Sila peňazí - alebo čo je to zodpovedné spotrebiteľstvo

Sila peňazí - alebo čo je to zodpovedné spotrebiteľstvo

O tom, ako vyzerá náš svet, rozhodujeme každý deň - svojimi nákupmi. Spôsob akým používame peniaze má zásadný vplyv na všetky oblasti nášho života. Peniaze, ktoré zarobíme majú obrovský potenciál - môžu podporiť dobré veci, ale aj vykonať mnoho zlého.

Na týchto základných myšlienkach stojí hnutie zodpovedného spotrebiteľstva (niekedy nazývané tiež etické spotrebiteľstvo), ktoré v posledných desaťročiach vzniklo v krajinách Západnej Európy a Spojených štátoch. Čo sa skrýva za slovným spojením “zodpovedné spotrebiteľstvo” ?

Byť zodpovedným spotrebiteľom v stručnosti znamená prijať svoj diel spoluzodpovednosti za všetko čo sa vo svete deje vďaka peniazom, ktoré používame a energii, ktorú venujeme ich získavaniu. Za ničenie prírody si veľa ľudí napríklad zvyklo obviňovať vlády, priemysel alebo obchodníkov. Často však zabúdame, že príroda sa ničí kvôli výrobkom a službám, ktoré sami bežne kupujeme a využívame. Každý výrobok má za sebou istú mieru ničenia prírody, využívania pozemských zdrojov, spotreby energie a produkcie odpadu. Tým, že za ten ktorý výrobok platíme svojimi peniazmi, prijímame svoj diel zodpovednosti za spôsob akým sa vyrobil, ako aj za ničenie prírody spojené s jeho produkciou.

Zodpovedný spotrebiteľ si to uvedomuje a snaží sa získavať informácie o pôvode vecí, ktoré používa, o spôsobe produkcie výrobkov, ktoré nakupuje, ako aj o celkovom dopade činnosti firiem, ktoré podporuje svojou kúpou. Podľa týchto informácií má potom možnosť uprednostniť ekologicky šetrnejšie produkty, firmy a výrobné postupy, prípadne odmietnuť nakupovať výrobky spojené s neúmerným ničením prírody, alebo s týraním zvierat či dokonca porušovaním ľudských práv.

Právo nenakupovať, či jedným slovom “bojkot”, sa stalo silným nástrojom v rukách rôznych občianskych iniciatív, ktoré poukazujú na nečisté praktiky obchodných firiem, výrobných spoločností či priemyselných producentov. Dokonca nadnárodné firmy mali neraz možnosť pocítiť, čo znamená ekonomický tlak zodpovedných spotrebiteľov, ktorí sa masovo rozhodli nekupovať ich výrobky a dať im tak najavo nesúhlas s ich praktikami. Medzi známe príklady patril medzinárodný bojkot ropného koncernu firmy Shell kvôli neekologickej ťažbe ropy a porušovaniu ľudských práv v krajinách tretieho sveta, alebo masívna kampaň proti výrobkom poznačených utrpením zvierat či už išlo o firmu Gillet alebo mnohé iné kozmetické spoločnosti podporujúce pokusy na zvieratách. Podobných kampaní sa uskutočnili stovky a mnohé z nich boli natoľko úspešné, že prinútili veľké firmy vykonať zmeny v svojej činnosti.

Významnú rolu hrá zodpovedné spotrebiteľstvo v presadzovaní ekologickejších, k prírode šetrnejších, výrobkov a priemyselných postupov. V Spojených štátoch a v Západnej Európe už nie je ničím nezvyčajným fakt, že časť ľudí je ochotná zaplatiť vyššiu cenu za výrobok spĺňajúci určité ekologické kritéria a uprednostniť ho pred lacnejším výrobkom rovnakého druhu, ktorý nezodpovedá etickej orientácii nakupujúceho. Ekologicky zmýšľajúci ľudia uprednostňujú napríklad potraviny dopestované biologickým poľnohospodárstvom, oblečenie vyrobené z prírodných materiálov, recyklovateľné a ľahko odbúrateľné obaly, úsporné elektrospotrebiče, ekologické formy bývania alebo k prírode šetrnejšie formy dopravy, a to často krát aj v prípade, že pri tom musia niekedy siahnuť hlbšie do svojej peňaženky. Bežné je tiež odmietanie určitých výrobkov príliš zaťažujúcich životné prostredie a produkty firiem známych necitlivým prístupom k prírode a zdrojom Zeme. Heslo zodpovedného spotrebiteľstva znie “Hlasujeme našimi peniazmi.”

Spôsobov, ako získať informácie o veciach, ktoré nakupujeme je niekoľko. Dôležité informácie o pôvode, zložení, výrobcovi a spôsobe použitia možno nájsť samozrejme na obale každého produktu. Rôzne organizácie ponúkajú bližšie informácie a rady, aké kritéria zohľadňovať pri kupovaní a používaní rôznych produktov. Ekologické skupiny vydávajú príručky typu Desatoro domácej ekológie alebo Eko-tipy pre každodenné nákupy. V zahraničí dokonca vznikajú spotrebiteľské združenia, časopisy a www stránky sledujúce výlučne ekologické či etické princípy činnosti priemyselných a obchodných spoločnosti, značiek a firiem. Obľubu získavajú označenia výrobkov ekologickými značkami a podobne.

Nedeliteľnou súčasťou zodpovedného spotrebiteľstva je idea dobrovoľnej skromnosti, ktorá bráni premeniť ekologický obchod a priemysel na nový druh konzumu ničiaceho Zem. Ak zohľadníme počet obyvateľov na celej Zemi, obrovské nerovnosti v spotrebe rozvinutých krajín severu planéty oproti krajinám chudobného juhu a uvedomíme si vyčerpateľnosť pozemských zdrojov, ľahko pochopíme, že vymeniť súčasnú podobu konzumu za konzum s predponou “eko” nemôže byť dostatočným riešením. Zmenšiť sa musí samotná miera konzumu. Preto je jedným zo základných princípov zodpovedného spotrebiteľstva pravidlo: “Kupovať iba to, čo je skutočne nevyhnutné, snažiť sa znižovať svoju hmotnú spotrebu, viac peňazí venovať neziskovým aktivitám a dobročinnosti, menej investovať do zvyšovania vlastného luxusu.” Najlepšie čo môžeme z pohľadu prírody a života na Zemi urobiť nie je teda uprednostniť ekologický výrobok pred bežným, ale snažiť sa bez daného výrobku úplne zaobísť. S tým úzko súvisí zmena životných hodnôt, orientácie na hlbšie hodnoty ako hromadenie materiálneho bohatstva a objavenie radosti s nezištnej pomoci medzi ľuďmi.

Podobné iniciatívy sú vždy dôsledkom uvedomenia si problémov, ktorým čelí dnešná spoločnosť a prijatia vlastného podielu zodpovednosti. Týmto prijatím sa formuje nová podoba etiky, ktorá nie je založená na obviňovaní niekoho iného za všetko zlé, ale na hľadaní pozitívnych ciest a alternatív uskutočňovaných najprv na individuálnej úrovni každodenného života a následne v rámci širšieho ľudského spoločenstva.

Matúš Ritomský