vizionárstvo, skúmanie mysle, evolúcia, filozofia

Vizionárske proroctvo

Vizionárske proroctvo

”Je to starý príbeh litery a ducha. Litera je nutná, ale nesmie byť nikdy braná príliš vážne, pretože oddelená od ducha, zviera a nakoniec zabíja. Duch zase “vanie, kam chce”, a keď sa zabudne oprieť o naše najlepšie kultúrne mapy, môže nás odviesť z cesty a potom stroskotáme. ”

Medzi kultúrou a jednotlivcom bol vždy zvláštny ambivalentný vzťah. Sme súčasne obdarovaní našou kultúrou, ale sme zároveň aj jej obeťami. Bez kultúry, a bez jej základnej podmienky, jazyka, by človek nebol ničím iným ako ďalším druhom opice. Jazyku a kultúre vďačíme za svoju ľudskosť. A ako hovorí Hamlet: “Aké dielo je človek! Aký vznešený rozum! Aké nekonečne možnosti!… V jednaní akoby anjel! V myslení akoby boh!” Ale beda, medzi týmito okamihmi vznešenosti, rozumnosti a potenciálnej nekonečnosti:

Theodore Roszak: Strata kontaktu s prírodou nás robí nešťastnými

Strata kontaktu s prírodou nás robí nešťastnými

Všimol som si, že mnohé problémy spojené s ekologickou krízou majú natoľko iracionálnu podstatu, že je potrebné pristupovať k nim z psychologického hľadiska. Najzrejmejším je problém rastúceho konzumu. Čím viac som tento problém študoval, tým viac som začínal chápať, že patologické nakupovanie a deštruktívne správanie k životnému prostrediu, nepochádza výlučne z  ľudskej chamtivosti, ako sa predpokladalo. Nakupovanie sa stáva predovšetkým formou uvoľnenia, spôsobom ako uniknúť depresii, ako riešiť problémy spôsobené životom v chorej spoločnosti. Stretával som stále viac ľudí, ktorí si uvedomovali chorobne prejavy svojich konzumných návykov a mali chuť to zmeniť. Ak sa na to pozriete dostatočne pozorne, zistíte, že máte dočinenia s klasickým prejavom patologickej závislosti. Preto keď chcete riešiť ekologické problémy, musíte nevyhnutne pochopiť ľudské správanie. A to je priestor pre psychológiou.

Ekopsychológia je názov pomerne mladého hnutia, ktorého cieľom je búrať hranice medzi psychológiou a ekológiou. Spojenie zdanlivo odlišných pohľadov na problémy súčasného človeka a ľudskej spoločnosti prináša veľmi zaujímavé a  zároveň odvážne tvrdenia. Podľa ekopsychológie sa dominantný druh biosféry - človek - správa psycho-patologicky. Samotná psychológia však už nedokáže definovať pojem duševného zdravia v podmienkach šialenej veľkomestsko-priemyselnej spoločnosti. Preto prišiel čas, kedy je potrebné preklenúť priepasť medzi psychológiou a ekológiou.

Mozaika hľadania - Hľadanie zmyslu

Mozaika hľadania - Hľadanie zmyslu

Sú ľudia, ktorí život berú taký, aký je, nespôsobujú si trápenie pátraním po jeho podstate, ale venujú sa radšej prostým každodenným radostiam a starostiam, zapodievajúc sa predovšetkým praktickou otázkou bytia. Oboma nohami pevne zakotvení v realite, chránení pred búrlivým vyčíňaním živlov, ktoré sa vo vnútri človeka prebúdzajú len čo si začne klásť otázky o hlbšom zmysle svojho konania. Takíto ľudia sú tými čo odpradávna udržujú ľudstvo nažive, životaschopní, pripravení pustiť sa do boja s každou prekážkou, ktorá im stojí v ceste pretvárania sveta podľa vlastných potrieb.

Syndikovať obsah