočnou morou” predchádzajúceho života. Najčastejšie je to však kombinácia tohto všetkého - niečo konkrétne chceme zrealizovať, niečo sa nám nejasne črtá v budúcnosti a pred niečím unikáme. A ešte sa tu núka jedna analógia so snom - s odstupom času je ťažké spomenúť si, o čom sme to vlastne snívali, keď sme sem prichádzali…

Ak však prijmeme určité zjednodušenie, môžeme hovoriť o dominantných témach zaježovských “vábivých snov” v rôznych obdobiach. Podobne ako pri evolúcii, časom sa pomaly a nenápadne pretvárali, pričom sa z pôvodnej jednoduchšej úrovne začala formovať ďalšia, ktorá ju niečím doplnila. Premenu spôsobovalo vonkajšie prostredie - zmeny na celospoločenskej, ale aj lokálnej úrovni, ako aj “mutácie” zvnútra. Tie nepriamo vytvárali najmä silné osobnosti - ľudia, ktorí dokázali ovplyvniť svoje okolie. Pozrime sa na rôzne obdobia evolúcie zaježovského sna bližšie…

Sen o oživení tradičných remesiel

Jeden z vedľajších efektov “nežnej revolúcie” bola predstava mnohých, najmä mladých ľudí, že pokiaľ sú dostatočne odhodlaní, dokážu “zmeniť svet”. Pre obdobie po zmene režimu bolo charakteristické  opojenie slobodou a všetkým novým, budovateľské nadšenie, ale aj zmätok, ktorý vyplýval z rozpadu starých spoločenských štruktúr a nezrelosti nových. V tomto prostredí bolo pomerne jednoduché nadchnúť sa pre nové zaujímavé projekty.

Skupina obdivovateľov tradícií, ktorá sa sformovala okolo Školy ľudovej kultúry, prišla s myšlienkou vytvoriť priestor, kde by počas víkendoviek a letných táborov odovzdávali starší skúsení remeselníci svoje zručnosti ďalším generáciám.  Po niekoľkých pokusoch v rôznych častiach Slovenska im učaroval domček na zaježovskom laze Podlysec. Klára Jančurová, Peter Juriga, Marcela Čížová, Magda Slivková a naozaj mnohí ďalší dokázali veľmi rýchlo vytvoriť životom kypiace a na Slovensku ojedinelé centrum, kde sa takmer každý víkend pripravovali obľúbené košíkárske, tkáčske, hrnčiarske, rezbárske a podobné kurzy. Popri tom bol zakúpený aj ďalší dom v časti Polomy, ktorý mal slúžiť na mládežnícke tábory Stromu života a obec prenajala organizácii aj budovu bývalého MNV, kde mala byť vybudovaná tkáčska dielňa. O tieto priestory sa bolo treba starať a preto na Podlysci ubytovali správcov.

Boli medzi nimi aj Igor Chýra a Vlado Szanto, ktorých síce pritiahli ľudové tradície, ale ich pohľad na ne bol od základu iný. Nevnímali ich ako tvorivú aktivitu vhodnú na víkend, ale ako životný štýl, ktorý bol založený na využívaní lokálnych zdrojov, šetrnosti, skromnosti a v súlade s prírodou. Ich predstava bola gándhiovská - osobným príkladom a vlastným životom preukázať pravdivosť svojich myšlienok.

Žiaľ tieto dve koncepcie sa nedokázali v ŠĽK zladiť, čo viedlo k rôznym konfliktom. Okolo Igora a Vlada sa vytvorila skupinka ľudí, ktorí sa navzájom podporovali a presadzovali “svoj typ” aktivít. Klára Jančurová a niekoľkí ďalší však nemali chuť zamotávať sa do filozofických tém - vyhovoval im dovtedajší, čisto folklórny, spôsob fungovania. Postupne sa “reformisti” utvrdili v tom, že bude pre nich lepšie, keď si založia vlastné občianske združenie a nájdu iný dom, kde by robili aktivity vo svojom štýle. A tak v roku 1994 založili nové občianske združenie - Pospolitosť pre harmonický život (PHŽ) a súčasne kúpili gazdovstvo na zaježovskom laze Sekier.

