úcta k životu

Rastliny cítia a poznajú bolesť

Rastliny cítia a poznajú bolesť

Rastliny majú pamäť a inteligenciu. Pri spoločnom vývoji so živočíchmi nie sú pasívnymi obeťami, ale skôr aktívnymi partnermi, niekedy dokonca dominantnými.

Tvrdí to rastlinný neurobiológ František Baluška, profesor na Bonnskej univerzite i na bratislavskej Univerzite Komenského zároveň, jeden z hlavných protagonistov novej vednej disciplíny.

Úcta k životu a potraty - komentár k článku Petra Singera

Úcta k životu a potraty - komentár k článku Petra Singera

Singerove argumenty nás privádzajú k tomu, aby sme sa nepozerali na etické  problémy cez skresľujúce sklá dogiem, ale aby sme ich vnímali také, aké v skutočnosti sú. Ak požadujeme, aby bol ľudský život chránený od počatia, prečo nechceme rovnako chrániť aj ostatný život od momentu jeho vzniku? Ak sa nám zdá neprijateľné zabitie 20. týždňového plodu, ktorý necíti bolesť ani nemá vedomie, prečo s čistým svedomím prehliadame rutinné zbíjanie oveľa rozvinutejších a vedomejších foriem života?”

Potraty – hľadanie deliacej čiary

Peter Singer

Pre ženu, ktorá nechcene otehotnie, predstavuje tehotenstvo a pôrod značné útrapy. Nútiť niekoho nedobrovoľne podstupovať tieto útrapy je v rozpore so všeobecným presvedčením o hodnote individuálnej slobody a možnosti osobnej voľby. Pokiaľ sa rozhodneme zasiahnuť do slobodnej voľby druhého človeka, mali by sme mať na to veľmi závažný a presvedčivý dôvod.

Syndikovať obsah