Vegánstvo - pre a proti

Sally Fallon, Bruce Friedrich

Sally Fallon je spoluautorkou knihy Nourishing Traditions: The Cookbook that Challenges Politicaly Correct Nutrition (Tradície vo výžive: Kuchárska kniha politicky správnej výživy), zakladateľkou nadácie Weston A Price Foundation a redaktorkou magazínu Wise Traditions.

Bruce Friedrich je dlhoročným kampanierom a koordinátorom v organizácii PETA (People for Ethical Treatment of Animals - Ľudia za etické zachádzanie so zvieratami), ktorá je najväčšou svetovou organizáciou bojujúcou za práva zvierat. Pred tým, ako sa zamestnal v PETA, pracoval v útulku pre rodiny bez domova. Bol ocenený cenou Gilbert Award za originálny výskum na poli ekonómie.

Pre a proti v diskusii Sally Fallon a Bruce Friedricha. Sally Fallon vysvetluje prečo podľa jej názoru nie je vegánstvo vhodným spôsobom stravovania, Bruce Friedrich oponuje jej argumentom a vysvetľuje prednosti vegánstva.

1) Diskusiu začína Sally Fallon:

Drahý Bruce,

poďme si najprv definovať pojmy.

Hovoríme o „vegánstve“, ktoré znamená vylúčenie akýchkoľvek jedál pochádzajúcich zo zvierat – mäsa, rýb, vajec, mlieka a hmyzu. Ide teda o rozdielny spôsob stravovania, akým je lakto-ovo vegetariánstvo, ktoré znamená vylúčenie mäsa a rýb, ale pripúšťa konzumáciu vajíčok a mlieka. Voči lakto-ovo vegetariánstvu nemám žiadne výhrady.

Vegáni tvrdia, že ich životný štýl je zdravší, ohľaduplnejší k zvieratám a lepší pre životné prostredie.

Vedecké poznatky ako aj tradičné poznanie našich predkov však hovorí niečo iné – produkty zvierat sú z dlhodobého hľadiska pre ľudské zdravie nevyhnutnými. Štúdie stravovacích návykov prírodných kultúr ukazujú, že úplné vegánstvo sa v žiadnej z nich prakticky nevyskytuje.

To, čo títo ľudia vedia inštinktívne dokazuje aj moderná veda. Živočíšne potraviny poskytujú zložky výživy, ktoré človek nemôže získať priamo z rastlín, napríklad vitamín B12, vitamín A, vitamín D, koenzým Q10 a ďalšie dôležité zložky. Tieto prvky sú pre telo tak dôležité, že si ich ľudský organizmus dokáže ukladať pre prípad hladovania. V rôznych stresových obdobiach sú však nároky na organizmus rapídne zvýšené a vtedy dochádza k spotrebovávaniu zásob týchto prvkov. Medzi tieto obdobia patrí aj tehotenstvo a kojenie. Matky vegánky majú mlieko s nedostatočným obsahom vitamínu B12, ktorý je nevyhnutný pre dobrý vývoj nervového systému dieťaťa. Vegánske deti majú zväčša nižšiu pôrodnú hmotnosť a častejšie sa rodia s poruchami reprodukčného traktu. Vegánstvo nemôže byť trvalo udržateľné po viacero generácií, pretože každá nasledujúca generácia vegánov sa stáva slabšou a menej plodnou. To je dôvodom prečo sa aj medzi Budhistami vegánstvo praktikuje iba v celibáte.

Vegáni často obviňujú živočíšne produkty z toho, že spôsobujú srdcové ochorenia a rakovinu. Keď štatistik Russell Smith analyzoval všetky štúdie o vegetariánstve zistil, že vegetariáni majú iba o málo nižšiu mieru úmrtnosti v dôsledku srdcových príhod, ale v mnohých iných príčinách je ich úmrtnosť vyššia ako u ne-vegetariánov.

Živočíšne potraviny, ktoré dokážu ľuďom zabezpečiť dobré zdravie pochádzajú od zvierat, ktoré sa môžu voľne pásť na pasienkoch. Súčasné praktiky veľkochovov sú extrémne kruté a trvalo neudržateľné. Zvieratá na farmách by mali mať dostatok miesta, dobré jedlo a dobré zaobchádzanie. Keď príde ich čas, mal by byť ich život obetovaný pre dobro ľudí bezbolestným spôsobom.

Keby tieto zvieratá žili voľne v prírode, zažívali by trápenie z vyhladovania a následkom útokov predátorov. Väčšina z nich by tiež umierala predčasne. Život v divočine by nebol pre tieto zvieratá o nič lepším, ako život na farme s volným chovom.

Rovnako sú veľmi pochybné ekologické argumenty vegánov. Iba 11 percent pozemského povrchu tvorí pôda vhodná na pestovanie rastlinných potravín. V mnohých oblastiach môžu ľudia prežiť iba vďaka konzumovaniu živočíšnych potravín. Tradičné znalosti pastierov, ktorí každý deň presúvajú svoje stáda na iné miesto, zvyšujú úrodnosť pôdy vďaka čomu môžu rôzne druhy tráv rásť aj na miestach, kde pred tým nerástli. Pasené zvieratá obohacujú pôdu svojimi výkalmi a tak rozumným využitím pasených zvierat možno prinavrátiť úrodnosť pôde zničenej monokultúrnym pestovaním pšenice a sóje. Pasenie dobytku pomáha udržovať prosperitu malých fariem pretože znižuje závislosť na vonkajších vstupoch, akými sú fosílne palivá, pesticídy, umelé hnojivá a zložité stroje.

Zvieracie produkty sú základom pre ľudské zdravie a chov zvierat je základom pre udržateľné, komunitné farmárstvo.

Sally Fallon

2) Bruce Friedrich oponuje argumentom Sally Fallon a vysvetľuje prečo je podľa neho vegánstvo najlepším spôsobom stravovania.

Drahá Sally,

Po mnohých rokoch skúmania tejto témy som dospel k poznaniu, že najlepším spôsobom stravovania pre ľudí, ktorým záleží na zvieratách, životnom prostredí a vlastnom zdraví je vegánstvo. Rád odpoviem na Tvoje argumenty, dovoľ mi aby som ich rozdelil do troch oblastí:

Zneužívanie zvierat

Všetky kravy, prasatá, kurence a jahňatá, ktoré ponúkajú v mäsiarstvach a reštauráciách boli chované na farmách a zabíjané na bitúnkoch, ktoré spôsobujú zvieratám utrpenie – na farmách, ktoré si správne pomenovala, ako “extrémne kruté” a “neudržateľné”. Komerčný rybolov tiež spôsobuje extrémne kruté praktiky. Utrpenie zvierat, ktoré sa využívajú na mäso a produkciu mlieka či vajíčok, je tak veľké, že väčšina ľudí je šokovaná, keď sa s ním stretne tvárou v tvár, alebo iba na videozáznamoch. Kravy a sliepky, ktoré sú využívané na produkciu mlieka a vajíčok, väčšinou trpia počas svojho života viac ako tie, ktoré sú chované pre mäso. Ich neradostný život končí na bitúnkoch, keď začne klesať ich produktivita. Žiaden človek za týchto okolností nemôže vyhlasovať, že mu záleží na šťastnom živote zvierat a zároveň podporovať ich utrpenie konzumovaním ich mäsa, mlieka alebo vajíčok.

