Úvod ku Kruhu života č.3

Dokedy sa budeme spoliehať na to, že naše problémy vyrieši niekto za nás, dovtedy nenájdeme riešenie z dnešnej neľahkej situácie. Nestačí ale tiež snažiť sa zmeniť druhých.

Mnohí z nás sa snažíme vyvíjať rôzne aktivity, či už sa snažíme sa zmeniť prístup ľudí k prírode, alebo čokoľvek iné. Nie je to ale niekedy únik pred tým aby sme sa zaoberali sami sebou? Nejde len o to či niekto je, alebo neje mäso, podporuje jadrovú energetiku, kupuje tropické ovocie, či celkovo žije viac, alebo menej konzumným životom. Skutočná príčina dnešných problémov je oveľa hlbšie v našom vnútri. Stratili sme kontakt s tým, čo nás presahuje a je našou skutočnou podstatou. S tým čo je ukryté v každom z nás, len už o tom nevieme. A len preto môžeme ubližovať druhým, ničiť prírodu a tak ďalej.

Snažíme sa byť ekologickí, ale ako sme schopní žiť s ľuďmi okolo nás? Niekedy je naozaj jednoduchšie chodiť po demonštráciách, než žiť každodenný život. Nie je to všetko tak trochu únik? Možno sa vám bude zdať, že toto číslo Kruhu života je trochu iné. Viac sa zaoberá otázkami nášho vnútra a hľadaním riešení. Pretože tu naozaj začínajú všetky problémy, ale zároveň aj riešenia. Jedine postupnou premenou našich slabostí a temných stránok sa môžeme dostať naozaj ďalej. Nestačí však aby to ostalo len v nás.

Takisto mnoho "duchovných" ľudí zlyháva v každodennom živote. Až keď to dokážeme premietnuť do všedných dní, potom nastane skutočná zmena. A preto asi aj ďalšie čísla KŽ sa budú viac orientovať na otázky našej duše. Tak ako v tomto čísle sme hľadali okrem iného hlbšie príčiny nemocí a možnosti ich liečby, aj v ďalších číslach sa budeme snažiť naznačiť ako žiť každodenný život plnšie, duchovnejšie, ale tiež ako využiť v živote rôzne poznatky o veciach, ktoré sú mimo tejto fyzickej reality, ale pritom výrazne vplývajú na naše životy a na svet okolo nás.

Ondro Végh