úcta k životu

Kupujete živočíšne produkty? Máte ruky od krvi - rozhovor s Tomášom Poppom

Kupujete živočíšne produkty? Máte ruky od krvi - rozhovor s Tomášom Poppom

Kto konzumuje mlieko a vajcia, stopercentne podporuje týranie zvierat” tvrdí v otvorenom a rozsiahlom rozhovore pre SME.sk šéf českej Slobody zvierat Tomáš Popp. Na ukážku uverejňujeme krátku časť rozhovoru, ktorého autorom je Karol Sudor.

Celý rozhovor si môžete celý prečítať na webovej stránke sme.sk.

Vegánstvo - pre a proti

Sally Fallon, Bruce Friedrich

Sally Fallon je spoluautorkou knihy Nourishing Traditions: The Cookbook that Challenges Politicaly Correct Nutrition (Tradície vo výžive: Kuchárska kniha politicky správnej výživy), zakladateľkou nadácie Weston A Price Foundation a redaktorkou magazínu Wise Traditions.

Bruce Friedrich je dlhoročným kampanierom a koordinátorom v organizácii PETA (People for Ethical Treatment of Animals - Ľudia za etické zachádzanie so zvieratami), ktorá je najväčšou svetovou organizáciou bojujúcou za práva zvierat. Pred tým, ako sa zamestnal v PETA, pracoval v útulku pre rodiny bez domova. Bol ocenený cenou Gilbert Award za originálny výskum na poli ekonómie.

Etika úcty k životu - Albert Schweitzer

obrázok bez popisu

V etických konfliktoch môže človek prísť iba k subjektívnym rozhodnutiam. Nikto za neho nemôže určiť, kde v tom či onom prípade leží najvzdialenejšia hranica možnosti zotrvať na stanovisku život uchovať a podporiť. Musí to posúdiť iba on sám, keď sa pri tom nechá viesť krajnou zodpovednosťou za druhý život.

Pravá filozofia musí vychádzať z najbezprostrednejšieho a najširšieho fakticky daného obsahu vedomia, ktorý znie: Som život, ktorý chce žiť uprostred života, ktorý chce tiež žiť. Etika teda spočíva v tom, že prežívam naliehavú potrebu mať ku každému životu rovnakú úctu, ako k svojmu vlastnému. Tým je mi daný aj myšlienkový základ mravnosti. Dobré je život uchovávať a podporovať: zlé je ho ničiť a obmedzovať.

Syndikovať obsah