Životné prostredie

Intenzívne spôsoby chovania zvierat dnes ničia úrodnú pôdu, znečisťujú vodu ako aj vzduch. 90 % poľnohospodárskej pôdy sa dnes využíva na pestovanie plodín, ktorými sa kŕmia zvieratá vo veľkochovoch. Množstvo rastlinnej potravy, ktorým kŕmime zvieratá je neporovnateľne väčšie ako objem potravy, ktorý získame zo samotného mäsa a ďalších živočíšnych produktov. Zvieratá produkujú tiež enormné množstvo exkrementov (130 násobne viac ako ľudia), pričom tieto exkrementy v súčasnosti obsahujú antibiotiká, hormóny, pesticídy, baktérie, ktoré znečisťujú vodu a ničia úrodnú pôdu. Preto si myslím, že nie je možné aby niekto jedol mäso a zároveň o sebe tvrdil, že chráni životné prostredie.

Zdravie

Tvoje tvrdenia v oblastí zdravia ignorujú seriózne vedecké výskumy, ktoré dokumentujú, že vegáni žijú v priemere dlhšie, trpia v oveľa menšej miere na srdcové choroby a zhubné nádory, majú viac energie, menej obezity a tak ďalej. Živočíšne produkty ako mäso, vajíčka a mlieko obsahujú veľké množstvo nasýtených tukov a cholesterolu, ktoré v krátkom časovom období spôsobujú ľuďom obezitu a v dlhšom časovom výhľade skracujú ľuďom život.

Jediný výskum v ľudskej histórií zdokumentoval spôsob, akým možno úspešne liečiť srdcové choroby, ktoré sú najväčším zabijakom ľudí v Západnom svete. Tento výskum uskutočnil Dr. Dean Ornish a Dr. Caldwell (viac informácií o tom vyšlo v časopise American Journal of Cardiology, august 1999), ktorí dokázali že výlučne vegánska diéta je najspoľahlivejším preventívnym opatrením na predchádzanie srdcového infarktu. Z výskumu vyplýva, že nikdy nebol zdokumentovaný prípad úmrtia na infarkt u človeka, ktorý mal hladinu cholesterolu pod hranicou 150.

Ľudia, ktorí konzumujú zvieracie produkty majú tiež o 40 percent väčšie riziko ochorenia na rakovinu a zvýšené riziko mnohých ďalších chorôb, ako porážka, obezita, osteoporóza, cukrovka.

Mäso naviac obsahuje pesticídy a ďalšie chemikálie v niekoľko násobne väčšom množstve ako rastlinná potrava.

Aby som to zhrnul, neexistuje žiadny pádny dôvod prečo by sme mali podporovať krutosť spojenú s produkciou živočíšnych potravín, ktoré sú naviac nezdravé a náročné na využívanie prírodných zdrojov. Vždy, keď sa posadíme za stôl, môžeme rozhodnúť či podporíme krutosti páchané na zvieratách a ničenie životného prostredia, alebo podporiť súcitnejšiu a ohľaduplnejšiu alternatívu, ktorou je vegánska strava. Dnešný svet je plný násilia a utrpenia, ktoré často nedokážeme pochopiť ani pomôcť k jeho odstráneniu. Vegánstvo je však niečo, čo nám umožňuje každý deň urobiť svet lepším.

Bruce Friedrich

Diskusia pokračuje ďalej.

3) Drahý Bruce,

Vegánsky spôsob stravovania spôsobuje nedostatok mnohých zložiek výživy, ktoré chránia človeka pred rakovinou. Cholesterol je napríklad pre telo dôležitým prvkom, ktorý je potrebný pre stavbu bunkových membrán, pre tvorbu niektorých hormónov a je zároveň dôležitou súčasťou nervového systému. Ľudské telo potrebuje nasýtené tuky, aby mohlo dobre fungovať. Cholesterol a nasýtené tuky boli zmýtizované priemyslom, ktorý produkuje umelé jedlá, ako rastlinné margaríny. PETA využíva túto propagandu pre vlastnú potrebu. Ďalším vážnym problémom je nedostatok vitamínu B12 vo vegánskej strave, ktorý môže spôsobiť mnoho závažných chorôb, ako anémia, nervové ochorenia, psychiatrické poruchy a depresie. Jedným z prvých prejavov nedostatku vitamínu B12 je iracionálna zlosť, preto tvrdenie, že vegánstvo prináša svetu harmóniu a mier je nezmyselné.

Minulý týždeň som bola svedkom ako silný dážď spôsoboval eróziu a zmýval vrchnú najúrodnejšiu časť z polí, kde sa pestovala kukurica a sója. Na pasienkoch, kde sa o kúsok ďalej pásol dobytok, žiadna erózia nebola. Iba ak sa pôda obhospodaruje striedavo , tak že sa jeden rok využíva na pestovanie poľnohospodárskych plodín a ďalší rok ako pasienky pre zvieratá, možno zabezpečiť úrodnosť pôdy ekonomickým a ekologickým spôsobom.

Vegánstvo škodí predovšetkým malým farmárom, ktorí hospodária tradičným, prírode blízkym spôsobom a podporuje nadnárodné spoločnosti, ktoré produkujú priemyselné potraviny.

Sally Fallon

4) Drahá Sally

Tvoje enviromentálne argumenty neznejú príliš presvedčivo. Akoby si pozabudla, že veľká väčšina sóje a obilia sa pestuje pre potreby živočíšnej výroby. Všetky problémy spojené s ich pestovaním iba narastajú, ak zvyšujeme konzumáciu mäsa.

Zdravotné argumenty tiež nemôžem prijať. Tvrdiť, že konzumovať cholesterol je nevyhnutné pre ľudské zdravie je nepravdivé, pretože naše telo si samo vytvára množstvo cholesterolu aj z čisto rastlinnej potravy. Rovnako argumentovať nedostatkom vitamínu B12 nie je ničím podložené, keďže žiadna vedecká štúdia nedokázala, že by vegáni trpeli nedostatkom vitamínu B12 vo vyššej miere, ako ľudia, ktorí jedia živočíšne produkty. Dr. William Roberts, vydavateľ už spomínaného American Journal of Cardiology, problém zhrnul týmito slovami: “Ľudia nie sú prirodzení mäsožravci. Keď zabíjame zvieratá, aby sme ich zjedli, skončí to tým, že nakoniec zabijeme sami seba, pretože ich mäso, ktoré obsahuje cholesterol a nasýtené tuky, nebolo stvorené pre ľudské bytosti, ktoré sú od prírody prispôsobené jedeniu rastlinnej potravy.” Pozícia, ktorú zastávaš nie je obhájiteľná, ako to dokazujú aj najnovšie lekárske výskumy v dokumente The Food Revolution z roku 2001, ktoré možno nájsť na internetovej stránke PCRM.org alebo VegSource.com.

Bruce Friedrich

5) Drahý Bruce,

Ak Dr. William Roberts, vydavateľ Americal Journal of Cardiology hovorí, že ľudia sú prirodzene bylinožravci, tak zrejme klame. Ľudia majú v skutočnosti bližšie k mäsožravcom – majú jednoduchý žalúdok, nedokážu spracovať celuózu a majú tráviaci trakt, ktorý má 5 násobnú dĺžku tela, zatiaľ čo bylinožravce majú 25-30 násobne dlhší tráviaci trakt, ako je dĺžka ich tela.
Ťažko povedať o čo ide doktorom, ktorý vyhlasujú také nepravdivé veci.

A o čo ide organizáciám ako PETA ? Jej aktivisti kážu ako náboženskí misionári o vysokých morálnych hodnotách zatiaľ čo pomáhajú ničiť lokálne kultúry a propagujú priemyselne spracovávané jedlá. Podľa tejto zvrátenej logiky sú ľudia, ktorí pijú mlieko v Indii a Severnej Afrika, jedia bravčové mäso v Argentíne a Kóreii, lovia ryby v Japonsku alebo chovajú prasatá v Číne a Rusku, všetci hriešnici, ktorí by sa mali vzdať svojej tradičnej stravy a začať kupovať vegeburgeri.

