vizionárstvo, skúmanie mysle, evolúcia, filozofia

Štyri eseje: Henry David Thoreau

obrázok bez popisu

Knihu “Štyri eseje” vydal vlastným nákladom slovenský režisér a dokumentarista Michal Šulík. Jeho cieľom bolo priblížiť našim čitateľom tvorbu amerického spisovateľa Henryho Davida Thoreaua. Thoreau už v 19. storočí prostým jazykom prehovoril o probléme odcudzenia človeka prírode a o potrebe toto odcudzenie prekonať. Jeho úvahy o vzťahu človeka a prírody, človeka a spoločnosti ale aj človeka k sebe samému sú inšpirujúce i pre nás, žijúcich takmer 150 rokov po jeho smrti. Kniha obsahuje tieto eseje:  Raj znovu nájdený, Chôdza, Občianska neposlušnosť, Život bez princípu

Anton Srholec: Najväčší omyl mojej generácie - viera, že zmeníme svet

Najväčší omyl mojej generácie - viera, že zmeníme svet

Pri pokuse o ilegálny prechod cez hranice ho v roku 1951 chytili, a namiesto teologických štúdií v Taliansku absolvoval 98 mesiacov pod zemou v jáchymovských uránových baniach. Po amnestii pracoval ako robotník, no nakoniec ho v Ríme pápež Pavol VI. vysvätil za kňaza. V čase komunizmu mu za organizáciu národnej púte na Velehrad odobrali štátny súhlas na pastoráciu. Stal sa disidentom, ktorý hľadal odpovede na otázky slobody, morálky, ekumenického dialógu a zmien v katolíckej cirkvi. Po prevrate mu arcibiskup Sokol neobnovil súhlas, nevyhnutný na to, aby získal vlastnú farnosť. Anton Srholec.

Hranice, okraje, rozhrania - Úvod k číslu 13

Hranice, okraje, rozhrania - Úvod k číslu 13

”Iba otvorená ľudská myseľ, zbavená predsudkov a strachu z neznámeho, dokáže vidieť svet v jeho rozmanitosti a zároveň nájsť odvahu touto rozmanitosťou sveta prechádzať aj napriek všetkým hraniciam, ktoré tomu bránia.”

Hranice medzi životom v meste a životom na vidieku. Hranice medzi virtuálnou realitou počítačových dát a prírodným svetom  živých bytostí. Hranice medzi usadeným životom a životom nomáda, pútnika. Hranice medzi dobrovoľnou skromnosťou a ekologickým luxusom. Hranice na mapách fyzického sveta a hranice vesmíru ľudských myslí. Hranice a odvaha ich prekračovať. Život medzi rôznymi svetmi, život na rozhraní, život na okraji. Hranice ako téma nového čísla Kruhu života.

Syndikovať obsah