foto: usadlosť Sekier

Ťažké je povedať, či bol tento rozkol nevyhnutný. Isté je však, že pre ďalší rozvoj Zaježovej by bolo lepšie, keby ostala fungovať ŠĽK tak, ako predtým a súčasne sa formovala PHŽ a jej iniciatíva na Sekieri. ŠĽK však čoskoro zanikla. Stratila mnohých ťahúňov - niektorí odišli do PHŽ a mnohých iných odplašili konflikty a strata príjemnej atmosféry na podujatiach na Podlysci. PHŽ sa snažila zachovať tradíciu remeselných kurzov, ale už nikdy neboli také kvalitné a tak hojne navštevované, ako predtým. Prevládli iné témy, iné sny…

Sen o sebestačnosti

V polovici 90-tych rokov už nadšenie zo slobody opadlo a mnohí ľudia začali viac vnímať tienisté stránky rozširujúceho sa divokého kapitalizmu, tu na Slovensku navyše prichuteného “mečiarizmom”. Čoraz viac sa medzi “alternatívcami” hovorilo o sociálnej a ekologickej kríze a niektorí ľudia začali pociťovať potrebu izolovať sa a vytvoriť si svoj vlastný svet, v ktorom by si sami pokryli životné potreby. Dobrovoľne sa presunúť na okraj spoločnosti a nezúčastňovať sa na celom tom konzumnom cirkuse, ktorý tu rozohrával svoje predstavenie.

To, čo bolo spoločnosťou vytesnené na okraj, bolo pre novovzniknutú “Pospolitosť pre harmonický život” (PHŽ) a jej aktivistov v centre pozornosti. Najvýraznejšou osobnosťou a našim charizmatickým inšpirátorom bol Igor Chýra. Typickým pre neho a aj pre celé toto obdobie bol vznik a spôsob fungovania “recyklačka”. Ľudia na káričkách zvážali viac, či menej vytriedený odpad z Pliešoviec a ten potom ručne dotrieďovali s až absurdnou precíznosťou a snahou čo najviac odhodených vecí “zachrániť” čiže znovu využiť. Na veľkú časť vytriedeného odpadu však neexistovali odberatelia a tak sa roky hromadil, až kým sa neznehodnotil.

Sekier, ako základňu PHŽ, ale aj dom Igora Chýru na Častobrezí a aj bývalé MNV-čko obsadili ľudia, pre ktorých bolo prirodzené vyrovnávať ohnuté klince, do obchodov si nosiť vlastné sáčky, spávať v spacáku na karimatke, či na sene, jedávať vlastnoručne vystrúhanou drevenou lyžičkou, v lete chodiť po vonku naboso, prežúvať nedopečené ražné chleby a pod. Boli sme hrdí, keď sme niečo nepotrebovali, zrecyklovali (čiže využili vec určenú na vyhodenie), alebo si to zadovážili vlastnými rukami.

Bolo to obdobie silného idealizmu, ktorý bol pre niektorých ľudí “zvonka” obdivuhodným príkladom a pre iných bláznivým vymýšľaním. V každom prípade to bol odvážny a v týchto končinách ojedinelý pokus o nový prístup pri propagácii idey “trvalo-udržateľného života”. Žiaľ, z posolstva, ktoré sme sa snažili odkázať svetu: “Žijeme skromne a aj tak sme šťastní,” platila predovšetkým prvá polovica. Čo sa týka nášho šťastia, bolo to trochu komplikovanejšie. Problémy však nepramenili z uskromňovania a nedostatku civilizačných výdobytkov. Podcenili sme sociálnu stránku spolužitia a spolupráce. Vrelo to najmä na Sekieri a to z viacerých dôvodov.

Subjektívne príčiny problémov v komunite boli zakorenené v komplikovanej povahe mnohých z ľudí, ktorí sa odhodlali prísť bývať na tento odľahlý laz. Málokto z nás očakával, že tu, vo vysnívanom útočisku pred konzumným svetom, bude riešiť predovšetkým vzťahy so spolubývajúcimi - jednoducho sme neboli na to pripravení.  Už zo samotnej podstaty vízie, ktorá na Zaježke v tom čase dominovala, vyplýva, že tu prevládali jedinci, ktorí sa nedokázali začleniť do bežnej spoločnosti. Samozrejme, že sme neboli žiadne “socky”, či “vyvrheli”, ale určite sme neboli ani vzorovo “pospolití,” ani “harmonickí”.