Typickým šíriteľom tejto zvrátenej filozofie je Dr Neil Barnard, ktorý káže svoje proti-mliečne kázne v Indii – kde je mlieko a máslo oddávna posvätnými potravinami. Jeho kázanie však môže pomôcť príchodu obchodníkov so sójovým mliekom v umelohmotných krabiciach.. Aktivisti organizácie PETA jednoducho škodia predovšetkým tradičným farmárom a poľnohospodárom a podporujú nadnárodné spoločnosti vyrábajúce imitácie skutočných jedál (vegánske párky, vegánske mäso, vegánske mlieko, vegánske syry atď.)

Ľudský druh bol vždy závislý na zvieracích produktoch. Naši paleolitický predchodcovia používali mäso a tuk ako potravu, kožuchy ako oblečenie, kožu na výrobu prístreškov a kosti ako nástroje. Dnes sa zvieracie produkty používajú pri výrobe mnohých liekov zachraňujúcich životy, v stavebníctve, vo fotografickom priemysle, výrobe obuvi, výrobe komponentov do áut a lietadiel, ale napríklad aj na dochucovanie vegetariánskych jedál. Ani najdôslednejší vegáni dnes nedokážu úplne vylúčiť používanie zvieracích produktov zo svojho života. Ak je PETA úprimná vo svojom cieli pomôcť zvieratám, mala by sa spolu s nami pričiniť predovšetkým na rozšírenie rodinných fariem s voľným chovom zvieratá na zelenej pastve.

Sally Fallon

6) Drahá Sally

Tvoje argumenty odvádzajú čitateľov od podstaty veci. Je to jednoduché:

Vždy keď jeme, máme na výber: Podporíme krutosť na zvieratách alebo podporíme súcit ? Málo ľudí vidí na vlastné oči utrpenie zvierat, ešte menej pracuje na farmách a vo veľkochovoch. Keď jeme mäso, mlieko alebo vajíčka, platíme druhým, aby zneužívali zvieratá za nás.

Z ekologického pohľadu, málo kto z nás vypúšťa pesticídy a herbicídy do vody, ťaží fosílne palivá, vyváža toxický odpad na skládky, rúbe lesy a zakladá na ich mieste pasienky. Keď však jeme zvieracie produkty, podporujeme toto všetko a mnoho ďalšieho ničenia životného prostredia.

Rovnako zavádzajúce je argumentovať krajinami tretieho sveta, pretože väčšina obilnín, ktoré sa v týchto krajinách pestujú, putuje do bohatších krajín ako krmivo pre dobytok. Počas hladomoru v Somálsku, krajina exportovala tony sóje do Európskych krajín, ako krmivo pre kravy, kurčatá a ďalšie hospodárske zvieratá.

Prirodzení mäsožravci sú odlišní od človeka a iných bylinožravcov: vyrábajú si vlastný vitamín C, regulujú si teplotu svojim jazykom, majú ostré, špicaté zuby, ich žalúdočné kyseliny sú 20 krát kyslejšie ako u ľudí, nemajú zadné zuby – stoličky, čeľuste sa im hýbu iba vertikálne, majú pazúry a nikdy netrpia aterosklerózou, bez ohľadu na to koľko nasýtených tukov a cholesterolu zjedia.

Dr T Colin Campbell, svetovo preslávený epidemiológ a riaditeľ “najreprezentatívnejšej štúdie skúmajúcej vzťah medzi spôsobom stravovania a rizikom civilizačných chorôb” (podľa The New York Times), vo svojej práci uvádza: “Veľkej väčšine prípadov ochorení na rakovinu, kardiovaskulárne choroby a ďalšie formy degeneratívnych ochorení môžeme predchádzať jednoducho stravovaním založenom na rastlinnej potrave.” Rešpektovaný pediater Dr Charles Atwood vyhlásil: “Počas mojej štyridsať ročnej praxe pediatra, som medzi každými 10 deťmi našiel 9, u ktorých sa vážne prejavili škodlivé dôsledky konzumácie kravského mlieka.”

Bruce Friedrich

Z časopisu Ecollogist, Vol 31, No 8, 2001 preložil –mari

Komentáre

Podpisy

Ahojte všetci,
či už vegáni alebo nevegáni, podporte petíciu za aspoň jedno vegánskej jedlo. Podpísať môžu aj ľudia kupujúci z fariem. Som si istá, že keby Sally bola slovenka, určite by podpísala. Sama vie, že pokiaľ by sa každý spoliehal na farmy, jesť mäso a všetko živočíšne každý deň, by jednoducho farmy kapacitne nestíhali produkovať. 
Obe skupiny, či už vegán alebo sporadický konzument farmársky odrasteného mäsa, si môžu svojim podpisom prísť na svoje.
Klikni na:
http://www.peticie.com/aspo_jedno_veganske_jedlo_v_dennom_menu
Vrelá vďaka,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

sme naozaj bylinožravci?

Dlho som rozmýšľala nad tým či sme naozaj prirodzene všežravci alebo bylinožravci. Ja sama som bola vegetariánkou asi rok ale kvôli okolu som sa vrátila znovu k mäsitej strave. Videla som veľa videí kde ľudia hovorili o tom že nemáme stavbu ako mäsožravce, nemáme ostré pazúre na ulovenie koristi, nemáme ostré zuby ako majú mäsoravce a tak som sama hľadala rozdiely medzi nami , mäsožravcami a všežravcami. Pokiaľ viem, tak bylinožravce nemajú vytvorené zuby po bokoch sánky, no my ich tam máme. Kôň má vytvorený iba jeden prst, teda kopyto, krava má 2 prsty, no my ich máme 5 tak ako všetky mäsožravce a medzi všežravcami je to to isté. Medveď má tiež 5 prstov a tak isto aj potkan. Čo sa týka veľkých pazúrov na ulovenie koristi tak tie síce nemáme ale skúsme si nestrihať nechty aspoň pol roka tak ich tam tiež budeme mať. Človek si ich začal upravovať pretože ich už teraz nepotrebuje a dokáže loviť inak ako zvieratá, no kedysi také pazúre mal. A tak isto je to aj z našimi zubam. Áno, nemáme ostré zuby ako majú mäsožravce, pretože nie sme mäsožravci ale všežravci a nejedávame surové mäso ale si ho varíme, kedysi mali ľúdia odosť silnejšie zuby ako máme my pretože aj keď lovili v prírode tak nevedeli ešte, že jedlo sa dá aj uvariť tak jedli aj mäso v surovom stave, no neskôr keď začali variť, tak sme už také ostré zuby nepotrebovali, tak sa nám časom zredukovali. Šimpanz je človeku najpríbuznejší a tak isto je všežravec a väčšinou keď loví, tak loví antilopy ale je pravda, že neloví každý deň. Tak isto si nemyslím že človek potrebuje mäso každý deň, veď ani kedysi sa mäso nejedávalo každý deň ale jedlo sa možno iba raz do týždňa, to len teraz začali ľudia jesť veľa mäsa, no v skutočnosti ho až tak veľa nepotrebujeme ale určite je pre nás vhodné. Keby sme boli bylinožravci tak by nám náš tráviaci trakt nedokázal mäso stráviť a ak by sme boli naozaj tými bylinoravcami tak prečo si nikto nejde nazbierať na obed misku trávy? Myslím, že to by tiež náš tráviaci trakt nestrávil a akurát by nás po nej tak dobre prehnalo. Ešte som počula aj takú teóriu, že žiadny mäsožravec v prírode netrpí aterosklerózou ale iba ľudia a vraj je to dôsledok jedenia mäsa ale aj mäsožravci majú aterosklerózu. Samozrejme, že vlk v prírode ju nemá ale je veľa psov, ktorí su prekrmovaní a potom sa im nadbytočné množstvo tuku začína ukladať aj v cievach ale to nie je dôsledok mäsa ale dôsledok prekrmovania. Z tohoto my teda vyšlo, že človek nie je bylinožravec, nie je ani mäsožravec ale je všežravec. Tak isto mi je ľúto zvierat, ktoré sú kruto zabíjane a chované vo veľmi malých priestoroch ale to je už druhá vec. Ľudia nepotrebujú vyslovene mäso ktomu aby prežili ale k tomu nepotrebujeme ani zeleninu a ani ovocie, bez všetkého sa dá prežiť, hlavné je len niečo zjesť, čo dokáže náš tráviaci trakt stráviť a preto je hlavné sa neprejedať a jesť všetkého z mierou.

