rozhovory

Jan Vymětal: Konzumu je možné čeliť osobným životom

Konzumu je možné čeliť osobným životom

Osobným životom je možné konzumu čeliť, nikto nás do ničoho nenúti, je to naša voľba. Toto by mohlo byť pre niekoho riešením. Ak by sa človek zaoberal problémom súčasného sveta príliš kriticky a príliš aktívne chcel všetkým týmto záležitostiam prísť na kĺb, sám by sa nakazil. To je jedna z Heglových téz, že negácia vedie k afirmácii. Hlavným nebezpečím pre určitý systém nie sú ľudia, ktorí proti nemu aktívne bojujú, tí sú kontrolovateľní, ale ľudia, o ktorých sa nevie, pretože tí nie sú na vodítku a ani nie sú vidieť. Práve preto môžu byť vnútorne skutočne slobodní. S vnútornou slobodou totiž, súvisí nenápadnosť.” hovorí v rozhovore psychológ a univerzitný profesor Jan Vymětal. Rozhovor bol zverejnený v knihe Hovory o psychoterapii, ponúkame vám z neho úryvok.

Anton Srholec: Najväčší omyl mojej generácie - viera, že zmeníme svet

Najväčší omyl mojej generácie - viera, že zmeníme svet

Pri pokuse o ilegálny prechod cez hranice ho v roku 1951 chytili, a namiesto teologických štúdií v Taliansku absolvoval 98 mesiacov pod zemou v jáchymovských uránových baniach. Po amnestii pracoval ako robotník, no nakoniec ho v Ríme pápež Pavol VI. vysvätil za kňaza. V čase komunizmu mu za organizáciu národnej púte na Velehrad odobrali štátny súhlas na pastoráciu. Stal sa disidentom, ktorý hľadal odpovede na otázky slobody, morálky, ekumenického dialógu a zmien v katolíckej cirkvi. Po prevrate mu arcibiskup Sokol neobnovil súhlas, nevyhnutný na to, aby získal vlastnú farnosť. Anton Srholec.

Theodore Roszak: Strata kontaktu s prírodou nás robí nešťastnými

Strata kontaktu s prírodou nás robí nešťastnými

Všimol som si, že mnohé problémy spojené s ekologickou krízou majú natoľko iracionálnu podstatu, že je potrebné pristupovať k nim z psychologického hľadiska. Najzrejmejším je problém rastúceho konzumu. Čím viac som tento problém študoval, tým viac som začínal chápať, že patologické nakupovanie a deštruktívne správanie k životnému prostrediu, nepochádza výlučne z  ľudskej chamtivosti, ako sa predpokladalo. Nakupovanie sa stáva predovšetkým formou uvoľnenia, spôsobom ako uniknúť depresii, ako riešiť problémy spôsobené životom v chorej spoločnosti. Stretával som stále viac ľudí, ktorí si uvedomovali chorobne prejavy svojich konzumných návykov a mali chuť to zmeniť. Ak sa na to pozriete dostatočne pozorne, zistíte, že máte dočinenia s klasickým prejavom patologickej závislosti. Preto keď chcete riešiť ekologické problémy, musíte nevyhnutne pochopiť ľudské správanie. A to je priestor pre psychológiou.

Ekopsychológia je názov pomerne mladého hnutia, ktorého cieľom je búrať hranice medzi psychológiou a ekológiou. Spojenie zdanlivo odlišných pohľadov na problémy súčasného človeka a ľudskej spoločnosti prináša veľmi zaujímavé a  zároveň odvážne tvrdenia. Podľa ekopsychológie sa dominantný druh biosféry - človek - správa psycho-patologicky. Samotná psychológia však už nedokáže definovať pojem duševného zdravia v podmienkach šialenej veľkomestsko-priemyselnej spoločnosti. Preto prišiel čas, kedy je potrebné preklenúť priepasť medzi psychológiou a ekológiou.

Syndikovať obsah