Viera v zázrak života - otázka pre Satish Kumara

Rezignácia v silu ľudského dobra však spôsobuje, že si predurčujeme tie horšie cesty. Kedykoľvek sa stretnem s pesimizmom, rezignáciou a nezáujmom, snažím sa ukázať na obrovské možnosti, ktoré dnes ešte nepoznáme a na nádej, ktorá leží mimo hranice nášho chápania.

Za posledných dvadsať päť rokov sme boli na jednej strane svedkami obrovského nárastu ekologického vedomia v západných krajinách, na druhej strane sa však rovnako mohutne posilnili trendy smerujúce k stále väčšej globalizácii, konzumerizmu a nárastu svetového obchodu. Dostáva nás podľa vášho názoru niekam enviromentálne hnutie alebo bojujeme v už vopred prehratom zápase ?

Je mnoho uhľov, z ktorých možno vidieť túto otázku. Najmenej prospešný je však pohľad, pri ktorom sa na enviromentálne hnutie pozeráme ako na nejakú bojujúcu armádu. V takomto prípade nás nevyhnutne čaká porážka, pretože sily konzumu a deštrukcie sú mocné práve v termínoch boja a vojny.

Táto otázka má sprevádza už mnoho rokov - ľudia sa ma často pýtajú či som optimista, alebo pesimista ? Vždy odpovedám, že som pesimista, keď pozerám na štatistické čísla, ale optimista, keď pozerám na ľudí. Som samozrejme veľmi znepokojený tým, čo vidím a snažím sa proti tomu niečo robiť. Vidím však tiež veľa iných ľudí, ktorí sa snažia o to isté.

Na konci 20.storočia sme boli svedkami mnohých strát a porážok, často veľmi bolestných až tragických. Na takéto zážitky človeka často človek reaguje tak, že jednoducho zavrie svoje oči a snaží sa to viac nevidieť. Zavrieť oči a odvrátiť tvár nám však určite nepomôže. Verím v dážď, v zázrak prírody, v inteligenciu, ktorá arktickým vtákom pomáha presne nájsť ich cestu okolo Zeme. Inými slovami - nenamýšľam si, že môžem presne predpovedať alebo predvídať, akými rôznymi cestami a zmenami môže prejsť ľudstvo a celá Zem. Možnosti akými sa bude ďalej vyvíjať ľudská kultúra je také množstvo, že ich jednoducho nemôžme všetky predvídať. Rezignácia v silu ľudského dobra však spôsobuje, že si predurčujeme tie horšie cesty. Kedykoľvek sa stretnem s pesimizmom, rezignáciou a nezáujmom, snažím sa ukázať na obrovské možnosti, ktoré dnes ešte nepoznáme a na nádej, ktorá leží mimo hranice nášho chápania.

Satish Kumar je Gándiho spolupracovník a žiak, pôvodom z Indie, dnes žije na území Veľkej Británie, vydaváva prestížny časopis Resurgence a aktívne pôsobí v enviromentálnom hnutí

urývok pochádza z rozhovoru Gold In The Shadow, otázku položil Paul Hawken.