Svet nehne sa

Svet nehne sa - Jedine stromy kvitnú,
jedine príroda je v pohybe.
Oplačme každú horu, ktorú vytnú.
Lebo najkrajšie žiť v kolibe.
Paste sa, vyzváňajte, ovce moje


Valach som, obzor môj je vysoký.
Čo sú mne, črieda ľudská, tvoje boje ?
Čím väčší lump, tým väčšie nároky


Ja skromnosť milujem, ja bača skromný.
Mám svoj syr, pasienky a oblohu.
Som slobodný - iba Boh preohromný
môže si položiť ma pod nohu.
Niektorí žobráci sa pánmi stali,
keď páni vyšli na psí tridsiatok.
Ľudia na svete tom švindľovali,
Ja nerád švindeľ. Pre klam ani krok


Ja žijem prostred stromov, kde druh druha
nedusí nikdy, veď je vzduchu dosť.
Nikto tu nie je pán a nikto sluha:
kto to vie, ten pozná blaženosť.

(11.4.1954)