Bývanie

Dom z pneumatík - "Earthship"

Matúš Ritomský

"Earthship" (ang. Earth - Zem, ship - loď) znamená "nezávislé plavidlo", sebestačné obydlie pre ľudské bytosti, ktoré funguje na slnko, vietor a vodu a je postavené najmä zo starých automobilových pneumatík naplnených zemou a z použitých hliníkových bandasiek.

Kočovnícke obydlia

Matúš Ritomský

Naši dávni predkovia boli kočovníci a pred tým, než sa usadili, začali obrábať pôdu a stavať si domy, bývali v obydliach, ktoré sa dali jednoducho premiestňovať. Dnes tiež žijú ľudia, ktorým viac vyhovuje život nepripútaný k jednému miestu a namiesto stálych domov uprednostňujú bývanie v obydliach, ktoré sa dajú podľa potreby a chuti premiestniť.

Ako sme ne-bojovali proti myšiam

Svetlanka, Lenka a Patrik

Pred tým, než sme sa pred takmer tromi rokmi nasťahovali do nášho domu na samote, bol dlhé roky obývaný len niekoľkými rodinami myší. Sú to takzvané poľné myši, ktoré sa do domov nasťahujú iba na zimu, ináč žijú celý rok v prírode. Robia si aj vlastné zásoby z orechov, žaľuďov, obilia atď.

Syndikovať obsah