komunita, alternatívna ekonomika, spolupatričnosť

Robo Zelník: Konzum je jeden, alternatív sú tisíce

Konzum je jeden, alternatív sú tisíce

S Robom Zelníkom o meste, vidieku, komunite, bezpeňažnej ekonomike a alternatívach ku konzumnému spôsobu života

Robo Zelník - 30-ročný Bratislavčan, pracuje ako tvorca www-stránok, stál pri zrode prvej LETS skupiny v Bratislave, redakčne spolupracuje na internetových stránkach www.vsieti.sk, www.tvorivo.sk., zaujíma sa o rozličné formy alternatívnej ekonomiky. Svoje ideály o nekonzumnom spôsobe života sa rozhodol  spolu s priateľmi posunúť o krok ďalej, presťahovať sa do obce a pokúsiť sa vytvoriť tam pospolitosť.

Vráťme život do miest

obrázok bez popisu

Mestský život môže byť spontánny, komunitný a radostný. Mestský dizajn a architektúra môžu byť vytvárané s cieľom uprednostniť ľudí pred autami. A ak to inžinieri a mestský architekti nechcú počuť - alebo iba jednoducho nedokážu opustiť staré industriálne stereotypy - môžeme mestským zatiaľ priestorom vrátiť aspoň dočasne život mi sami.

Predstavenie mestskej komunity z New Jersey

Predstavenie mestskej komunity z New Jersey

New Brunswick je univerzitné mesto v New Jersey. Veľká časť obyvateľstva sú študenti a tiež ľudia, ktorí sa prisťahovali, aby si mohli otvoriť obchod, reštauráciu, servis, alebo čokoľvek čo sľubuje zisk na službách študentom. Ale bývajú tu i ľudia, ktorí sa tu buď narodili, alebo sa sem prisťahovali, vlastnia dom a starajú sa o vlastný pozemok, ale i ulicu, či celú oblasť. Nie je im jedno čo sa vôkol nich deje. Spontánne sa medzi nimi zrodila myšlienka, že ľudia by sa mali spojiť a spolupracovať s vedomím, že bývajú v jednom meste, v jednej komunite.

Syndikovať obsah