Zdravie

Lék pro duši i telo

Jiří Čehovský

Klasikové homeopatie - Hahnemann, Kent, Hering a mnozí další - založili a rozvinuli obor, který je dnes podle Světové zdravotní organizace WHO druhou nejrozšírenejší léčebnou metodou ve světe. Na prvním místě je tradiční čínská a indická medicína, na třetím herbalismus a teprve na čtvrtém miste je to, co bylo až donedávna u nás považováno za jedinou medicínu. Homeopatie je tedy neobyčejně významným hnutím, které ovlivňuje ( k lepšímu) život velmi mnoha lidi. Říkam-li "hnutím" , chci tím zdůraznit, ze homeopatie není jen pilulka, jen recept jak vyléčit neduh, jen něco na co pomyslíme v případe nejvyšší nouze, když jiné leky selhaly. Je to i filozofie a specificky pohled na člověka, jeho život a nemoc.

Fytoterapia

Pharm Dr. Lea Rochlitzová

Fytoterapia je odvetvie naturálnej medicíny, ktoré v prevencii a terapii chorôb využíva účinný princíp rastlín. Tento účinný princíp je chápaný multidimenzionálne a komplexne, pričom zahŕňa biochemické, farmakologické, biofyzikálne a ďalšie komponenty. Hlavným rozdielom a zároveň prínosom takto chápanej fytoterapie oproti fytofarmakológii je akceptovanie, cieľavedomé poznávanie a využívanie biopoľa rastliny. To je ale práve často predmetom sporu medzi predstaviteľmi oficiálnej vedy (medicíny, farmakognózie, farmakológie a pod.) a predstaviteľmi naturálnej medicíny z radov profesio-nálnych zdravotníckych pracovníkov aj ľudových liečiteľov.

Syndikovať obsah