Strom pre nové milénium

Určitým spôsobom je myšlienka oslavovania jednotlivých rokov podľa kalendára trochu absurdná, a to aj v prípade, keď sa jedná o milénium. Na druhej strane táto udalosť poskytuje možnosť povedať niečo dôležité o určitom úseku v čase. Je to príležitosť symbolicky znovuoživiť našu kultúru a odovzdať posolstvo o vzťahu medzi ľudstvom a prírodou. Bolo by krásne nájsť symbol, ktorý tu zostane až do ďalšieho milénia.

Potrebujeme niečo, čo presahuje naše krátke životy a spája nás s budúcimi generáciami. Symbol, ktorý by stelesnil naše najlepšie úmysly, ktorý má duchovnú hĺbku a vyjadruje našu vieru v život na zemi. Je jeden taký symbol, ktorým môžeme privítať nové milénium. Je ním tis.

Tis je najstarším stromom v Európe. Niektoré tisy, ktoré s nami žijú v našom čase, vyrástli zo semienok, pred tisíckami rokov. Dôkazy o tom, že tis je strom, ktorý prežije celé milénia sú zhromaždené v knihe The Sacred Yew (Posvätný Tis) od známeho experta na stromy Alana Mitchella. Jedným z najpôsobivejších príkladov, ktoré popisuje, je starý tis v Tandridge, pri meste Surrey (Veľká Británia). Tento strom je starý viac ako 2 500 rokov, to znamená, že začal rásť v období kedy žil Buddha a Lao Ce a Gréci boli na vrchole svojej civilizácie.

Tis získava svoju nesmrteľnosť niekoľkými spôsobmi. Jadro kmeňa môže zhniť a rozpadnúť sa, zanechajúc odolný válec z bieleho dreva. V tomto okamžiku, kedy ostatné stromy umierajú, tis pozná spôsob, ako ostať na žive. Dokáže zapustiť vzdušné korene cez dutinu uprostred, ktorá sa časom zase zaplní. Dokáže tiež oživiť biele drevo k ďalšiemu rastu, pričom vytvára krásne tvary, ako keby bol pokrytý stekajúcim medom. Ak je strom ponechaný svojmu prirodzenému rastu, najdlhšie konáre vrastú opäť do zeme, kde sa zakorenia a vytvoria nový strom. Po čase je starý tis obklopený a chránený prstencom mladých stromov.

Kostoly a chrámy boli často stavané na posvätných miestach, kde rástli staré tisy. Tak je tomu aj vo farnosti Llangern, kde stojí najstarší tis vo Walese, starý viac ako 4000 rokov. Zasadený bol zrejme v dobe bronzovej na vrchole pohrebiskovej mohyly.

Tisy stoja ako živé symboly znovuobnovovania. Tak, ako tis obnovuje sám seba, my by sme mali obnoviť naše pochopenie, rešpekt a radosť z vnútorného spojenia s prírodným svetom. Tis je symbol sily, vytrvalosti, pokoja a trpezlivosti. Je ideálnym symbolom pre našu dobu, vyjadrením potreby ekologického pohľadu na svet. Tis môže byť symbolom nádeje na prekonanie doby zničujúceho rozvracania prírodného sveta.

Osláviť nové milénium zasadením nového stromu je najlepším symbolom nádeje a viery v budúcnosť. Predstavte si, že tis, ktorý zasadíte v tomto roku, bude možno prinášať radosť a útechu tým, ktorí budú žiť v roku 3000.

Andy McGeeney, Resurgence No. 189