politika, globálna zodpovednosť

Mestá v novom tisícročí

obrázok bez popisu

Mestá budúcnosti musia byť priateľské k prírode, energeticky efektívne a duchovne napĺňajúce, ak majú byť trvalo udržateľné.

Rast miest mení podobu Zeme a spôsob, akým na nej ľudia žijú. V 20.storočí narástol počet ľudí žijúcich v mestách z 1,5 miliárd na 6 miliárd. V roku 2000 žila už polovica ľudskej populácie v mestách. Približne polovica ľudí, ktorí nežijú priamo v meste je závislá na mestskej ekonomike. Mestské aglomerácie a spôsob akým využívajú prírodné zdroje sa stali rozhodujúcim činiteľom v utváraní nášho vzťahu k Zemi a jej ekosystémom. Budúcnosť tak pred nás kladie mnohé otázky. Dokážeme znížiť negatívne dopady mestského života na životné prostredie? Dokážeme zvládať problémy, ktoré spôsobujú obrovské rozmery miest a ich súčasný rast?

Mesto a rýchlosť

Mesto a rýchlosť

Každý technický pokrok je nositeľom istej negatívnej sily. A každý technický pokrok sa rodí práve z boja, ktorý vedieme proti tejto negatívnej sile. Aj súčasná situácia sa môže zlepšiť len vtedy, ak budeme bojovať proti negatívam nových technických postupov. Čiže musíme sa správať ako kritik: techniku musíme mať aj radi; nejde o to, aby sme preniesli na techniku zodpovednosť, ktorá nás ľudí ťaží, miesto toho by sme ju mali posudzovať s čo najväčšou opatrnosťou, lebo ako sa hovorí: kto naozaj ľúbi, ten vie aj trestať. Ak ľúbim, som súčasne schopný povedať, ak niečo neľúbim. My ľudia máme i v tomto určitú slobodu. No len čo začneme zbožňovať techniku ako nášho dobrodinca, ako možnosť spasenia ľudstva, okamžite upadáme do hriechu modlárstva.”

Mesto áno, ale v malých dávkach

obrázok bez popisu

S mestom, ako s každým experimentom - a mesto je experiment riskantný - musíme zaobchádzať rozvážne a opatrne. Nie je možné toto laboratórium aplikovať na celú planétu. Nálady mesta sú tak premenlivé a jeho perspektívy tak krátke. Naše mesto sa zrejme raz stane tým, čím už v dejinách bolo: malým centrom sústredenej ľudskej invencie, spoľahlivo tlmené mimomestskou kultúrou, ktorá pohltí všetky jeho nebezpečné extrémy. Je skutočne načase povedať si otvorene, že sme vo svojich dejinách prišli do bodu, kedy nie je pochýb o zhubnosti organizovaného mestského intelektu. Je najvyšší čas, aby intelektuáli v sebe objavili zmysel pre potreby planéty, ktorý by usmernil ich ambície a prejavy v prospech života Zeme.”

Syndikovať obsah