Vytvoriť priestor pre príchod nového

Vytvoriť priestor pre príchod nového

Sediac v lietadle smerujúcom z Varšavy do Londýna na konferenciu o prevencii rasizmu medzi mládežou, sa snažím usporiadať si v hlave myšlienky a napísať niečo zmysluplné o tom, aká cesta ma priviedla tam, kde sa nachádzam a či sa počas tej cesty niečo vo mne, v mojom postoji k svetu zmenilo.  Niečo sa určite zmenilo. V čase keď sa moje ideály zrodili, som mal 16-17 rokov a bol som študentom strednej školy, dnes mám 33 a pracujem v medzinárodnej organizácii zaoberajúcej sa (okrem iného) ochranou ľudských práv.

Skôr, než vám ponúknem pohľad na to ako sa vyvíjali moje názory, postoje a ideály, treba určiť východiskový bod, začiatok. Kde je počiatok tých ideí či ideálov, ktoré ma nasmerovali na moju životnú dráhu a aj naďalej vedú moje kroky? Neviem to isto, ale určite pri ich formovaní zohrali veľkú úlohu dvaja ľudia, ktorých mi ‘osud’ priviedol do cesty. Prvým z nich je editor a šéfredaktor tohto časopisu - Matúš Ritomský, ktorého som stretol ako spolužiaka na strednej škole a vďaka ktorému som spoznal mnohé z alternatívnej kultúry, ako i s ňou súvisiacich názorov, postojov a ideálov. Nebyť neho, pravdepodobne by som nespoznal anarchizmus, práva zvierat, vegetariánstvo či punk a moja životná cesta by sa asi uberala iným smerom. Druhým človekom, ktorý ma v tomto smere ovplyvnil, je Laco Ďurkovič. Stretol som ho v čase, keď rozbiehal Slobodu zvierat v Bratislave, niekedy na začiatku 90. rokov a neskôr sme dlhý čas boli kolegami v Ľuďoch proti rasizmu.  Aj keď sa naše cesty neskôr rozišli, nebyť neho asi by som dnes nesedel v tomto lietadle a neletel do Londýna na konferenciu o rasizme.

Dá sa povedať, že moje ideály do značnej miery odrážajú dobu, v ktorej sa zrodili. Obdobie tesne po páde komunizmu bolo obdobím nevídaného rozmachu rôznych alternatívnych prúdov a postojov v spoločnosti. Alternatívne usporiadanie spoločnosti, morálne a duchovné  hodnoty, ktoré boli dovtedy v priestore komunistického tábora neznáme, si razili svoju cestu a výrazné ovplyvňovali celú moju generáciu. Ako huby po daždi sa objavovali rôzne združenia a mimovládne organizácie ako vyraz nových možností ovplyvňovať politické a spoločenské dianie. Konali sa prvé demonštrácie s iným, než politickým zameraním, prvé happeningy, blokády a pod. Významnú úlohu určite hral aj môj vek - bol som vtedy teenagerom a tento duch slobody a pocit, že všetko je možné a otvorené, mal pre mňa veľkú príťažlivosť.

- celý článok si môžete prečítať v aktuálnom tlačenom vydaní  Kruhu života 14. Časopis sa dá objednať na našej stránke alebo zakúpiť na niektorom z predajných miest.

