Slová pre nové milénium

Byť plným nádeje v zlých časoch nie je iba romantickou poblúznenosťou. Naša nádej vychádza z faktu, že ľudská história nie je iba históriou krutosti, ale tiež súcitu, obetovania sa, láskavosti a odhodlanosti.

To, čo hľadáme vo svojej histórii, ovplyvňuje naše životy. Ak hľadíme iba na to zlé, zničí to náš potenciál urobiť veľa dobrého. Ak budeme spomínať na tie časy a miesta - a bolo ich naozaj mnoho - kedy sa ľudia správali vznešene, získame silu konať a zmeniť to, ako sa odvíjajú naše životy teraz.

Ak začneme konať, nepotrebujeme čakať na žiadne veľké utopické vízie budúcnosti. Budúcnosť je večným dedičstvom prítomnosti a žiť v prítomnosti tak, ako si myslíme, že by ľudské bytosti mali žiť, navzdory všetkému zlému okolo nás, je samo o sebe úžasným víťazstvom.

Howard Zinn, You Can´t Be Neutral On A Moving Train