Objektívne príčiny rozporov boli najmä v tom, že 5-8 ľudí zdieľalo dve izby. Navyše sa tam organizovali víkendovky a chodilo tam množstvo ľudí na kratšie či dlhšie návštevy. To vytváralo priveľký tlak na psychiku ľudí, snívajúcich o pokojnom živote na lazoch. Dôležité bolo aj to, že napriek tomu, že sa tu zišlo mnoho šikovných a zručných ľudí, predsa len nikto z nás nemal nejaké výraznejšie skúsenosti s pestovaním, chovaním a rôznymi praktickými každodennými drobnosťami sprevádzajúcimi život ďaleko od “civilizácie.” Frustrovali nás neúspešné pokusy a to, že veľa vecí sa nedarilo tak, ako sme si ich vysnívali.

Jeden príklad za všetky… spolupracovali sme pri vydávaní knihy od Fukuoku, na-zvanej “Revolúcia jednej slamky,” v ktorej opisuje svoje úspechy pri bezzásahovom pestovaní ovocia, obilnín a zeleniny. Napriek snahe viacerých sa nikomu z nás (a nikomu, koho osobne poznám) fukuokovské pokusy nepodarili… A tak sme začali na záhradách postupne používať menej odvážne a tradičnejšie postupy. Tento typ sklamaní postupne uhasínal náš idealizmus, ale na druhej strane prispieval k nášmu osobnému rozvoju. 

Platí staré známe: “čo ťa nezabije, to ťa posilní.” Ja osobne s odstupom času považujem obdobie, ktoré som strávil na Sekieri za naozajstnú školu života - v tom čase som sa osobnostne rozvíjal asi najviac a predpokladám, že niečo podobné môžu o sebe povedať viacerí. V tomto zmysle nebolo až také podstatné, že som sa naučil aj niektoré praktické zručnosti, kvôli ktorým som tam prišiel. Uvedomil som si totiž, že kľúčové je naučiť sa spolupracovať s ostatnými, zdieľať, komunikovať. Bolo to v súlade s celkovou tendenciou v Zaježovej. V tom čase tu už postupne pribúdali ďalší obyvatelia. Niektorí Sekierčania odišli zo Zaježky, ale viacerí sa usadili vo vlastných domoch v okolí.  Domy si tu kupovali aj ľudia, ktorí Zaježovú spoznali cez aktivity PHŽ. Centrum diania sa presúvalo zo Sekiera do ich domácností - čoraz viac sa začínalo rozprávať o spolupráci a o rozvoji obce - spoločenstva novousadlíkov. To je však už ďalší sen…

Sen o spolupracujúcej obci

Obdobie tesne pred a po roku 2000 bolo na Slovensku obdobím úľavy - Mečiar a jeho kumpáni boli odstavení od moci, štát už nebol hrozbou, začali sme dobiehať okolité štáty v snahe integrovať sa do EÚ. Svet sa už nezdal byť až taký temný a možno aj to bol dôvod, prečo ľudí pomaly prestávali zaujímať celospoločenské problémy a sústreďovali sa viac na seba a svoje okolie.

V Zaježovej sme si v tom čase, možno až s prekvapením, uvedomili, že nás, novousadlíkov, je tu už cez dvadsať. Čoraz viac sme si navzájom pomáhali. Vnímali sme ako veľkú výhodu, že sme sa usadili práve v regióne, kde je “utečencov z mesta” viac pohromade. Nadšenie pre spoluprácu nás viedlo k tomu, že sme začali diskutovať o systéme, ktorý by nám umožňoval zjednodušiť výmenu tovarov a služieb bez použitia peňazí (tzv. LETS). V roku 1999 si ku nám z návštevy po Slovensku odskočil známy alternatívny ekonóm Richard Douthwaite a jeho prednáška bola impulzom, ktorý nás motivoval ku konkrétnym krokom v tomto smere. V rámci neho nám ako menová jednotka slúžili “ježe”, transakcie boli zapisované na papieriky a spolu s aktuálnou výškou účtov centrálne evidované.

