komunita, alternatívna ekonomika, spolupatričnosť

Michal Drienik: Ponúkať len to, za čo sa môžem postaviť

Michal Drienik: Ponúkať len to, za čo sa môžem postaviť

Ľudský faktor je veľkou pridanou hodnotou biopotravín, za ktorý sa oplatí zaplatiť viac”, povedal v rozhovore Michal Drienik, majiteľ malej firmičky s názvom Bio pre vás, ktorá sa zameriava na distribúciu biopotravín z lokálnych zdrojov.

Na spôsobe jeho práce ma zaujal predovšetkým dôraz na osobný kontakt - s malými pestovateľmi biopotravín, ako aj s ich odoberateľmi. Položil som mu zopár otázok o tom, ako sa dostal k takémuto druhu podnikania a prečo si vybral práve potraviny so značkou “bio”.

Oľga Weleslawa: Začleňovanie do systému sa mi priečilo odmalička

obrázok bez popisu

Odpojenosť je sen všetkých, ktorí sú nasýtení či presýtení tým, čo súčasný svet poskytuje.” povedala v rozhovore Oľga Weleslawa Dubovská, výrazná postava voľného spoločenstva ľudí usilujúcich o obnovovanie starých slovanských tradícií a oslobodenie sa spod tlakov súčasnej spoločnosti.

Rozhovoru predchádzalo vydanie jej novej knihy “Takí divokí 2”, ktorá popisuje rozmanité príbehy novolazníkov hľadajúcich naplnenie svojich snov v prostredí Myjavskej prírody. Po prečítaní knihy som sa rozhodol preskúmať niektoré, v knihe frekventované pojmy, ako napríklad “odpojenosť”, “nezávislosť”, “divokosť” či “sebestačnosť”.

Čo sa stalo s deťmi, ktoré boli vychovávané v duchu revolučného feminizmu?

Moje štyri mamy

V roku 1971 začala skupina žien “rozbíjať atomickú rodin“. Komunity Wild boli radikálnym experimentom, ktorý podporovalo ženské oslobodzujúce hnutie a ktorých cieľom bolo nahradiť tradičnú rodinu. Nesúhlasili s predstavami o mužskej a ženskej práci a v snahe zmeniť to, založili komunitu. Tu skúmali nové, nesexistické spôsoby života. Čo sa stalo s deťmi, ktoré sa narodili a boli vychovávané v duchu revolučného feminizmu? Sally Williams z britského časopisu Guardian to zistila.”

Preklad článku priniesol projekt otvorenevztahy.sk pod názvom Moje štyri mamy.

Syndikovať obsah