Strava

Potrava a telo

Miki

V prístupe ku výžive sa ľudstvo ešte nikdy tak nevzdialilo od prírody, neporušilo jej zákony, ako my súčasníci. Všetky zvieratá zháňajú obvykle potravu veľmi ťažko a často hladujú. Tak sa po mnoho tisícročí správal aj človek. Hlad bol nevyhnutnou súčasťou života. Dnes si potravu obstarávame ľahlo, mnohí bez akejkoľvek námahy. Naučili sme sa z nej pripravovať tisíce lákavých jedál a stále viac, takmer bez miery ňou preťažujeme žalúdok. Vedecko-technická revolúcia odstránila hlad z nášho života. Veľké víťazstvo nad krutou prírodou. Haleluja?

Ale všetko je inak!

Jedlo z prírody

Matúš Ritomský

Koncom leta a na jeseň dozrieva väčšina jedlých plodov na ovocných stromoch a kríkoch. Okrem šľachteného ovocia, ktoré rastie v záhradách možno nájsť aj ich divorastúcich príbuzných v lesoch, na lúkach a v opustených sadoch a záhradách.

Prirodzená strava a sebestačnosť

Igor Chýra

Niekoľko praktických a užitočných postrehov a úvah na tému prirodzená strava napísal Igor Chýra, ktorý býva v domčeku na lazoch v Zaježovej, pestuje si potraviny a snaží sa žiť čo najskromnejšie a najsebestačnejšie.

Syndikovať obsah