Bývanie

Slamené domy

Green Pepper

Prečo používať slamu pri stavbe domov ? Slama je prírodný a ľahko dostupný materiál, vedľajší produkt poľnohospodárstva. Slamy je viac ako v súčasnosti poľnohospodári využívajú a tak sa často páli. Slama je teda veľmi lacný, na prírodné zdroje nenáročný produkt nevyžadujúci dlhý transport.

Domy z hliny - Život v súlade s prírodou

Ondro Végh

Pri predstave domu z hliny sa nám asi najskôr vybaví hlina ako sypký materiál, ktorý by mohol byť dosť ťažko použiteľný na výstavbu domu. Opak je však pravdou. Hlina je jedným z najstarších stavebných materiálov, využívaným od nepamäti po celom svete na stavbu domov. Nielen v suchých krajinách okolo stredozemného mora, ale aj v mnohých krajinách Európy, Slovensko nevynímajúc. Rozšírené boli hlavne na juhu Slovenska a dodnes sa zachovali viac než storočné domy z nepálených hlinených tehál vo veľmi dobrom stave. V suchých oblastiach sa vek najstarších hlinených stavieb počíta až na tisícročia.

Život v típi - 2.časť

Patrick Whitefield
obrázok bez popisu

Keď bývate v típi, nie je vaším domovom iba samotné típi, ale aj pole, lúka, les a potok okolo. Vo svojom dome nebývate sám, ale spolu s vtákmi, motýľmi, zvieratami, kvetmi, stromami a bylinkami.

Syndikovať obsah