Milá slečna, keď som čítal

Milá slečna, keď som čítal Váš komentár, nedalo mi to neoponovať Vám. Na prezentované fakty ste zrejme prišla vlastnou nie príliš dlhou úvahou , pretoˇže väčšina z nich popiera základné znalosti biológie a ekológie.
1. Áno aj bylinožravce majú vytvorené zuby po bokoch sánky , rovnako ako my, slúžia im na prežúvanie potravy, ktorú potrebujú dôkladne požuť aby mohla byť strávená poriadne, rovnako ako to robia ľudia
2. Vaše rozdelenie bylinožravcov, mäsožravcov a všeravcov na základe počtu prstov je úplne zcestné, pretože ako iste (ne)viete aj koala má 5 prstov ale to z nej mäsožravca rozhodne nerobí, množstvo primátov má 5 prstov a rozhodne niesu mäsožravci a dalo by sa pokračovať ďalej …
3. Šimpanz rozhodne neloví antilopy a pravdepodobne ani v blízkej dobe loviť nebude, ak sa samozrejme nenaučí používať strelné zbrane. Je známa konzumácia mäsa šimpanzami (lovia hlavne menšie primáty ktoré lovia v skupinách) a aj niektoré ostatné primáty majú vo svojom jedálničku napríklad hmyz , to samozrejme neznamená že keď to robia oni, je to automaticky vohdné aj pre človeka( platí aj naopak, ak to robia oni , môže to byť dobré aj pre človeka). Najväčsiu časť jeho potravy tvoria plody, všetky druhy plodov, ktoré sú plné vitamínov a minerálnych látok a sú ľahko stráviteľné,  rovnako aj človek je dnes považovaný viac menej za fruktivora , plodožravca, čo kedysi určite aj bol ( história lovcov a zberačov) , konzumácia mäsa zrejme vznikla ako adaptácia na rôzne podmienky prostredia ktoré neskôr obýval vďaka migrácii alebo ako spestrenie jedálnička , rozhodne sa nedá s istotou tvrdiť že človek bol odjakživa mäsožravec. Preto si na obed napríkald nedáme misku trávy.
4. To že psy môžu trpieť aterosklerózou zrejme nebude ich prekrmovaním ale možno tým že žijú veľmi podobne ako dnes žijú ľudia, v prírode sú masožravce nútene loviť , pohybovať sa za potravou a úkrytom každý jeden deň, no väčsina dnešných domácich psov takú možnosť nemá.
Skúste nabudúce pri hľadaní vašej osobnej pravdy prelistovať nejakú tú literatúru a nerobiť hneď unáhlené a účelové závery

Bodaj ta prasa zozere potom

Bodaj ta prasa zozere potom mu to povedz.

Odkedy sú zvieratá viac ako ľudia?

Ahojte,
Mylím, že sa tu popísalo veľa pravdivých vecí aj v komentároch čo sa týka obhajovania človeka ako mäsožravca. nemôžem sa ku všetkému vvjadriť…No čo mi nedá  je to, že drvivá väčšina vegánov neje mäso lebo sú proti týraniu zvierat a pýtajú sa že prečo by museli musia tie zvieratá tak trpieť..veď sú to predsa živé tvory, ktoré majú pocity a ktoré dokážu trpieť. Ano to je síce pravda, ale je tu dôležitá skutočnosť, že ľudia majú okrem týchto pocitov a zmyslov aj city a dušu. Lebo zvieratá sa skladajú z tela a ducha. No a človek má okrem tela a ducha aj dušu a tým je medyi nami a zvieratami obrovský rozdiel..Sme predsa oveľa viac ako zvieratá! Nech sú  akokoľvek krásne a užitočné, stále to sú len zvieratá..Ja netrvdím, že zvieratá celkovo nemám rada..Práveže ich rada a tiež mi nie je príjemné pozerať sa na  zbytočné mučenie zvierat pri zabíjaní ..no na potravu.
No ale k čomu som sa vlatne chcela najviac dostať je to, že sa mi rozum zastavuje pri tom, ako niektorí nadšenci týchto životných štýlov bojujú za práva zvierat, proti týraniu a podobne..No ale to, že denne na svete umiera neskutočné množstvo ľudí (a tiež sme ako ľudia živé, cítiace bytosti, tak ako zvieratá) tak to nikomu neprekáža? To fakt je nám ľuďom viacej ľúto trpiacich zvierat ako trpiacich ľudí?? Kam sme sa to ako ľudstvo dostali? Zoberme si také vojny, ktoré sú aj teraz v 21. storočí realitou niektorých afrických ale aj iných krajín.  Keby sa títo aktivisti za práva zvierat postavili za práva ľudí, svet by bol krajším miestom..A keby sa vyriešilo týranie, znásilňovanie a zabíjanie ľudí, tak potom by bolo úplne normálne a jumánne sa začať venovať právam zvierat..Veď najprv ľudia potom zvieratá..
  

Jedna otázočka - ako viete,

Jedna otázočka - ako viete, že zvieratá nemajú dušu, či nerozmýšľajú? Boli ste niekedy zviera? Žili ste v zvieracom tele? Nie. A nikdy nebudete vedieť, či zvieratá majú alebo nemajú myšlienky. Je to len domnienka ľudí, ale nikdy nebudete vedieť, čo sa odohráva v hlave zvieraťa, pretože to ako iný druh bytosti zistiť neviete.
Tak isto tá téma uprednostňovania zvierat pred ľuďmi a naopak. Nemôžete niečo zhadzovať, spochybňovať, odsudzovať a všeobecne považovať za nemorálne, šíriť to ako objektívnu pravdu, pretože to je len vaša pravda, váš názor. Vy sa na to tak pozeráte, je to váš pohľad na vec, niekto iný sa na to bude pozerať rovnako, len so svojou pravdou. Keby som teraz povedala, že podľa mňa je morálne uprednostniť zviera pred človekom, tak ma budete považovať za blázna, alebo môj názor budete brať ako pomýlený a zlý. Ibaže tak isto sa ja môžem pozerať na vás. Vy nemáte pravdu, vy máte ten zlý názor. Vyhlasovať niečo za všeobecné dobré, správne a pravdivé len na základe vlastného úsudku je jednoducho neobjektívne. 
Nakoniec, aj toto všetko, celý môj komentár je veľmi subjektívny. Nikto nie je schopný podať objektívny názor, pretože nikdy nemožno byť objektívnym. Vždy si budeme myslieť, že to my, ja, mám pravdu, aj keď to je len jeden z mnohých uhlov pohľadu. Preto si myslím, že problémy medzi ľuďmi sa nevyriešia, sme príliš zložitý na mier medzi sebou.

viete mi z biologickej

viete mi z biologickej stranky sme tiez zvierata iba sa odlisujeme od zvierat tim ze mame protilahle palce a inteligenciu.A dokonca pre vasu informacii papagaj prezyvany zako po latinsky psittacus erithacusma ma taku uroven inteligencie ako 5 rocne dieta takze si nemyslim ze zvierata su menejcenne! 

