Strava

Pestovanie húb nielen na záhrade

Milan Gazdík

Potraviny z lesov a lúk - časť 1

Potraviny z lesov a a lúk

V minulých číslach Kruhu života sme sa venovali liečebným účinkom známych voľne rastúcich byliniek. V rubrike Potraviny z lesov a lúk sa budeme tiež venovať divorastúcim rastlinám a plodom, ale z trochu iného pohľadu na možnosť ich využitia - priblížime Vám možnosti ich použitia v kuchyni. Ku každej rastline uvedieme jej slovenský, český a latinský názov, popis, informáciu o výživnej hodnote a námety na kuchynské využitie. Dobrú chuť.

Huby inak

Milan Gazdík

Huby sprevádzajú človeka počas celého jeho vývoja. Nezostali nepovšimnuté. Naši predkovia sa s nimi zoznamovali inštinktívne, ale aj pokusmi a omylmi. Snažili sa ich maximálne využiť.

Syndikovať obsah