O čosi neskôr sme založili tzv. “potravinovú banku” - spoločný nákup trvanlivých potravín vo veľkých baleniach. Rozbiehali sa aj ďalšie “spoločné podniky”, ktoré sa však na rozdiel od LETS-u a potravinovej banky veľmi ďaleko nedostali. Do spolupráce sme išli zo zásadou, že všetci sme si rovní, každý má rovnaké práva a možnosti a že si úplne dôverujeme. A to aj v prípade, keď sa medzi nás, novousadlíkov, zaradil niekto úplne nový a prakticky neznámy. Množstvo spoločných aktivít si vyžadovalo formalizáciu, vytváranie pravidiel a tým aj časté stretnutia. Okrem pravidelných nedeľných, v intervale dvoch týždňov, ktoré sa odohrávali vždy v inej domácnosti, to boli aj pracovné stretnutia v menších skupinách a aj rôzne spoločenské akcie. Mali sme pekné ideály, ale práve kvôli nim sa naša organizačná štruktúra, ktorú sme si nazývali obec (vyhýbali sme sa nejednoznačnému termínu “komunita”) rozpadla ešte predtým, než bola dokončená.

Postupne sme sa učili diskutovať, prijímať rozhodnutia, deliť si zodpovednosť. Žiaľ, bol to oveľa náročnejší proces, než sme čakali. Snažili sme sa vytvoriť spoločnú víziu rozvoja Zaježovej, čo sa nám čiastočne aj podarilo. Veci však až príliš často ustrnuli, keď ich bolo treba realizovať - čiže prejsť od slov k činom. “Ťahúňov” bolo síce relatívne dosť, ale ľudí, čo sa len viezli ešte viac. Niektorí z pohodlnosti, iní kvôli tomu, že sa ešte v novom prostredí nestihli zorientovať - preladenie z mestského prostredia na laznícke nie je zvyčajne rýchle a ani hladké. Frustrujúce bolo aj to, že niektorí jedinci si na spoločných stretnutiach ventilovali svoje osobné antipatie a komplexy, čím ich “dusili”. Postupne čoraz viac ľudí strácalo iniciatívu, prestávaliprispievať do spoločných projektov a z “obecných aktivít” odstupovali. Aj keď sme toho vo sfére vzájomnej spolupráce dosiahli pomerne veľa, situácia dospela do štádia, keď sa už takmer nikomu nechcelo stretávať a riešiť spoločné veci - minimálne v kruhu všetkých novousadlíkov.

Podobný proces prebiehal aj na Sekieri, kde bol v tom čase lídrom Peťo Banás.  Ten ho  začal posúvať smerom ku svojej idealistickej predstave hlboko vnútorne prepojenej komunity. V nej mal miesto každý, nikto nemal byť diskriminovaný. Sekier aj preto v tom čase oveľa viac, než je to bežné, priťahoval zvláštnych ľudí so všemožnými problémami. Tie však boli často natoľko závažné, že sme ich nedokázali zvládnuť. Navyše, pod tlakom neustálej psychickej záťaže sa začalo rúcať aj samotné jadro sekierskej mikro-komunity, až sa nakoniec rozpadla. Našťastie ľudia, ktorí tam spolu vtedy žili boli už natoľko prepojení, že takmer všetci ostali v Zaježovej, len sa presunuli do vlastných domov. V tomto zmysle Peťo vo svojej snahe uspel.

Obdobie “budovania obce a komunity” bolo pre nás veľmi turbulentné a dosť výrazne nás, ktorí sme si ho tu prežili, sformovalo. Teraz už nikto z nás, na rozdiel od minulosti, neočakáva, že všetci novousadlíci na tunajších lazoch budú ťahať za jeden povraz. Bežná je skôr spolupráca v menších skupinách, zložených z ľudí, ktorí sú navzájom dobre zladení a ktorí riešia veci priamo sa ich týkajúce. Čiže sme síce stratili kus idealizmu, ale o to viac stojíme oboma nohami na zemi, a to nám, možno paradoxne, prináša väčšie úspechy aj v oblasti vzájomnej spolupráce.

Sen o šťastných deťoch

V posledných rokoch zažívame komplexnú premenu spoločnosti, ktorú spôsobili moderné technológie, najmä internet. Menia sa naše každodenné návyky, spôsob komunikácie, myslenia a vnímania sveta. Veľa získavame a ešte sami nevieme, čo strácame. Isté je, že ľudia sa začínajú ináč pozerať aj na život na vidieku. Je čoraz jednoduchšie užívať si čisté a pokojné prostredie ďaleko od veľkomiest a pritom si udržať kontakt so svetom, alebo dokonca aj pracovať na diaľku. Takáto predstava je lákavá najmä pre rodiny s malými deťmi. Atraktívnosť zaježovských lazov je umocnená aj tým, že tu už býva pomerne veľa “utečencov” z miest a tým, že sme si tu vytvorili určitú neformálnu podpornú sieť.

