dobrovoľná skromnosť, idealizmus

Paľo Ziman: Hospodárenie s láskou

Hospodárenie s láskou

Už počas pôsobenia v DES-e (Dubnickej environmentálnej skupine) sme hľadali alternatívu nejakého trvalo udržateľného alebo prijateľného života v meste. V zásade to rozhodnutie vyplynulo z dlhodobej skúsenosti, z množstva informácií, aj preto, že som sa stal vegetariánom, pretože som sa chcel zdravšie stravovať. Ale ako sa stravovať zdravšie, keď nevieš, čo kupuješ v obchode, čo je v tých potravinách, keď ani ekoznačkám sa nedá 100% veriť. To rozhodnutie ísť sem, ísť preč z mesta bolo teda pokusom o sebestačnosť a zdravší život, o nejakú lepšiu alternatívu - hľadať alebo skúšať žiť a hospodáriť slobodne, a pokiaľ to pôjde, ukázať iným, že sa to dá, a že sa netreba báť urobiť ten krok do neznáma, z mesta sem. Lebo veľa ľudí sa dnes s takou myšlienkou pohráva.”

Příroda jako luxusní statek?

Příroda jako luxusní statek?

”Je paradoxní, že luxus upírají přírodě právě její vyznavači a ochránci. Asi je to tím, že jej předem a bez dalších úvah chápou negativně. V rousseauovském duchu je pro ně luxus projevem zkažené lidské společnosti, jejíž přirozenost byla porušena kulturou. Je to asi jinak. Lidská kultura si vytvořila svůj luxus podobně jako příroda; jenom ona jej však reflektovala, často i v kritickém duchu.”

Běžně si uvědomujeme především hmotnou stránku luxusu. Tu odrážejí dějiny výtvarných umění a uměleckých řemesel a tak ji obdivujeme jako návštěvnici muzeí, kostelů, interiérů hradů a zámků a jejich zahrad. Luxusem však jsou i nehmotné projevy lidské kultury - poezie, hudba, filozofie, způsoby chováni a každé poznáváni, které nemá utilitární cíle. Vlastně každá situace každodennosti, která je vně opakujících se reprodukčních činnosti a vně užitku, která má estetický či duchovni rozměr.

Ideály - pohľad z druhej strany

Ideál dáva silu, ale zároveň funguje ako klapka na očiach. Ľudia oddaní ideálom majú často tendenciu vidieť okolo seba iba to, čo ich ideály potvrdzuje a dokazuje ich pravdivosť. Podobne tomu bezpochyby bolo a je aj pri vydávaní Kruhu života. Ideál  o slobodnom živote v súlade s prírodou; je však iba jednou časťou príbehu. Život je príliš zložitý na to, aby ho akýkoľvek ľudský ideál mohol obsiahnuť. Snaha vidieť iba niektoré časti celku, zapríčiňuje nerovnováhu, ktorú realita života nakoniec vždy premení na ľudské sklamanie.

Syndikovať obsah