Záhrada

Jedlý les

Ondro Végh

Obvyklý spôsob hospodárenia je, že na určitej ploche sa pestuje jedna plodina a je snahou potlačiť rast všetkého ostatného, tak aby bol čo najväčší výnos. Je to vlastne boj s prírodou, so škodcami, suchom, burinou a inými vecami. Je tu ale aj iná možnosť. Pestovať rôzne rastliny, z ktorých každá má nejaký úžitok, aj keď nie tak veľký, ako by sa pestovala osamote, ale keď to všetko zrátame, tak výnosy sú ďaleko väčšie.

Minimalistická záhrada (1)

Patrick Whitefield

V minulých rokoch som vypracoval štýl záhradníčenia, ktorý mi veľmi vyhovuje, hoci vyzerá byť trocha nekonvenčný. Priateľ, ktorý jedného dňa zavítal na obed, bol mierne zarazený, keď sme sa s košíkom v ruke vybrali k čomusi, čo pripomínalo húštinu divo rastúcich rastlín, aby sme si nazbierali šalát. Za pár chvíľ bol košík plný chutných listov. Priateľ vyzeral byt' dosť prekvapený, keď poznamenal: "Vidím, že máš minimalistickú záhradku".

Jeseň v biozáhrade

Ondro Végh
obrázok bez popisu

Práce v záhrade na jeseň - bioparenisko, zelené hnojenie, mulčovanie, výsev, presádzanie.

Bioparenisko

Syndikovať obsah