pre a proti

Vegánstvo - pre a proti

Sally Fallon, Bruce Friedrich

Sally Fallon je spoluautorkou knihy Nourishing Traditions: The Cookbook that Challenges Politicaly Correct Nutrition (Tradície vo výžive: Kuchárska kniha politicky správnej výživy), zakladateľkou nadácie Weston A Price Foundation a redaktorkou magazínu Wise Traditions.

Bruce Friedrich je dlhoročným kampanierom a koordinátorom v organizácii PETA (People for Ethical Treatment of Animals - Ľudia za etické zachádzanie so zvieratami), ktorá je najväčšou svetovou organizáciou bojujúcou za práva zvierat. Pred tým, ako sa zamestnal v PETA, pracoval v útulku pre rodiny bez domova. Bol ocenený cenou Gilbert Award za originálny výskum na poli ekonómie.

Permakultúra - dva pohľady

Permakultúra - dva pohľady

Peter Harper je biológ, záhradník a krajinný dizajnér, známy v hnutí alternatívnych technológií. Absolvoval permakultúrny dizajnérsky kurz a k permakultúrnemu hnutiu cíti sympatie. Na druhej strane sa na niektoré trendy v permakultúre pozerá kriticky a poukazuje na to, čomu hovorí “mystická naivita”, ktorá podľa neho poškodzuje myšlienky trvalej udržateľnosti.

Ing. Ivan Lobik sa dlhodobo venuje permakultúrnej teórii aj praxi, napríklad praktickému overovaniu métódy Fukuoka-Bonfils. Je diplomovaný permakultúrny dizajnér, jeden z hlavných predstaviteľov Asociácie permakultúry na Slovensku. Svoje skúsenosti a poznatky publikuje na internete a v permakultúrnych časopisoch.

Syndikovať obsah