Vedecké výskumy dokazujú výhody vegánskej stravy

V roku 1997 vydali uznávané zdravotnícke inštitúcie World Cancer Research Fund a American Institute for Cancer Research po troch rokoch práce a výskumov správu Food, Nutrition and Prevention of Cancer: global perspective (Strava, Výživa a Prevencia Rakoviny: globálne perspektívy), na ktorej zostavení sa spolupodielalo 15 popredných svetových výskumníkov a odborníkov na ľudskú diétu a rakovinu, ako aj mnoho rôznych zdravotníckych organizácií na celom svete.

Správa uvádza, že vysoký príjem zvieracích bielkovín v strave ľudí v rozvinutých krajinách môže zvýšiť riziko výskytu rakoviny. Vysoký podiel zvieracích tukov a cholesterolu môže zvýšiť riziko ochorenia na rakovinu pľúc, hrubého čreva, konečníku, prsníkov a prostaty. Strava s vysokým podielom mliečnych výrobkov môže zapríčiniť vznik rakoviny prostaty a obličiek. Bielkoviny rastlinného pôvodu sú podľa správy zdravšie ako bielkoviny živočíšneho pôvodu. V správe sa ďalej uvádza:

" Za posledných 50 rokov prevládal trend rozširovania intenzívneho chovu hospodárskych zvierat v miestach a krajinách, kde na tento spôsob poľnohospodárstva nie sú prirodzené podmienky. Konzumácia mäsa, mlieka a ďalších živočíšnych produktov bola propagovaná nepravdivými informáciami o tom, že tieto potraviny sú obzvlášť zdravé. Politici vo všetkých častiach sveta by mali byť informovaní, že zvyšovanie konzumácie mäsa a jedál s obsahom živočíšneho tuku povedie k nárastu ochorení, ktoré vyžadujú náročnú a finančne nákladnú liečbu."

Správa sa zmieňuje aj o vplyve spôsobu ľudského stravovania na životné prostredie:

- intenzívne poľnohospodárske metódy používané hlavne v USA a Európe, ale čoraz viac aj v ostatných častiach sveta, vedú k degradácii poľnohospodárskej pôdy. Väčšina intenzívne obrábanej poľnohospodárskej pôdy sa využíva na kŕmenie hospodárskych zvierat. Ekologickejšie a zdravšie využívanie pôdy vyžaduje pestovanie plodín pre priamu spotrebu ľudí."

- poľnohospodárstvo založené na chove hospodárskych zvierat vyžaduje oveľa väčšie množstvo vody. Približne 100-krát väčšie množstvo vody spotrebuje produkcia 1kg zvieracích proteínov oproti 1kg proteínov získaných z rastlín."

Súčasťou správy je aj zoznam iniciatív a aktivít, ktoré môžu pomôcť predchádzať vzniku rakoviny. V oblasti poľnohospodárstva zahŕňa tento zoznam aj nasledovné body:

- uprednostňovanie produkcie jedla z pôvodných rastlín
- podporovanie trvalo udržateľného poľnohospodárstva, ktoré produkuje potraviny dôležité pre prevenciu rakoviny
- zvýhodňovať (napríklad úľavami na daniach) trvalo udržateľné poľnohospodárske systémy produkujúce predovšetkým potraviny rastlinného pôvodu
- Podporovať obchody ponúkajúce jedlá z pôvodných rastlín, najmä zeleniny a ovocia
- Prehodnotiť dlhodobé účinky obhospodarovania pôdy na ekológiu, ľudské zdravie a ekonomiku

Kompletnú správu si možno objednať za 49 libier na adrese:
World Cancer Research Fund, 105 Park Street, London W1Y 3FB, England

spracované podľa časopisu The Vegan