foto: Fašiangy na Zaježovej

Ľudia, ktorí sem prichádzajú so snom zabezpečiť svojim deťom (a samozrejme aj sebe) pokojný život v lone prírody so sebou prinášajú iné hodnoty a spôsoby fungovania, ako mladí ľudia bez záväzkov, ktorí si sem prichádzajú dokázať, že sú schopní žiť mimo civilizácie. Rodiny a to aj tie, ktoré si založili mladí idealisti, ktorí sa tu spoznali, už veľmi neriešia úroveň svojho konzumu.  Život si “uľahčujú” rôznymi technickými pomôckami, keďže sú na nich životom kladené oveľa vyššie nároky. Majú však väčšiu tendenciu spolupracovať a to predovšetkým pri aktivitách súvisiacich s ich deťmi a rodinným životom. Je to teda, na rozdiel od minulosti, prirodzený tlak k spolupráci, nie sú k nemu nutné nejaké zložité sociálno-environmentálne teórie a diskusie. V Zaježovej teda v posledných rokoch nepribúdajú iba deti, ale aj práčky, motorové píly, kosačky, autá, mobily, počítače s internetom a podobné vymoženosti. Práca mnohých z nás sa však zefektívnila, darí sa nám uskutočňovať viacej miestnych rozvojových projektov, ale aj neformálnych aktivít pre deti. Konkrétnymi výsledkami snahy mnohých Zaježovčanov, ale aj občianskych združení, ktoré tu pôsobia (okrem PHŽ, sa tu od roku 2006 výrazne aktivizuje Živica - celoslovenská organizácia zameraná na environmentálnu a etickú výchovu), sú najmä založenie jednotriednej základnej školy, rekonštrukcia Polomov do podoby vzdelávacieho centra, úpravy v centre obce (detské ihrisko, opravené zastávky, parkové úpravy), obnova bývalého MNV ako komunitného centra a iné. Spoločenských udalostí je tu tiež veľa - najmä pre deti, ale nielen pre ne - rôzne stretnutia, tancovania, hry, tvorivé dielne, premietania, diskusie sú na dennom poriadku. Život tu beží naplno, ale len pre ľudí, ktorí sa do toho všetkého chcú zapojiť. Ešte stále je tu pomerne veľa novousadlíkov, ktorí žijú viac utiahnuto a v skupinových aktivitách sa angažujú zriedka.

Aj keď sa zdá, že život rodiny s malými deťmi je tu ideálny, nie vždy je to tak jednoduché.  Máme čo robiť, aby sme si zabezpečili svoje fungovanie, najmä príjem a bývanie. Najmä tí, ktorí si predtým nevyskúšali bývanie na lazoch (trebárs na Sekieri), často s prekvapením zistia, že život je tu po technickej stránke oveľa náročnejší než v meste. Treba sa starať o drevo na zimu, opravy domu, kosenie lúk, údržbu okolia a množstvo ďalších vecí, ktoré zaberajú pomerne veľa času. Navyše, pokiaľ organizujeme program svojim deťom, znamená to neustále presuny a prevozy, telefonáty a diskusie. Stávame sa tak závislí na autách či mobiloch - a po tom asi nikto z nás netúžil. Náš život je podobnejší životu v meste, ale ešte stále tu cítime viac slobody, priestoru, bezpečia a možností na osobný rozvoj, preto tu ostávame. Najdôležitejšie je však to, že tí z nás, ktorí sme tu už roky, zapustili sme tu korene, zvykli sme si tu a nevieme si predstaviť fungovanie niekde inde.

A čo ďalej?

Keďže to považujem za dôležité, na záver ešte raz upozorním, že všetky opísané “obdobia” sú iba veľkým zjednodušením, ktoré neberie do úvahy rôznorodosť ľudí, ktorí sa na Zaježke časom usadili. Stále sem prichádzajú ľudia motivovaní obdivom k tradičnej kultúre, ľudia snažiaci sa o život v čo najväčšej skromnosti, ľudia hľadajúci podpornú komunitu, ako aj ľudia, ktorí si tu chcú vybudovať bezpečné rodinné hniezdo. Všetky tieto sny sa tu miešajú, prelínajú, pretvárajú… Ťažko je preto povedať, ako sa to tu vyvinie ďalej.

