politika, globálna zodpovednosť

Mahátma Gándhí - Sila pravdy

Mahátma Gándhí - Sila pravdy

Mahátma Gándhí nám ukázal úplnú jednotu učenia a života, myslenia a bytia. Jeho neuveriteľná sila koncentrácie - v myslení a konaní - niekoľkokrát znásobila silu tohto fyzicky slabého muža, takže sa stala silou mohutného veľtoku. Možno to ho urobilo mahátmom, veľkou dušou Indie. A predsa sám seba nikdy nevidel ako mahá-átmu, ale len ako na alpa-átmu (ako malého, slabého človeka), ktorý  však hľadá pravdu. Išiel po ceste satyagrahy, na ktorej vidieť stopy len zriedkavo, pohľad nepretržite upretý do slnka Pravdy.”

 

Antikapitalistická mentalita - Je ľahké obviniť kapitalizmus

Antikapitalistická mentalita - Je ľahké obviniť kapitalizmus

V jednom rozhovore som svojho času prirovnal odpor voči kapitalizmu k ľudovému zvyku vynášania moreny. Kapitalizmus v mysliach niektorých ľudí nadobúda podobu novodobej moreny, ktorá sa stáva stelesnením všetkého zla v dnešnom svete. Tak, ako sa voľakedy ľudia symbolicky snažili zbaviť všetkého utrpenia, chorôb a nešťastia spálením moreny a hodením jej zbytkov do potoka, tak dnes mnohí bojovníci proti kapitalizmu vidia jeho zničenie, ako cestu k všeobecnému ľudskému blahu. Kapitalizmus sa často používa ako synonymum pre všetko zlo modernej doby ničenie prírody, utrpenie zvierat, porušovanie ľudských práv, nespravodlivosť, chudoba, rozvrat tradičných hodnôt, zločinnosť, násilie, vojny.

Krátka dlhá cesta

Krátka dlhá cesta

Lampa s Fedorom Gálom a Martinom Hanzlíčkom - o osude Židov počas fašistického slovenského štátu, ale najmä o podstate zla, ktoré sa môže kedykoľvek zopakovať a ktoré si nesie v sebe každý z nás.

Súčasťou videa je film Krátka dlhá cesta, z ktorého vyberáme krátky, ale podstatný úryvok z rozhovoru medzi Eugenom Gindlom, Fedorom Gálom a jeho bratom Egonom.

Syndikovať obsah