úcta k životu

Odumieranie ľudskosti

Konrad Lorenz

Väčšina civilizovaných ľudí sú obyvatelia miesta alebo aspoň v mestách pracujú. Denne prichádzajú do styku iba z neživými vecami a naučili sa s nimi zaobchádzať. Odnaučili sa však zaobchádzať so živými organizmami. Všade, kde s nimi prichádzajú do styku, sa k nim chovajú s neuveriteľnou neprezieravosťou a ničia to, z čoho sami žijú.

Hlboká ekológia a pestovanie ekologického vedomia

Deep ecology

Hlboká  ekológia je  cesta, ako  dosiahnuť súlad  a rovnováhu medzi  jednotlivcami,  spoločenstvami  a  celou  prírodou. Je schopná  naplniť naše  bytostné túžby:  vieru a  dôveru v naše najhlbšie  tušenia, odvahu  priamo konať,  radostnú ľahkosť a smelosť tancovať  v harmónii zmyslov,  ktorú objavujeme vďaka hravému spontánnemu  súzvuku s rytmami  nášho tela, s pulzom tečúcej  vody,  so  zmenami  počasia  a  ročných  období a so všetkými prejavmi života na  Zemi. Pozývame vás objavovať, čo ponúka hlboká ekológia.

Nádej pre trpiace stvorenie - Práva zvierat a kresťanstvo

Nádej pre trpiace stvorenie - Práva zvierat a kresťanstvo

Keby sme museli počúvať krik zvierat trýznených človekom, nezniesli by sme ho. Preto si zapchávame uši. Nemáme predsa spolky na ochranu zvierat, neexistuje snáď World Wildlife Fund? Je to ich starosť. Pokusy na zvieratách sú ostatne nevyhnutné, veď pomáhajú medicíne, je to právoplatná záležitosť vedy, legitimovaná dokonca kresťanskou teológiou, ktorá si vysvetľuje Stvoriteľove slová (podľa Starého zákona, knihy Genesis 1,26) “podmaňte si zem” po svojom, a to nasledovne : “Vy ste pánmi zeme, zvieratá sú vašimi otrokmi.” Je to naozaj tak? Stvoril Boh zvieratá preto, aby s nimi človek nakladal, ako sa mu zachce?

Syndikovať obsah