Jednou zo zvláštností Zaježky je, že na začiatku, pred 15-20 rokmi nikto netušil, čo sa založením Školy ľudovej kultúry spustilo. O ekodedine sa tu začalo rozprávať až oveľa neskôr - po tom, ako sme nadviazali kontakty s podobnými iniciatívami v zahraničí. Možno teraz, už na základe skúseností iných, ale aj svojich, dokážeme lepšie odhadnúť, kam smerujeme a dokonca to aspoň čiastočne svojim úsilím ovplyvniť, ale ešte stále tu zohráva veľkú úlohu náhoda. Zaježka je úrodnou pôdou, kde množstvo ľudí zasieva semienka - svoje nápady, idey, sny. Avšak podobne ako v prírode, len niektoré z nich vyklíčia, rozvinú sa a prinesú plody.

Miroslav Kašiak, 2009

Komentáre

Zaježka je biznis!

Zo Zaježovej som hlboko sklamaný, kam sa dostala.
Začínalo to pár nadšencami, ktorí chceli sebe aj ostatním dokázať, že sa dá žiť aj inak ako konzumne, že život može mať aj iný zmysel ako zarábanie peňazí a budovanie kariéry. Bolo to také že poď a pridaj sa k nám, uvidíš, že sa to dá. A teraz? Zaježová je predovšetkým tvrdý biznis! Z človeka sa miestni snažia vyťahať peniaze úplne za všetko. Je to už také, že zaplať si a niečo uvidíš, niečo zažiješ. Zaježová je už len ďalší komerčný produkt na zarábanie peňazí. Nevieš čo s voľným časom? Príď si pozrieť “alternatívnu” dedinu. Zaplať 5 € a máš za to 3 hodinovú exkurziu. Chceš vidieť ako staviame pec? Zaplať 50 € a môžeš sa pozerať, alebo si to aj sám skúsiť. Chceš vidieť ako staviame novú chalupu? Zaplať 70 € a môžeš sa zúčastniť. (Je to jediný prípad čo poznám, kedy pracujúci ešte platí tomu, pre koho odvádza prácu!!!).
Zaježka je už ak len pekný príklad toho, že pred kapitalizmom je naozaj ťažké utiecť. Lebo ten dokáže aj z aktivít, ktoré sú zamerané proti nemu spraviť biznis a zarábať na nich.

LETS

pekni clanocek,je dobre kdyz se lidi snazej ucit na svich chybach,my s tim v nase male komuntke mame taky tak trochu problem.K tomu LETS pamatuji si kdyz sme bydleli na MNV a bolo nam receno ze musime do LETS vstoupit, jinak ze muzeme jit ….
Byla to zajimava doba, byli sme mladi,a moc se nam do toho nechtelo a taky sme do LETS nevstoupili, aspon ne v te podobe ktera byla, ale hojne sme spolupracovali se starousedlikama a pomalhali jim takze vymeni system tam byl uz davno pred tim nez se zalozili jezkovia.ako to tam mate tedka nevim je to dalak tam k vam a nechce se mi platit drahe cestovne a mame tu svoji komunitu lidi takze moc ani nemuzem.
k tomu celemu co sem na zajezke za 3 roky zivota tenkrat citil bylo to ze “takhle se to nedela” stale se zaoberam myslenkou socialni a tou je to ze  kdo neco ma (majetek, penize)mnel vzdy na zajezce vetsi slovo enz ten kteri nema nic nebo jen strasne malo.aspon tenkrat sem to tak citil.a to uz je davno takze nic.snad se nekdy zastavime.a pokecame i kdyz spominka na pobihajiciho vlada kteri mne honil se sekyrou kvuli tomu ze sem napsal kritickej clanek o zajezce mi neprijde moc zajimave a doufam ze se nebude opakovat.kritika je jedna  z veci ktery musime akceptovata  ne nenavidet lidi kteri nas kritizuji.kopu krat to vlastne delaji v dobrem.jinak my http://dvp.s.cz
preji heske jaro a peknou urodu

