komunita, alternatívna ekonomika, spolupatričnosť

Gazdujte

obrázok bez popisu

Gazdujte, učte sa pokorne stovke pomalých, trpezlivých, ťažkých robôt. Celé vaše dni budú modlitbou. Netreba vám kňazov ani chrámu…  Povolanie roľníka v dnešných časov vyvoláva prinajmenšom rozpaky. Zem nás vraj uživiť nedokáže. Pôvodné gazdovstvá postavené na sebestačnosti, spolupráci a ručnej práci nemajú proti dotovanej, energeticky náročnej a všeničivej veľkovýrobe nádej.

Priateľská kritika Permakultúry

obrázok bez popisu

Peter Harper je biológ, záhradník a krajinný dizajnér, ktorého meno je veľmi známe v hnutí alternatívnych technológií. Absolvoval permakultúrny dizajnérsky kurz, získal rešpekt k praktickým realizátorom permakultúrnych myšlienok a k permakultúrnemu hnutiu cíti sympatie. Na druhej strane sa na niektoré trendy v permakultúre pozerá kriticky a poukazuje na to, čomu hovorí “mystická naivita”, ktorá podľa neho poškodzuje myšlienky trvalej udržateľnosti.

Neštudujeme lekcie, študujeme život

Neštudujeme lekcie, študujeme život

Je mnoho dôvodov pre ktoré sa ľudia rozhodnú pre domáce vzdelávanie. Môže to byť lepšie pre zdravie ich dieťaťa, môžu veriť, že vzdelávanie by malo zohladňovať predovšetkým individuálne potreby dieťaťa, niektorí ľudia sú pri tom vedení náboženským presvedčením, iní sú sklamaní tým, ako funguje školský systém a unavení márnou snahou o jeho zmenu. A niektorí rodičia sú presvedčení, že dokážu dieťaťu jednoducho poskytnúť lepšiu výchovu. Stretol som matku, ktorej syn chodil do školy, ale keď mal štrnásť rokov, rozhodla sa vzdelávať ho doma. “Nedokázal v škole jednoducho vydržať - vždy keď s ním učiteľ jednal bez ľudského rešpektu, jednoducho odišiel z triedy.” povedala. Mnoho detí sa vzdeláva doma jednoducho preto, že sú v škole nešťastné.

Syndikovať obsah