www.lets.sk

Už vyše roka na Slovensku beží jeden netypický LETS systém, ktorý sa pokúsil o získanie podpory nadačných fondov s projektom "www.lets.slovensko". Už názov hovorí, že tento projekt je úzko spätý s internetom. Internet je totiž najlacnejšou možnosťou na šírenie informácií o systéme a jeho účastníkoch. Tlač a pošta sú žiaľ oveľa náročnejšie a drahšie. To sú pragmatické dôvody, ale dôležitejšie sú ďalšie.

Na Slovensku a všade inde na svete už stroskotalo obrovské množstvo pokusov o vytvorenie LETS komunít a dôvodom bolo samozrejme málo ľudí v správnom čase na správnom mieste. Zvolili sme teda cestu nie organizovania ľudí žijúcich v určitej lokalite, teda miestnych, často s nezáujmom, ale spôsob zoznamovania a spoznávania sa ľudí s už jasným záujmom, ktorí sa, ako veríme, rozhodnú uskutočniť spoločný život v komunite. Táto planéta totiž ešte nevynašla dokonalejšiu formu napĺňania ideí, ako súladné, koordinované, s láskou a zanietením konané sústredené ľudské úsilie (mimochodom je opakom fungovania vzájomnej súťaže trhového systému).

Naša predstava je, že sa ľudia postupne zoznámia, spoznajú, dajú do kopy a postupom času tu i tu vytvoria tak, ako je tomu na Zaježovej, malé, zatiaľ nie úplne sebestačné komunity, ktoré sa napokon rozšíria, poprepájajú a vytvoria skutočne fungujúcu sebestačnú sebazdokonaľujúcu sa sieť/komunitu, ktorá bude príkladom pre usporiadanie ostatných bytostí v neistom decentralizujúcom sa svete.

A keďže projekt nesie ako podnázov obnovu prirodzených vzťahov medzi ľuďmi a medzi ľuďmi a prírodou, veríme, že skutočne k tomu dôjde a tieto SLOVá dostanú od SLOVanov/Slovenov naplnenie. Súčastná funkcia virtuálneho servra www.lets.sk je teda umožňovať dozvedať sa, komunikovať a zosúlaďovať rôzne aktivity smerujúce k spoločnému cieľu. Tým cieľom je sloboda ľudských bytostí a vytváranie súladnejšieho vzťahového i materiálneho životného prostredia pre po nás nasledujúce pokolenia. To môže naplňovať iba komunita/ spoločenstvo duchom vnútorne slobodných ľudských bytostí žijúcich v súlade medzi sebou i s prírodou. V dnešnom eko-jazyku je to trvalo udržateľná spoločnosť s trvalo udržateľným rozvojom zameraným viac na iné aspekty ľudských hodnôt ako materiálnych. Verím, že tak ako doteraz, sa aj po prečítaní tohoto článku, ľudia, ktorí cítia vo svojom srdci, že sa berie rovnakou cestou, spoznajú a postupom času ich vietor spoločného úmyslu privedie aj ku nám, aby sme mohli spoločne pokračovať v budovaní už nami započatého.

Robert Jankovích