Späť do prírody

Obyvatelia Ladronských ostrovov žili až do roku 1620, kedy tieto ostrovy objavili Španieli, v dobrej viere, že sú jediným národom na svete. Nepoznali nič z toho, čo civilizovaní ľudia pokladajú za nepostrádateľné.

Do tej doby, kým ich Španieli navštívili, nepoznali ani oheň a nebolo ľahké naučiť ich, aby ho používali. Zo zvierat poznali len niektoré druhy vtákov a nikdy ich nenapadlo, že by ich mohli jesť. Orechy, ovocie a zelenina v surovom stave boli ich jedinými potravinami. Vynikali pritom nádhernou stavbou tela a veľkou silou.

Choroby nepoznali. A všetci sa dožívali vysokého veku, až 100 rokov. Asi pred 300 rokmi bolo na Ladronách viac ako 100 tisíc zdravých silných ľudí, ktorí nevedeli čo je to choroba. Teraz je tam 9 tisíc zdegenerovaných zošlých ľudí, ktorí zriedka prežijú 40 rokov. Dobrý príklad na prekliatie civilizácie. Musíme sa polepšiť

Predovšetkým musíme preč z veľkých miest, preč zo stiesnených bytov, preč z uličnej dlažby a zo vzduchu preplneného dymom a prachom. Musíme von do prírody, musíme mať vlastnú záhradu, ktorá by bola dosť veľká na pestovanie orechov, ovocia a zeleniny, ktoré tak nevyhnutne potrebujeme.

Ako dokážeme zvládnuť návrat k prírode my, zdegenerovaní slabosi ? To ukáže budúcnosť. K tomu musí dôjsť, ak nemáme zahynúť. S priateľom Dr.Hindhe sme často preberali otázku ideálneho spôsobu života. Rozprával, ako videl v Nemecku uskutočňovanie takýchto myšlienok. Napríklad 18 vegetariánov vytvorilo malú spoločnosť a kúpilo 72 meríc pôdy. Každá rodina dostala časť pôdy, aby kryla svoju ročnú spotrebu. Táto malá spoločnosť sa skladala zo všetkých vrstiev, učiteľov, remeselníkov, zamestnancov a penzistov. Hospodárenie bolo znamenité. Obvodný lekár potvrdil, že ich zdravotný stav bol výborný, vysoko nad priemerný.

Dr.Kristine Nolfi (z knihy Liečenie surovou stravou)