rozhovory

Robo Zelník: Konzum je jeden, alternatív sú tisíce

Konzum je jeden, alternatív sú tisíce

S Robom Zelníkom o meste, vidieku, komunite, bezpeňažnej ekonomike a alternatívach ku konzumnému spôsobu života

Robo Zelník - 30-ročný Bratislavčan, pracuje ako tvorca www-stránok, stál pri zrode prvej LETS skupiny v Bratislave, redakčne spolupracuje na internetových stránkach www.vsieti.sk, www.tvorivo.sk., zaujíma sa o rozličné formy alternatívnej ekonomiky. Svoje ideály o nekonzumnom spôsobe života sa rozhodol  spolu s priateľmi posunúť o krok ďalej, presťahovať sa do obce a pokúsiť sa vytvoriť tam pospolitosť.

Mesto a rýchlosť

Mesto a rýchlosť

Každý technický pokrok je nositeľom istej negatívnej sily. A každý technický pokrok sa rodí práve z boja, ktorý vedieme proti tejto negatívnej sile. Aj súčasná situácia sa môže zlepšiť len vtedy, ak budeme bojovať proti negatívam nových technických postupov. Čiže musíme sa správať ako kritik: techniku musíme mať aj radi; nejde o to, aby sme preniesli na techniku zodpovednosť, ktorá nás ľudí ťaží, miesto toho by sme ju mali posudzovať s čo najväčšou opatrnosťou, lebo ako sa hovorí: kto naozaj ľúbi, ten vie aj trestať. Ak ľúbim, som súčasne schopný povedať, ak niečo neľúbim. My ľudia máme i v tomto určitú slobodu. No len čo začneme zbožňovať techniku ako nášho dobrodinca, ako možnosť spasenia ľudstva, okamžite upadáme do hriechu modlárstva.”

Architektúra miest a strata ideálov - rozhovor s James Kunstlerom

Architektúra miest a strata ideálov

V knihe The Geography of Nowhere, James Kunstler  tvrdí, že spôsob akým sa budujú v Amerike mestá je seba-deštruktívny akt. Životné podmienky Američanov, v súčasnosti považované za normálne, sú v skutočnosti ekonomicky, sociálny, ekologicky aj duchovne zničujúce. Fyzický obraz - krabicové budovy stojace popri autami preplnených diaľnicach, supermarkety, benzínové čerpadlá s predajňami rýchleho občerstvenia, parkoviská, obytné bloky,  spustošená krajina - to nie sú iba symptómy našej kultúry, ale v mnohých prípadoch príčinou našich problémov.

Syndikovať obsah