Tragédie našej civlizácie

Tragédie našej doby nie sú NEŠTASTIA, ale NÁSLEDKY industriálnej civilizácie ako takej.

Stroskotanie tankeru spôsobilo ekologickú katastrofu na pobreží Francúzka

26.decembra 1999, dva týždne po stroskotaní tankeru Erika pri bretónskych brehoch sa mazľavé škvrny šírili v 400 kilometrov dlhom páse pozdĺž severného francúzskeho pobrežia. Z tankeru doposiaľ vytieklo asi 11-tisíc ton oleja. V tankeri, ktorý sa po stroskotaní rozlomil na dve časti sa údajne nachádza ešte 20 000 ton ťažkého oleja. Podľa výpočtu ekológov olej doposiaľ znečistil asi 10-tisíc morských vtákov. Väčšina z nich bola pochovaná, ďalšie sa ekológovia snažia zachrániť - umývajú ich a ošetrujú. Práca dobrovoľníkov je ale ako boj s veternými mlynmi, pretože vietor priháňa ďalší olej k pobrežiu, na ktorom už vytvára vrstvu hrubú až 50 centimetrov.

spracované podľa dennej tlače z dňa 28.12.1999

Každá nová havária spojená s únikom oleja donúti stovky aktivistov váľať sa v priemyselnej špine. Úprimná snaha týchto dobrovoľníkov nemôže byť spochybnená. Okrem záchrany morských vtákov dokážu vyvolať nespokojnosť s činnosťou ropných koncernov a sympatie k ich obetiam.

Ale napriek všetkému úsiliu, iba veľmi málo vtákov prežije a ešte menej ich bude schopných rozmnožovania. Následky na všetkom morskom a pobrežnom živote sú nepredstaviteľné a nikdy nemôžu byť plne zdokumentované.

Dôsledky úniku oleja do morských vôd sú neodstrániteľné a všetky aktivity zamerané na čistenie pobrežia, ktoré sú dnes stredobodom publicity, iba podporujú klamstvá predstaviteľov priemyslu, ktorí tvrdia, že všetky problémy možno vyriešiť lepšími metódami čistenia, striktnejšími reguláciami a zdokonalením technológií.

Keď sa pozrieme na spoločnosť ako celok, uvidíme, že tragédie našej doby nie sú "Nešťastia" ale DÔSLEDKY industriálnej civilizácie ako takej. Skôr, či neskôr sa obeťami staneme všetci.

Keď sa vrátiš z pobrežia a vydrhneš posledné olejové škvrny zo svojich rúk, pôjdeš žiadať politikov o schválenie nových regulácií a písať listy prezidentom ropných koncernov ?

Alebo začneš bojovať za svet plný pestrého života, v ktorom budú ľudské komunity poriadať oslavy na zarastených troskách rozpadnutých fabrík a miest ? Nezabudni, nemôžeš nič vytvoriť, ak nedokážeš snívať.

NÁJDI V SEBE ODVAHU SNÍVAŤ
BYŤ NEROZUMNÝ A ŽIADAŤ "NEMOŽNÉ"

podľa letáku vydaného americkou skupinou Earth First

po havárii ropného tankera pri pobreží štátu Washington v roku 1996