evolucia zivota a myslenia v praxi

velmi sa mi pacil clanok analyzujuci dlhe obdobie hladania miesta  a casu v deji na Zajezke. Som iba sympatizantom sledujuci udalosti viac na nete ako v reale, prelomil som to az ucastou na Lukach v lete. Podstatne pre mna bolo, ze som casto rozmyslal, preco sa vam deje to, co sa vam dialo. Tusil som, ze odrastanie deti prinuti k zmene postojov,a k dalsiemu rozmeru zivota. Evidentne sa tak stalo a obzretie Mirca za minulostou je toho dokazom. Kazdy kto vstupi do noveho neprebadaneho uzemia musi pocitat s omylmi a teda neuspechmi a trestom. Nachadza vsak casto aj ine ako ocakaval a je pripravenejsi k dalsim vyzvam. Videl som zrekonstruovane Polomy a snimam klobuk dole nad sposobom a hlavne vysledkom snazenia skupiny zanietencov. Dalsie dni bytia na Zajezke celkom urcite budu poznacene skusenostami nadobudnutymi predchadzajucimi rokmi. Aj ked nie vzdy efektivne , ale naplno prezitymi…
dakujem za odvahu odhalit neuspesnost, v zaujme lepsej buducnosti
palo zahradnik

Ako to vidim ja...

Nemozem suhlasit s vetou: “PHŽ sa snažila zachovať tradíciu remeselných kurzov, ale už nikdy neboli také kvalitné a tak hojne navštevované, ako predtým.”
Niekolko rokov som sa pravidelne zucastnovala hrciarskych taborov na polomoch. Boli aj kvalitne - s lektorkou keramiky z ciech, aj hojne navstevovane. Bohuzial toto leto sa kurz v zajezovej uz neuskutocnil. Nakladna rekonstrukcia polomov viedla k prilis vysokej cene prenajmu za budovu. A tak sa hrnciarky cech musel vzdat letnych taborov v zajezovej. Skoda tej pece ktorej vyspadovanie sa zase zasypalo.
Ale Mirec, pekne si to napisal o tych snoch. Ten nas “hrnciari  na Zajezke” sa tiez uz rozplynul… Este som nedospela k tomu aby som v tom videla pozitivnu evoluciu.

Cennik Polomov

Mila Adriana,
ponukam fakty k drahemu ubytovaniu na Polomoch - 5,90 Eur/noc, z toho 19% odvadzame statu. Je to fakt tak vela, alebo je to skor o pocite, ze chceme mat vsetko zadarmo, lebo to je ovela lahsia cesta. Davat, nielen brat - to povedal v jednom rozhovore Igor Chyra.

ad:hrnciari

Mila Adriana, nechcel som, aby to vyznelo, ze remeselne a ine akcie, ktore sme organizovali, ci hostovali boli nekvalitne, alebo malo navstevovane. Boli rozne - aj velmi vydarene, aj menej, ale to, ze sa zachovali az doteraz svedci o tom, ze stale sa najdu ludia, ktori na ne radi chodievaju. Len som chcel naznacit to, ze z pohladu remeselnych aktivit bolo obdobie SLK vynimocne - chodievali sem lektorovat aj stari majstri (a majsterky) roznych remesiel, akcie boli pomerne caste a naozaj oblubnene. Ja som si to zazil iba na konci, ale tiez sa mi to pacilo. Co sa tyka rekonstrukcie Polomov, velkou vacsinou mame na nu dobre ohlasy. Pre nas je to teraz ovela jednoduchsie. V minulosti neustale nad nami visel “damoklov mec” - najma hrozba roznych problemov s hygienou, ci hygienikmi. Nemohli sme tam s kludnym svedomim robit akcie pre deti, pre rodiny - a ak sme ich aj robili, riskovali sme rozne problemy (inac staznosti s tym suvisiace sme mali aj od organizatorov hrnciarskych akcii). Teraz si ludia mozu vybrat, ci idu na akciu na Sekier v style “dobrovolnej skromnosti”, ci na Polomy, kde je standartny komfort a prijemne prostredie za dobru cenu. Mrzi ma, ze hrnciari zanevreli na organizovanie akcii v Zajezovej. Pokusal som sa dohodnut s Lubom, ale ponukane riesenia neprijal. Mam pocit, ze ste sa velmi nesnazili o pochopenie a dalsiu spolupracu a uprimne povedane, nemilo ma to prekvapilo. Dufam vsak, ze hrnciarske akcie sa na Zajezke obnovia, a doplnia ine remeselne akcie, ktore ponukame. S pozdravom Mirec

Veľmi pekný zaujímavý článok.