Nič primitívnejšie som v živote nepočul

Vážená, keby som mohol darovať život buď neznámemu človeku alebo psovi, tak si jednoznačne vyberiem toho psa. Vaše presvedčenie, že zvieratá nemajú city ani dušu je naozaj úbohé.  Je mi zle z toho ako si niekto môže myslieť, že človek je niečo viac práve preto, že dokáže myslieť. Práve to mu dáva obrovskú nevýhodu a raz ho myslenie privedie do záhuby. Človek bol kedysi súčasťou prírody. Teraz je to mor, ktorý ju zničí. Želám veľa štastia v boji za práve ľudí.

Súhlasím s tým, že aj

Súhlasím s tým, že aj zvieratá cítia, ale keď niekto uprednostní zviera pred človekom- tak to už je CHORÉ… V dnešnej dobe majú niektorí ľudia radšej zvieratá ako ľudí, lebo sú egoisti. Zvieratko nič nepovie, neháda sa s nimi, neoponuje, je rado, keď sa napapá a vyvenčí.

Zvieratá sú viac ako ľudia podobní práve vám

Prečo si myslíte, že ľudia sú viac ako zvieratá? Konkrétne vy nemáte pre mňa väčšiu cenu ako nejaký potkan. Na základe vašich veľmi nevyspelých a arogantných výrokov. O akej duši to tu hovoríte? Človek je takisto len živočích už len v porovnaní s opicou, to je nezanedbateľná podobnosť. Okrem iného sme tí najväčší škodci na tejto planéte. A čo sa týka tých pocitova a duše, nikdy ste nepočuli ako delfíny zachránili ľudí pred žralokmi? Dokonca sa vraví, že sú inteligentnejšie než ľudia. Než vy, určite. Denne umiera veľmi veľa ľudí a nemyslím si, že tých organizácií na pomoc v rozvojových štátoch je málo ale všetko je o peniazoch v tomto svete. Ročne sa utratia miliardy na výzbroji US Army namiesto aby boli darované napríklad Afrike. A prečo? Vojna a drogy sú najlepší biznis. A veľmociam to len vyhovuje, že ľudia zomierajú, pretože sme veľmi premnožení a vláda len vymýšla nové a nové spôsoby ako nás ešte viac zredukovať. Na svete je toľko zla, o ktorom ani len netušíte.Ale aby som sa dostala k veci. Zvieratá, ktoré označujete za menejcenné ako ľudia, by vedome len tak z rozmaru človeka nikdy nezabili, nemučili, nezabávali sa na jeho bolesti. Človek tieto nemé tvory ,ktoré sa nemajú ani ako brániť, nemá v mnohých prípadoch problém utýrať na smrť, sťiahnuť za živa z kože, zbiť do krvi, či upáliť.Uchvacuje ma nadpis vášho príspevku. Kto tu hovoril o tom, že sú zvieratá viac ako ľudia? Hovorím o tom akurát práve ja. Ale doteraz bolo spomínaný len názor ľudí, ktorí si vážia život každého zvieraťa viac ako plný žalúdok mäsa. Vaša neinformovanosť ma až zaráža. Presne kvôli takýmto ľuďom ako ste vy, si ľudí nevážim. Chcela by som vidieť ako by ste sa tvárili po týždňovom výleťe v kamióne, v klietke 2x2x2 metre s ďalšími 4 ľuďmi v nej, a potom by vás nasilu vyhodili z kamiónu, vytiahli za vlasy von a udierali by vás palicou po hlave a ešte za živa stiahli z kože. Nespočetne veľa videí som videla s takýmto podtónom pri zaobchádzaní so zvieratami. A hrdo prehlasujem, že každé zviera si vážim viac ako ľudí, čo toto dokážu a potom pokojne spávaju, alebo ľudí s názormi, aký mate vy.

Velmi ma zaujala tema ohladom

Velmi ma zaujala tema ohladom veganstva a co to vlastne znamena a po precitani mnohych for a nazorov som si vsimol ze veganstvo vlastne vychadza s toho ze ludia maju dojem ze zvierata s ktorych su vyrobky vyrobene boli chovane v krutych podmienkach, toto tvrdenie mi prise velmi obmedze e pretoze co mi doma chovame zvierata tak sa maju podla mna velmi dobre dostavaju kvalitnu stravu maju pekny zivot ziadne tyranie nic, a preco by mal byt syr vyroben s volne zijuceho zvierata tabu pre veganov to minejde do hlavy moc. A dalsia vec ktora ma zaujala je ze ako mozu tvrdit ze su dakym sposobom napomocny k zivotnemu prostrediu ked vidim ze namiesto zivocisnych vyrobkov pouzivaju soju, kukuricu atd atd. Lenze dnes s tieto rsstliny pestuju prevazne genenticky modifikovane, a to ma taky dopad na ludstvo ze to tu teraz ani rozoberat nebudem, takze by som len chcel vediet nazor veganov na gmo produkty ked uz to ma byt taka cista forma stravovania, dakujem.

1. etické hľadisko, čo sa

1. etické hľadisko, čo sa týka vegánskeho postoja je jednoduché: “Každý má právo na život.”  - to znamená, že vegáni nezabíjajú zvieratá (pre konzumáciu mäsa, nosenie kožených vecí), neobmedzujú ich slobodu (pre chov na vajcia a mlieko), nevyužívajú ich - pretože zakaždžm, keď kúpite akýkoľvek produkt (a hovorím tu aj o fair trade), podporujete priemysel, ktorý stojí za jeho výrobou. Nehovorím tu, že kravy majú mať právo voliť a ovce smú do úradu, hovorím o základnom práve. Má ho moja mačka, má ho susedov pes, bratrancov papagáj, ale milióny sliepok a kráv a oviec a iých zvierat ho nemajú. Byť vegánom znamená v tomto ohľade byť fér. Nepotrebujem mäso k životu (pre hejterov, obráťte sa na Americkú dietetickú organizáciu a WHO, ktoré na svojich stránkach uvádzajú, že správne zostavená vegánska diéta JE prospešná zdraviu), tak prečo by som mala pre niečo tak úbohé (keď už sa tu oháňate našou ľudskou vyspelosťou) a nízke, ako je chuť si dať mäso  niekomu vziať život. Susedovmu psovi, napríklad (v Číne je mäso zo psa považované za lahôdku), alebo delfínovi (Japonsko, Dánsko). Alebo krave. Je to kruté a bezcitné. 2. GMO stanovisko - 85% svetovej produkcie geneticky upravenej sóje ide na výkrm zvierat určených na mäso. Čo znamená, že ľudia, ktorí kupujú mäso, kupujú tú sóju za tým. Myslím, že týmito dvomi vetami je to jasné, kto čo vlastne konzumuje. 3. enviromentálne hľadisko -  Priemysel so zvieratami spotrebúva neuveriteľné množstvá vody, pôdy, paliva….len nad tým popremýšľajte. Tie zvieratá musia niečo jesť (to jedlo je dovezené), musi niekde byť, všetky ich výkaly sa musia niekde skladovať (spomeňte si na eskapádu s nemeckou E. coli minulý/predminulý rok), tie výkaly sa tiež musia na dané miesto dovážať, farmy treba udržiavať, potom ich treba previesť na zabitie, potom zabité zvieratá treba transportovať do továrne, kde ich za použitia ďlašej energie spracujú, potom zabalia, potom zase pošlú niekam inam. A to som nespomenula všetku vodu, lieky (50% liečiv ide zvieratám, ktoré preventívne kŕmia antibiotikami), znečistenie. 4. ekonomické hľadisko - predstavte si, že by sa všetka tá pôda (počítajúc pôdu, na ktorej sa pestujú plodiny vyhradené zvieratám na výkrm, pôda, kde sú zvieratá a pôda, kam sa odvážajú ich výkaly) využila na pestovanie rastlín pre ľudí - pre hladujúcich, umierajúcich ľudí v Afrike napríklad. Náklady na vegánske stravovanie sú oveľa nižšie z ekonomického i enviromentálneho hľadiska, než náklady na konvenčné stravovanie. Odporúčam si prezrieť vedecké články (a myslím vedecké publikované články v časopisoch, nie pseudočlánky z Nového Času) ohľadom tematiky enviromentálneho dopadu priemyslu so zvieratami, je to tam podrobnejšie vysvetlené. Čo sa týka etického stanoviska, dokument Earthlings (voľne dostupný na ich oficiálnej stránke k prezretiu) to veľmi jasne zhrňuje. Dúfam, že odpoveď bola postačujúca a zrozumiteľná :)

