úcta k životu

Pohľad z klietky

Pohľad z klietky

Človek sa nestretne sám so sebou, pokiaľ nezachytí svoj odraz z iného oka než ľudského.”

Niektoré zážitky môžu byť tak bolestné, že na ne radšej zabúdame. Oslabenie pamäti ochraňuje našu dušu. Inokedy zase, v očakávaní cudzieho utrpenia, môžeme určité svoje skúsenosti bojkotovať a “vypnúť ich”. Sú však okamihy, a snáď je to tak pre dobro veci, kedy naša duša nie je chránená ničím. Ako keby potom duša - ono pozorujúce, cítiace ja - bola niektorými zážitkami v momente spálená.

Čo je vlastne vegánstvo ?

Vegan

Vegánstvo možno brať ako pokus, snahu škodiť čo najmenej druhému životu, ako ideu, ktorú musí človek stále znovu a znovu v každej novej životnej situácii podrobovať kritickému skúmaniu a vyvarovať sa toho, aby z nej urobil  novú dogmu, ktorá bráni vidieť svet v jeho nesmiernej zložitosti a rozmanitosti.

Syndikovať obsah