Veľmi pekný zaujímavý článok. Vďaka.
  

myslienka

Milí priatelia,
aj keď ma život zavial ďaleko, Zaježová je stále hlboko v mojom srdci a s veľkou radosťou som si prečítala reminiscenciu o Zaježovej. Keby ste mali záujem o môj názor a moje spomienky na celé toto obdobie, veľmi rada sa s Vami o ne podelím.Trošku ma zabolelo hodnotenie, že Škola ľudovej kultúry bola iba o folklóre. Možno to tak navonok vyzeralo, ale nebolo tomu úplne tak. Pôvodnou snahou bolo ukázať možnosť spolunažívania s prírodou, bola to fascináca tým, ako ľudia niekedy dokázali žiť, dýchať s prírodou, čítať v nej, využiť prútik, drievko. A myslím že je to téma i do budúcna.
Myslím, že hlavným problémom bol generačný rozdiel, boli sme trochu starší, už sme mali deti a vedeli sme, že časom aj ekologickí aktivisti sa budú “civilizovať”. Je to na dlhšiu diskusiu. V tých časoch som nesmierne túžila žiť na Zaježovej, ale bohužiaľ Peter nemal pre toto pochopenie, a naše nezhody nakoniec aj tak skončili rozvodom. Myslím, že duchom som stále ekológ a snažím sa celý život myslieť a konať priateľsky ku našej matke zemi. Školu ľudovej kultúry som si vymyslela ešte na železničke na Čiernom Balogu, potom pokračovala v Martinskom skanzene, na Ľupčianskom hrade, a v Zaježovej hnutie vyvrcholilo. 
V tej dobe v roku 1993 mi skončila materská so Šimonom, a je som stála na životnej križovatke života, čo ďalej. Škola ľudovej kultúry mala spústu možností, bežali nám na rôznych psychiatrických klinikách arteterapeutické dielne, mali sme niekolko dielní v školách, chceli sme rozbehnúť rekvalifikačné centrum v Slovenskej Ľupči v bývalej škole. Nakoniec som sa rozhodla vrátiť sa ku svojej profesii krajinárskeho architekta. Akonáhle som sa tomu prestala venovať naplno ja, bohužiaľ ŠĽK prestala fungovať. Do toho prišli problémy s kolegami zo Stromu života, finančná kontrola. Bola som vlastne velmi rada, že vzniklo PHŽ a celé Vaše hnutie sa vyprofilovalo na také , aké je dnes, našlo si svoju cestu. Je mi ľúto, že nie je medzi nami Igor, vždy sme viedli dlhé dikusie a myslím, že sme mali veľa spoločného. Na Zaježovú dnes chodí už môj starší syn Matúš. Toto leto plánujem prísť aj ja, chceme na Podlysci opravovať strechu a tak, ako okolo domu treba.
Sen sa mi splnil a žijem dnes v maličkej dedinke, skoro laze v Brdoch pod horou Tťemšín. Vždy ma veľmi poteší, keď tunajší ľudia spomínajú Zaježovú, vedia o nej a poznajú ju. Vo svete ekológov je to pojem. Som rada, že som bola na počiatku tohto hnutia a budem veľmi rada naďalej s Vami v spojení, rada by som dostávať info o tom, čo sa vlastne u Vás deje. Klára

skoda ze sa tam nespomina

skoda ze sa tam nespomina šišo..z určiteho hladiska by si to aj zasluzil…

Pestrá Zaježka ...

No veru Šišo by si to zaslúžil , ale keby tam mali byť vymenovaný všetci čo nejak prispeli k dnešnej tvári Zaježky bol by to už tučný zoznam : ) … Ja osobne napríklad veľmi rád spomínam aj na Bohušove letné tábory na MNVéčku . Tie  radšej v serióznom článku z diplomatických dôvodov spomínané niesú , ale ja na nich spomínam veľmi rád . Nejaký puritánsky lazník by nad tým možno ohrnul nos , ale bolo to pre ľudí čo by možno ináč nevypadli zo sídliskového geta kúzelné okno do iného sveta .  Zaježka má v našich spomienkach mnoho tvárí a aj to je na nej krásne .

Dnes sme si konecne urobili

Dnes sme si konecne urobili vylet na Zajezku (Polomy) a co sa tyka mna ,tak to bola laska na prvy pohlad ;-) Nadherna krajinka, nadherne upraveny domcek, celkova atmosfera miesta je velmi povodna a pokojna. Skoda ,ze sme sa museli vratit spat do mesta,ale verim ,ze ked sa otepli, prideme si vychutnat atmosferu aj na dlhsie.