Ono GMO obilniny a soja se

Ono GMO obilniny a soja se pestuje prave proto, aby mohli pokryt spotrebu dobytka…… tzakže nakonec tyto sračky vlastně jí “masožravci”….. Kdyz si kupuji Vegetariánské/Veganske jídla, dívám se po znacce GMOFree, kterou 80% techto produktu obsahuje a vyrobce ma na to i certifikat, takze GMO pro vegany se opravdu nebojim - je to jen dalsi ze strašáků pro “masožravé” lidi, aby je to utvrdilo, že veganství není bezpečné.

Ak toto nepresvedčí...

http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_597921&feature=iv&…
pridávam asi hodinové video, ktoré by si mal pozrieť každý kto sa nevie rozhodnúť…
myslím že je tu spomenutých veľa etických aj biologických faktov…
takže stačí už len dať dole klapky z očí :)

To je toto

http://soucitne.cz/myty-vs-realita-v-pribehu-o-veganovi… Vždy (!), či už človek je mäso alebo je vegán, musí si dávať pozor na to, čo je. Môže sa mu totiž nie hneď, ale z dlhodobého hľadiska stať, že bude chorý. V tomto prípade ide o to dlhodobé hľadisko - 26 rokov. Môžete nájsť more prípadov, kedy sa vegáni dožili dlhého veku (napr. George Bernard Shaw - 94 rokov).

Netreba to siliť, ale myslím

Netreba to siliť, ale myslím že celkovo by mala spoločnos´t jesť viac vegánskych jedál, a jedál založených na rastlinnej strave.

Mozno je pravda, ze by sme

Mozno je pravda, ze by sme nemali konzumovat stale mäso, ze by to malo byt vyrovnane, ale nemyslim si, ze by jedenie mäsa mohlo nejak uskodit

Vegánstvo - Prečo nie?

Sme ľudia, dávame do popredia našu inteligenciu, no v podstate sme zabudli, že z biologického hľadiska sme také isté živé tvory, ako ostatné druhy žijúce na tejto planéte. Ak sa už z rôznych uhlov (politika, náboženstvo, priemysel, nehovoriac o ekológii) nevieme dopátrať k pravde, mali by sme zohľadniť veci, ktoré v poslednej dobe starostlivo vynechávame. Veci, ktoré nemôže ovplyvniť ani politika, ani náboženstvo, a ktoré na rozdiel od všetkých teórií fungujú všade a na každého rovnako. Sú to prírodné zákony. Oni určili vývoj a fungovanie systému, a my napriek tomu stále hľadáme pravdu. Svoju pravdu, ktorá by nám najlepšie vyhovovala. Ľudstvo už dávno nežije v rovnováhe s prírodou ako ostatné tvory. Stali sme sa egoistami a neprávom si podmaňujeme všetko neživé a bohužiaľ aj živé. Sme priamo zodpovední za narušenie rovnováhy v prírode…
 Článok sa však odvíjal od niečoho iného…
 K vegánstvu boli vyjadrené rôzne stanoviská, o svojom postoji však porozmýšľajte sami. Kľúčom je uvedomiť si, čo je logické a čo nezmysel. Objavili sa argumenty, ktoré hovoria o nevyhnutnosti konzumácie mäsa a iných živočíšnych produktov. Pravdou je, že k prežitiu potrebujeme bielkoviny, vápnik, B12 atď. Avšak, sme ozaj bytosti, ktoré sú závislé od iného druhu? Podobné bytosti by sme sami nazvali cudzopasníkmi. Okrem iného, z biologického hľadiska sme naozaj 100 percentní bylinožravci. Naopak, máme nulové mäsožravé inštinkty. Príroda nám nenadelila žiadne prirodzené “zbrane” pre lov a konzumáciu zvierat. My sami sme si inteligenciou zhotovili nástroje na chytanie a zabíjanie. To z nás však nijako nerobí mäsožravcov. Ak ale nie sme mäsožravci, ako vyriešime príjem potrebných živín? Mäso obsahuje bielkoviny, mlieko zas vápnik a odkiaľ získame vitamín B12? Zatiaľ sa môže zdať, že k prežitiu predsa len potrebujeme chovať a zabíjať dobytok, ošípané, hydinu a ryby… Našťastie, opak je pravdou. Zvierací organizmus takisto potrebuje tieto živiny k prežitiu. Skutočnosťou je, že pravé zdroje týchto živín sa nachádzajú priamo v rastlinách. Uvedomme si, že získavame živiny zo zvieraťa, po tom, čo ho zviera získalo z rastlín. Prečo nesiahneme priamo po zdroji? Zelenina, obilniny a strukoviny obsahujú všetky proteíny a minerály, ktoré potrebujeme, a čo je najdôležitejšie, nikto nemusí zomrieť behom výroby. Čo sa týka pitia mlieka, o to sa príroda postarala na začiatku vekov… Sme cicavce a pre vývoj potrebujeme mlieko len od svojej matky, takisto ako hociktorý iný cicavec. Po odstavení nepotrebujeme ani kvapku mlieka. Taktiež je nelogické prijímať mlieko zo žliaz iných tvorov. Každoročne sú násilím oplodnené (proti vôli znásilnené) samice kráv za účelom získavania mlieka. Kravy sa v priemere dožívajú až 25 rokov. Kravy využívané na produkciu mlieka sú po zníženej schopnosti produkcie odsúdené na bitúnok a nedobrovoľne zomierajú vo veku 5 až 7 rokov.
A čo s vitamínom B12, ktorý nám nedá spať? Vitamín B12 je baktéria, ktorá vzniká v pôde. Ľudský organizmus potrebuje 2 až 3 mikrogramy denne, a jeho prebytok si telo uskladňuje v pečeni. B12 pôsobí v črevách a pomáha vstrebávať živiny do organizmu. Ľudia s nedostatkom B12 trpia poruchami trávenia a vyčerpanosťou, pretože majú oslabenú schopnosť zásobovania organizmu živinami z potravy. Zvierací organizmus je na tom podobne. Tí ho však získavajú konzumáciou trávy spolu s časťou pôdy. Denná potreba je využitá na požiadavky organizmu, prebytok sa uloží do pečene. Preto pečeň obsahuje veľa vitamínu B12, a tým je žiadaná u ľudí s jeho nedostatkom. Zabúdame na skutočnosť, že vitamín B12 sa zničí pri príprave jedla jeho tepelným spracovaním. Prirodzená forma získania vitamínu B12 spočíva v konzumácii čerstvého (neumytého) ovocia, zeleniny a obilnín, kedy sa B12 pôsobením vetra dostáva z pôdy a zachytáva sa na týchto plodinách. Taktiež je to cesta k prirodzenému vytvoreniu imunity.
V skutočnosti nepotrebujeme živočíšne produkty k prežitiu. Konzumujeme ich, lebo nám z každej strany hovoria o ich nevyhnutnosti. Tento biznis vytvoril doslova “liahne” na zvieratá, a čím ďalej tým viac ich takto zotročujeme. Neustále ospravedlňujeme svoje správanie voči nim a neuvedomujeme si, že nikto nám nedal právo nadradenosti. Je najvyšší čas začať sa správať ľudsky! Sú to bytosti, u ktorých všetko funguje tak ako má, vrátane mozgu. Sú schopné cítiť bolesť, prežívať strach a uvedomovať si vlastné bytie. Neurobili nám nič zlé, aby sme im to takto vracali. Použime štipku empatie z detstva, kedy bol každý z nás milovníkom zvierat a skúsme sa na minútu vcítiť do ich pozície. O spravodlivosti sa dá hovoriť len veľmi ťažko.
Vrátim sa k rovnováhe, ktorú som spomenul na začiatku, a ktorá pomaly prestáva existovať. Zdá sa, že nepomôžu žiadne nové ľudské múdrosti. Nenájdeme jednoduchšiu cestu k náprave, kým opäť nezačneme žiť s prírodou v rovnováhe. Rozmýšľajme tak, aby sme si našu inteligenciu nemuseli nahovárať, ale vedeli si ju obhájiť svojim správaním.

