informačný vek, počítačový aktivizmus

Ľudský smútok v období prosperity - 1. časť

Ľudský smútok v  období prosperity

Podľa Christophera Murraya, riaditeľa epidemiologickej sekcie WHO (World Health Organization), bude v roku 2020 druhou najrozšírenejšou chorobou na svete depresia (hneď po srdcovo-cievnych ochoreniach). Klinická depresia pritom predstavuje iba špičku ľadovca duševných chorôb, ktorými trpia ľudia modernej spoločnosti.

Niečo nám chýba. Niečo potrebné a zmysluplné sa vytráca z našich životov. Prekonávame rekordy v počte skonzumovaných liekov. Utekáme do sveta zabudnutia, ktorý ponúkajú média a priemysel zábavy.

Ľudský smútok v období prosperity - 2. časť

Ľudský smútok v  období prosperity - 2. časť

Nachádzame sa v kľúčovom období ľudskej histórie, náš živočíšny druh uskutočňuje náhly skok z prírodného do elektronického sveta. Počas života predchádzajúcich 3000 generácií  človek hľadal návod na svoje konanie v prírodnom svete. Dnes sa učíme o tom, čo je život, z obrazoviek počítačov a televíznych programov.  Popri tom, ako budujeme technologickú spoločnosť, približujeme sa k cieľu, ktorý pomenoval Švajčiarsky autor Max Frisch: “Usporiadať život tak, aby sme ho ani nezažili”.

Ľudský smútok v období prosperity - 3. časť

Dr. Randolph Nesse, riaditeľ programu Evolution and Human Adaptation na Univerzite v Michigane, verí, že existuje viac druhov depresie ako sa v súčasnosti diagnostikuje. Niektoré druhy depresie môžu byť užitočnými a adekvátnymi odpoveďami na situácie, kedy vytúžený cieľ nie je pre človeka dostupný a keď sa cesta životom stráca v “temnom lese.”

Syndikovať obsah