Daniel Milo

Komentáre

MILO

Milý Daniel, nevadí ti, že robíš pajáca chazarskému systému riadenia sveta? Dosiahol si čo si dosiahol len vďaka svojej zabednenosti, myslíš si, že obhajuješ niečo správne, ale to čo obhajuješ, je umelé priživovanie sa na probléme. Ako môže existovať antisemitizmus, keď posledných semitov utláča Izrael v Palestíne? Ako nemôže existovať diskriminácia, keď schopnosť rozlíšiť dobré od zlého je základnou potrebou výchovy v už detskom veku? Zhnitý na strachu založený systém potrebuje ľudí ako si ty, bohužiaľ pre teba, ľudia ťa nepotrebujú. Cigáňom je jedno, či sa o nich stará gadžo, oni vedia, že len sami sa na seba môžu spoľahnúť. Dokonca ani na príživníka Poláka, žabu na prameni, sa nemôžu. Všetkých rovnako pohltila funkcionárska moc …
Pravdepodobne si vychovaný západnými informáciami, normami, Izraelom, úniou, a nevidíš do skutočného diania za oponou. Tá tvoja je jedna z tých hláv o ktorých si písal, potrebujúcich budíček. Stupienok po stupienku, vyššie a vyššie po mastnejšiu almužnu. Ľudský duch je tak veľký, no chamtivosť “malých” ľudí ešte väčšia. Neonacisti sú nevzdelaní a riadia sa skôr pudom ako rozumom, škoda, že pošpiňujú tak staré symboly, akými sú svastika, rysič, faš, a ďalšie, no informovanosť úradných osôb, rovnako teba, nie je o nič lepšia.
Rodová rovnosť? Fáma, o ktorej nepresvedčíš nijakého panovníka. Všetky taktiky multi kulti patria do kolosea, na ktorého pódium sa pozerajú panovníci národov. História sa opakuje, no vždy pritvrdzuje. Všimni si koľko zbytočných nadácií sa rozbieha. Ani jedna nerieši problém, rovnako ako nové lieky neliečia choroby, len príznaky. Základ, ktorým je predškolská a školská pedagogika, je v troskách, vyrastajú egoistické, nerodinne založené, necitné mladé pokolenia.
Komunisti? Prečítal si si niekedy Usujnik Kagan a jeho bek? alebo Hrobári Ruska? Kto je za komunizmom, boľševizmom, kapitalizmom atď. Môžeš zistiť, že ani jeden z prevratov nebol happening pre normálny čestný ľud. Tvoja práca je úslužná, no nie tým čestným, bežným ľuďom,…  to je veľká škoda.

MILO

Milý Daniel, nevadí ti, že robíš pajáca chazarskému systému riadenia sveta? Dosiahol si čo si dosiahol len vďaka svojej zabednenosti, myslíš si, že obhajuješ niečo správne, ale to čo obhajuješ, je umelé priživovanie sa na probléme. Ako môže existovať antisemitizmus, keď posledných semitov utláča Izrael v Palestíne? Ako nemôže existovať diskriminácia, keď schopnosť rozlíšiť dobré od zlého je základnou potrebou výchovy v už detskom veku? Zhnitý na strachu založený systém potrebuje ľudí ako si ty, bohužiaľ pre teba, ľudia ťa nepotrebujú. Cigáňom je jedno, či sa o nich stará gadžo, oni vedia, že len sami sa na seba môžu spoľahnúť. Dokonca ani na príživníka Poláka, žabu na prameni, sa nemôžu. Všetkých rovnako pohltila funkcionárska moc …
Pravdepodobne si vychovaný západnými informáciami, normami, Izraelom, úniou, a nevidíš do skutočného diania za oponou. Tá tvoja je jedna z tých hláv o ktorých si písal, potrebujúcich budíček. Stupienok po stupienku, vyššie a vyššie po mastnejšiu almužnu. Ľudský duch je tak veľký, no chamtivosť “malých” ľudí ešte väčšia. Neonacisti sú nevzdelaní a riadia sa skôr pudom ako rozumom, škoda, že pošpiňujú tak staré symboly, akými sú svastika, rysič, faš, a ďalšie, no informovanosť úradných osôb, rovnako teba, nie je o nič lepšia.
Rodová rovnosť? Fáma, o ktorej nepresvedčíš nijakého panovníka. Všetky taktiky multi kulti patria do kolosea, na ktorého pódium sa pozerajú panovníci národov. História sa opakuje, no vždy pritvrdzuje. Všimni si koľko zbytočných nadácií sa rozbieha. Ani jedna nerieši problém, rovnako ako nové lieky neliečia choroby, len príznaky. Základ, ktorým je predškolská a školská pedagogika, je v troskách, vyrastajú egoistické, nerodinne založené, necitné mladé pokolenia.
Komunisti? Prečítal si si niekedy Usujnik Kagan a jeho bek? alebo Hrobári Ruska? Kto je za komunizmom, boľševizmom, kapitalizmom atď. Môžeš zistiť, že ani jeden z prevratov nebol happening pre normálny čestný ľud. Tvoja práca je úslužná, no nie tým čestným, bežným ľuďom,…  to je veľká škoda.