Mäso z nás spravilo to že sme

Mäso z nás spravilo to že sme ľudia….tým že sme začali jesť mäso a upravovať ho na ohni…sa nám začal zväčšovať objem mozgu…keby sme doteraz jedli iba orechy ,korienky a ovocie tak do teraz sme opice!!!

wtf?!

toto je taka picovina :-D aj by som sa vzdy zasmiala na tom ked to pocuje, ale smutne je,ze to pocuvam ci citam dost casto… mam v poslednej taky pocit, ze konzumacia masa zvacsuje  debilitu mozgu

????

Ty si fakt zakomplexovaný? Človek nieje bylinožravec, kvôli dížke tráviaceho traktu a zelenina v tvojom tráviacom trakt hnije a nespotrebuváva sa uvedomte si to vy “aktivisti” hovoríte samá nezmysli, ktoré majú argumentovať hovadiny typu “ono to vtedy žilo” nebyť mäsa a to že v praveku ak by nejedli mäso ty tu teraz nejsi a nedrístaš takéto chujoviny!!! Tak sa uvedom a ďakuje mäsu za to že ho tvoji predkovia jedli, lebo by ťa ani nesplodili!!

Odpoved

Vďaka za odpoveď.
Takisto som bol toho názoru že človek musí jesť mäso, a takisto som teraz hrdý na to, že som s tým prestal. Nikto ma nenútil meniť sa a tiež nikoho nenútim ja. Taktiež nikoho neodsudzujem, keď je nesprávne informovaný. Pravdupovediac, čím viac sa vegánstvom zaoberám, tým viac to dáva zmysel. Ak človek chce niečo vedieť, hľadá a získava informácie. Čomu uverí a ktorým smerom sa dá, je už len na ňom. Každopádne, nie som si istý, čo konkrétne Ťa viedlo k tomu, urážať ma. Je to diskusia “Pre a proti”. Ja som PRE… Ak si proti, tak napíš svoje argumenty prečo.
Vďaka :)

??

Veganom odporujem a budem odporovat. Priznajte sa kolky z vas jedly mäso?? Clovek je mäsozravec nie bylinozravec. Nehovorte mi tu blbosti, ze zabijam zvierata, atd. Viem je to nehumanne, ale kde by sme boli bez nich? mali by sme ich zabijat v obmedzenych mnozstvach mozno o polovicu menej a viac, ale stale ich budeme potrebovat. Neviem si predstavit, ze by som bol vegan padol by som lietadlom na nejaky ostrov, bolo by tam prasa, krava, a kopec travy, ovocnych stromov,. A ja by som ako mal jest tuto travu, ovocie?? kolko by som nieco taketo zvladal?
 
Aj tak, je to otazka kazdeho cloveka a vec nazoru, je to velmi diskutabilne a stale sa budu nachadzat Pre a Proti argumenty. No veganom neverim, ze to je zdrave.

:)

Lépe bych to nenapsal, díky za shrnutí :) Netuším, jak je to možné, ale někdy si lidé přečtou takovýhle článek a pořád se stravují masitou stravou a melou si své nesmysly… Musíme jim dál otevírat oči, do té doby, dokud je nebudou mít otevřené sami :)

Odpoved

Nie je to tak dávno čo som rozmýšľal podobne ako tí, ktorí tvrdia, že ľudia potrebujú mäso k prežitiu. Keď človek sám nechce zmeniť myslenie, nemá zmysel ho nútiť. Osobne si myslím, že ak sa ľudia začnú zaujímať o prírodu a životné prostredie, nebude treba nikoho presviedčať :)

Ďakujem za otvorenie oči :)  

Ďakujem za otvorenie oči :)
  

argumenty

Bruce Friedrich stavia vec príliuš čiernobielo “Podporíme krutosť na zvieratách alebo podporíme súcit ?”, pričom úplne ignoruje, že Saly s takým správaním ku zvieratám nesúhlasí, a ako alternatívu predostiera prirodzené farmárstvo. Chovať zvieratá a používať ich mäso normálnym spôsobom nie je predsa kruté.
Na druhej straane predkladajú tvrdenia proti tvrdeniam, resp. štúdie proti štúdiám. To už nie je vec názoru, ale detailného porovnania štúdií a ich vzájomnou konštruktívnou kritikou. Ktorá štúdia “vyhrá”, tak tá je relevantnejšia a bližšie k pravde.
Tak ďaleko sa ale diskusia až nerozvinula.

čiernobielo?

Nemyslím si, že je to príliš čiernobiele. Je to fakt - kúpou mäsa podporíte zabíjanie zvierat. Keď prejdete okolo regálov a nekúpite ho, nepodporíte to. Nie je životunevyhnutné, aby tieto zvieratá zomierali pre Vašu večeru, pre moju večeru, pre kohokoľvek obed alebo kabelku. A pokiaľ to nie je nevyhnutné a deje sa to, je to krutosť. 

No a čo keď si chovám doma

No a čo keď si chovám doma sliepky a kozy vo voľnom výbehu a dajme tomu aj inú hydinu ? U mňa žiadny pesticíd, ani antibiotiká neuvidia. Navyše mi pohnoja záhradu. Na túto skupinu chovatelov sa tu akosi zabudlo. A keď chce niekto dávať zviera na jednu úroveň s človekom, tak to už by som nazval extrémizmom rovnajúcim sa nacizmu.

