komunita, alternatívna ekonomika, spolupatričnosť

Zaježka - evolúcia jedného sna

Zaježka - evolúcia jedného sna

Pri všetkej tej rôznorodosti ľudí, ktorí sa počas uplynulých 15-tich rokoch prisťahovali na zaježovské lazy, je ťažké hľadať nejakú našu spoločnú črtu. Z každej bežne zaužívanej predstavy o Zaježke je tu veľa výnimiek. Niečo však predsa len máme spoločné - a to nielen ľudia, ktorí tu žijeme, ale aj mnohí ľudia, ktorí na Zaježovú prichádzajú na dlhšie, než len na letmú návštevu. Vábi nás sem náš osobný sen.”

Článok Miroslava Kašiaka o tom, ako sa vyvíjajú ideály a život v komunitnom spoločenstve na Zaježovej

Vidiek zanikol už dávno

Literární noviny - Venkov zanikl už dávno

Literární noviny uverejnili pod názvom “Venkov zanikl už dávno” zaujímavý rozhovor s Tomášom Feřetkom. Tomáš Feřetka sa viac ako 15 rokov venuje pozorovaniu a mapovaniu života na českom vidieku. Okrem iného sleduje osudy idealistov, ktorí opustili mesto a presťahovali sa na vidiek v túžbe žiť bližšie prírode a vytvoriť si vlastný alternatívny spôsob existencie. V rozhovore popisuje dôvody, prečo sa mnohí títo idealisti časom vracajú späť do mesta alebo výrazne prehodnocujú svoje pôvodné predstavy o vidieckom idilickom živote. Mnohí z nich si totiž neuvedomujú, že dôležitejší ako krásna krajina sú ľudia, ktorí v nej žijú.

Miroslav Kašiak : Záhradka pred domom je len kulisa

Záhradka  pred domom je len  kulisa

Miroslav Kašiak sa narodil v roku 1971 a vyrastal v Prievidzi. Vyštudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky v Bratislave. Po zavŕšení štúdia koncom roku 1995 si odslúžil dvojročnú civilku v Recyklačnom stredisku v Pliešovciach, spravovanom Pospolitosťou pre harmonický život (PHŽ). Býval na lazoch v Zaježovej v komunitnom dome Sekier.

Po skončení dvojročnej civilky aj naďalej spolupracoval s PHŽ, podieľal sa najmä na príprave akcií pre verejnosť.

V roku 1999 bol krátkodobo zamestnaný v Peace Corps ako environmentálny tréner amerických dobrovoľníkov na Slovensku. Neskôr pracoval pre Changenet ako redaktor. V roku 2000 niekoľko mesiacov cestoval po Ázii, potom sa vrátil do Zaježovej. S  manželkou Hankou kúpil dom na laze Častobrezie. Majú dvojročného syna Mikuláša. V súčasnosti sa živí peciarstvom a popri tom pracuje pre PHŽ.

Syndikovať obsah