dobrovoľná skromnosť, idealizmus

Jan Vymětal: Konzumu je možné čeliť osobným životom

Konzumu je možné čeliť osobným životom

Osobným životom je možné konzumu čeliť, nikto nás do ničoho nenúti, je to naša voľba. Toto by mohlo byť pre niekoho riešením. Ak by sa človek zaoberal problémom súčasného sveta príliš kriticky a príliš aktívne chcel všetkým týmto záležitostiam prísť na kĺb, sám by sa nakazil. To je jedna z Heglových téz, že negácia vedie k afirmácii. Hlavným nebezpečím pre určitý systém nie sú ľudia, ktorí proti nemu aktívne bojujú, tí sú kontrolovateľní, ale ľudia, o ktorých sa nevie, pretože tí nie sú na vodítku a ani nie sú vidieť. Práve preto môžu byť vnútorne skutočne slobodní. S vnútornou slobodou totiž, súvisí nenápadnosť.” hovorí v rozhovore psychológ a univerzitný profesor Jan Vymětal. Rozhovor bol zverejnený v knihe Hovory o psychoterapii, ponúkame vám z neho úryvok.

Sklamaný reklamný agent - Jerry Mander

obrázok bez popisu

Jerry Mander je u nás známy predovšetkým ako autor knihy;Štyri dôvody pre zrušenie televízie; (Four arguments for Elimination of Television), ktorá vyšla aj v českom vydavateľstve Doplněk a tiež ako pomerne často citovaný autor v publikáciách, ktoré sa venujú problémom ekologickej krízy, reklamy, technologického pokroku, vplyvu masmédií na spoločnosť, konzumnému spôsobu života. Menej známy, ale určite zaujímavý je fakt, že Jerry Mander začínal svoju pracovnú kariéru ako prezident reklamnej spoločnosti Freeman, Mander & Gossage. O tom, ako sa z úspešného reklamného agenta, ktorý pomáhal predávať značky luxusných automobilov, elektroniky, exkluzívneho oblečenie či nápojov, stáva jeden z najznámejších kritikov reklamnej a masmediálnej manipulácie, mysliteľ varujúci pred zhubnými dôsledkami konzumnej kultúry a života vzdialeného prírode, píše Mander aj v nasledujúcom úryvku z jeho knihy:

Nákupy ako referendum

Nákupy ako referendum

Dobrovoľná skromnosť? Čo to je? V čase, keď je u nás pre mnohých skromnosť cnosťou z núdze a pre tých, ktorým núdza nehrozí, je zase užívanie si v obchodoch symbolom dostatku, znejú tieto dve slová nejedným ušiam čudácky. Napriek tomu sa nájdu ľudia, ktorí to s dobrovoľnou skromnosťou myslia úplne vážne.

Syndikovať obsah