Vegánstvo

Čo sa týka mojej osoby, tak od mala som jedla mäso, až do svojich 17-tich rokov. Vtedy som sa rozhodla mäso, hlavne kvôli zdravotným problémom, zo svojho jedálnička vylúčiť. Začala som jesť viac zeleniny, ovocia a mliečnych výrobkov. Ale asi za rok a pol som začala mať problémy s váhou, strašne som chudla a aj moja pleť bola nezdravá. Skúšala som všeličo možné a nakoniec som sa rozhodla vylúčiť aj mlieko, syry, jogurty…a výsledok bol veľmi pozitívny, za krátky čas som pribrala 4 kilá a pleť mám lepšiu ako kedykoľvek predtým. Nakoniec som vysadila aj vajíčka a ryby (už predtým som to moc nejedávala) - stala som sa vegánom. Týmto “životným štýlom” žijem už 5 rokov a od tej doby som nebola ani raz chorá a moje zdravotné problémy (so srdcom) akoby zmizli. Je to moja osobná skúsenosť, žiadne vedecké výskumy a pod…

A toto je potom čo? kačica?

To je clovek, ktory vylucil

To je clovek, ktory vylucil zo stravy maso, ale nicim ho nenahradil. Nenahradil svoj zdroj bielkovin inym zdrojom bielkovin. Veganska strava moze byt nebezpecna, ak si clovek o nej nic nenastuduje. “Veganske” je napriklad jest chlieb s dzemom. Ak by ste jedli IBA chlieb s dzemom, mozete byt veganmi, ale urcite nie zdravymi veganmi. Ale myslim, ze to je rovnake aj pre ne-vegansku stravu. Ak bude clovek jest jednostranne zalozenu stravu, urcite z toho zdravy nebude.

:-)

nestoji za to to citat…

Každý by mal konzumovať to,

Každý by mal konzumovať to, čo cíti, že mu to prospieva.

Mne prospievajú mozgýýý!

Mne prospievajú mozgýýý! Konkrétne tvoj mozog, čerstvý, jemný… Sem s ním!

Zaujímavá diskusia, som

Zaujímavá diskusia, som mäsožravec, ale prednedávnom som prešiel na abstinenciu, striedavo úspešne vysádzam cigarety, a témy ako vegánstov ma zaujímajú viac a viac.
Oba názory sú veľmi zaujímavé, ale treba vziať v úvahu nakoľko skutočne dnes peniaze hýbu svetom. Ako príklad nám poslúži farmaceutický priemysel, kde ľudˇom masírujú neskutočné hlúposti o tom, koľko liekov potrebujú, dosahujúc nepredstaviteľné obraty. Mäsiarsky priemysel je jeden z najväčších na svete, preto ťažko veriť autenticite nejakých “vedeckých výskumov”. Toľko proti Sally.

Zlatá stredná cesta

To, že si vysadil cigarety je asi najlepšie čo si mohol urobiť. Ale úplne vynechať mäso je len ďalší extrém. Ak cítiš potrebu spraviť niečo proti krutému zaobchádzaniu so zvieratami, vyjdi z mesta do vedľajšej dediny, nájdi si človeka čo chová kravu, prasiatka, sliepky a kúp si od neho kvalitné mäso, vajcia, mlieko…. od zvierat ktoré viedli plnohodnotný život. Prospeješ farmárovi, svojmu zdraviu a v konečnom dôsledku celej spoločnosti.
Vegánstvo je rovnaký extrém ako prejedanie sa mäsom. A prejedanie sa priemyselne vyrobeným mäsom (pretože moderný mäsokombinát je viac fabrika ako farma) je ešte horšie. A ak myslíš že zelenina z hypermarketu je super zdravá, hlboko sa mýliš. Jej nutričný obsah je oproti tomu, čo sa tu pestovalo v 70-80 tych rokoch zhruba štvrtinový. Takže znova: dedina…farmár…zdravé potraviny.

Zabitie ziveho tvora pre jedlo mimo zlatej strednej cesty

Suhlasim, ze rovnovaha (zlata stredna cesta) v zivote je velmi dolezita. Ale vsetko zavisi od uhla pohladu konkretneho cloveka. Nie kazda zlata stredna cesta je rovnako zlata a uz vobec nie rovnako stredna :)
Zabitie ziveho a citiaceho tvora kvoli jedlu je napr. pre mna osobne nieco neprijatelne, neeticke, nemyslitelne. Na tom sa uz nechcem podielat. (Nebolo tomu tak vzdy. Bol som zaryty masozravec.) Zvierata nie su ziadne tovarne na maso, mlieko, vajcia a pod. Su to zive, inteligentne tvory, s vlastnymi emociami, socialnymi vazbami. Ked si predstavim, ze by sa takto mal zachovat niekto voci mne (aj keby mi predtym doprial pohodlny a plnohodnotny zivot), tak z toho mam rozhodne velmi neprijemne pocity. A jedno zlate pravidlo radi “Nerob inym to, co nechces, aby robili tebe.” 
Z tohto (mojho etickeho) pohladu je mi tazko hovorit o zlatej strednej ceste, pretoze mi to vychadza dost cierno-bielo: bud zabijam (priamo alebo sprostredkovane) alebo nezabijam. Ak zabijam len trochu, tak uz predsa zabijam.

Debata ma zaujala z oboch

Debata ma zaujala z oboch stran v sucasnosti sa rozhodujem co dalej zo stravou vylucila som ecka chemiu a to ma posuva dalej vajicka zhanam domace a kuracinu momentalne nejem v tom mi je blizka selly pretoze mam potrebu jest meso ktore je od maleho chovatela nenadopovane antibiotikom a chemickou potravou tak to je podla mna prirodzene…co sa tyka bravcoviny som na to podobne supermarket isto nie. Myslela som ze  ma bruce presvedci ale prilis sa zameriava na utrpenie zvierat a psychologicke hladisko nie to biologicke…mam pocit ze podpora malych fariam je potrebna nielen pre kvalitu potravin ale aj ekonomiku a kvalitu zivota zvierat.opovrhujem spotrebou a jej krutym pristupom,ale nemam potrebu rozlucit sa so zivocisnou bielkovinou mozno by nebola na skodu sirsia debata……

Ahoj srdiečko ja sa stále

Ahoj srdiečko ja sa stále čudujem že ľudia zabíjanie berú ako bežnú vec. .. ľudia si naozaj asi slepo myslia že sú oprávnení si hovoriť mäsozravec. … No to by som si pozrel vo voľnej prírode bez zbraní. ..   pán hovoril o súcite pretoze apeluje na  ľudskosť a fakt že nie sme mäsozravci. ..

hmm

ja začinam tiež s vegánstvom tak ma tiež článok zaujal. škoda že sa Bruce nevyjadril na niektoré veci ktoré naznačovala Sally :)
bolo vidieť že obaja boli voči sebe zaujatý  :)

Obidvaja majú v

Obidvaja majú v niečom pravdu…

Citam tu: Priznajte sa kolky

Citam tu:
Priznajte sa kolky z vas jedly mäso
zeby konzumacia masa sposobovala okrem ineho aj problemy
so sedou korou mozgovou? Tazko sa citaju dve hrubky v jednej kratkej vete
a osobne si za tym neviem predstavit plnohodnotne chapanie problematiky
 :)

Drevorubac bez meska ...iba o zeleninke to si pozriem :D

nechapem natahovacka kvoli tomu preco jest a preco nejwst to a to kazdy nech je co chce ale moj nazor nemusime mat maso kazdy den a preco zacal praclovek jest maso? inteligencia a vykonnost stupala a chlapovi na postavenie domceka uz zelenina nestacila ako ked sa nad tym zamyslam ten co tazko manualne nepracuje nech si da zeleninku ale chcela by som viduet takeho drevorubaca len o zeleninke hmmmm asi by vela nenarubal … moj nazor nech kazdemu chuti to co si navari