Spoločné bytie

Ak ste básnik, jasne vydíte putujúce mraky na tomto liste papiera. Bez mrakov by nebol dážď, bez dažďa nemôžu rásť stromy, bez stromov nemôžme vyrábať papier.

Mraky sú dôležité pre existenciu papiera. Keby nebolo mrakov, neexistoval by ani papier. Tak môžeme povedať, že mrak a papier majú "spolubytie". "Spolubytie" nenájdeme v slovníku, ale keď spojíme predponu "spolu" so slovesom "byť", máme nové sloveso "spolubyť". Pri hlbšej úvahe o tomto kuse papiera v ňom môžeme uvidieť aj slnečný svit. Bez slnečného svitu nemôže rásť les. Nič nemôže rásť bez slnečného svitu. A tak vidíme, že tento list papiera obsahuje aj slnečný svit. Papier a slnečný svit majú spoločné bytie. A ak budeme pozorovať ďalej, môžeme vidieť drevorubača, ako píli strom, aby sa stal papierom. A uvidíme pšenicu. Vidíme, že drevorubač nemôže žiť bez svojho denného chleba, a tak pšenica, ktorá sa stala chlebom, je tiež obsiahnutá v tomto kuse papiera. Drevorubačovi rodičia sú tam tiež. Keď sa pozeráme týmto spôsobom, vidíme, že bez všetkých týchto vecí by nemohol existovať kus papiera. Ak uvažujeme ešte hlbšie, môžeme uvidieť aj sami seba v tomto liste papiera. Nie je to ťažké, pretože keď sa pozeráme na list papiera, je súčasťou nášho vnímania. Vaše uvedomenie je v ňom a moje tiež. Tak môžeme povedať, že všetko je v tomto liste papiera. Nemôžeme vynechať žiadnu vec, ktorá by tu nebola - čas, priestor, zem, dážď, nerasty pod zemou, slnko, rieku, teplo. Všetko spoluexistuje s týmto kusom papiera. Preto by slovo "spolubytie" malo byť v slovníku. "Byť" znamená spolu-byť. Nemôžeme byť iba sami pre seba. Musíme spolu-byť so všetkým ostatným. Tento list papiera existuje, pretože existuje všetko ostatné. Bez nepapierových prvkov, ako je vedomie, drevorubač, slnečný svit a ďalšie, nevznikne žiadny papier. Nech je tento papier akokoľvek tenký, je v ňom obsiahnuté všetko, čo existuje vo vesmíre.

Thich Nhat Hanh, Cesta k plnému vědomí (Pragama 1999)