Záhrada

Minimalistická záhrada (2)

Patrick Whitefield

Minimalistická záhrada pozostáva hlavne z trvaliek a samovysievajúcich sa rastlín, nejestvuje však dôvod, prečo by nemohla obsahovať aj niektoré iné rastliny.

Konec rýču v zahradách

Jakub Kašpar

Arnošt Tabach z Nadace rytíře Františka Horského, která se specializuje na ekologické obdělávání země, upozorňuje, že zemi jenom uškodíme, obděláme-li ji rýčem. "Rýč nebo pluh necháme rezivět, protože převrstvování ničí půdní organismy", říká A. Tabach.

Záhrada v zime

Ondro Vegh

Osevný plán, predpestovanie sadeníc, výsevy do voľnej pôdy, rez stromov a kríkov, vysádzanie a presádzanie.

Syndikovať obsah