politika, globálna zodpovednosť

Globalizovaný svet

Globalizovaný svet

Doba, keď sa model ekonomického rozvoja bohatých krajín Severu planéty považoval za vzor pre zbytok sveta sa pomaly končí. Nie preto, že by súťaživá ekonomika týchto krajín nedokázala uspokojovať rastúce potreby ľudí, ale preto, že je dlhodobo neudržateľná. Do vypuknutia enviromentálnej krízy sme mohli dúfať, že technická civilizácia, ktorá sa vyvinula na oboch stranách Severného Atlantiku, je tým najlepším, čo ľudstvo v 20.storočí mohlo vytvoriť. Dnes sa však stáva stále zrejmejším fakt, že mnohé naše úspechy sú žiaľ iba optickým klamom. Je tomu tak preto, že náš pokrok je priamo závislí na takom spôsobe využívania zdrojov prírodného sveta, ktoré zanecháva Zem stále viac zničenú a vyplienenú. Aj keď týmto spôsobom života stále žije iba menšina celosvetovej populácie a iba po krátku dobu, ktorá je nepatrným okamihom v našej histórii, blížime sa rýchlo ku koncu hostiny, na ktorej sa roztopašne spotrebováva to, čo príroda vytvárala milióny rokov.

Nie všetky bohaté krajiny myslia len na seba

Nie všetky bohaté krajiny myslia len na seba

Magazín Foreign policy a Center for Global Development sa spolupodielali na prvej spoločnej správe k Indexu rozvojovej angažovanosti (Index), ktorý vytvára rebríček pre 21 najbohatších krajín v závislosti od toho ako pomáhajú alebo škodia chudobným krajinám svojou pomocou, obchodom, migráciou, investíciami, dozorom nad zachovaním mieru a environmentálnou politikou. Zisťuje prečo je Holandsko na prvom a dvaja najväčší svetoví poskytovatelia darov, USA a Japonsko, na poslednom mieste.

Byla mírová hnutí na Západě financována sovětskou tajnou službou?

Byla mírová hnutí na Západě financována sovětskou tajnou službou?

Článok “Ashtonová: pletky s KGB popisuje ako boli úprimné mierové ideály zneužívané počas studenej vojny na mocenské hry. „Na myšlenku využívat a zneužívat naivky ze západoevropské levice k protestům proti americkým raketám přišel člen východoněmeckého politbyra Hermann Axen. Agenti KGB a ostatních špionážních služeb východního bloku inspirovali západoevropský levicový tisk k tomu, aby zamlčoval sovětskou hrozbu a ukazoval pouze na nebezpečí plynoucí z přítomnosti nových amerických raket. Těmito takzvanými aktivními opatřeními se jim podařilo přesvědčit část západoevropského veřejného mínění, že vina za nové vyzbrojování leží na USA.“

Syndikovať obsah