Revolúcia je tu !

Ramona Africa, ako jediná dospelá osoba prežila útok na dom MOVE na Osage Avenue a následne strávila 7 rokov vo väzení. Po prepustení pokračuje v organizovaní aktivít za oslobodenie zvierat a Zeme, spolu so svojim priateľom Mario Hardy. Nasledujúci rozhovor s nimi uskutočnili aktivisti Earth First

- Paloma a Chris na jar 1998 v USA.

Paloma: O čo sa snaží MOVE ?

Ramona: MOVE (po slovensky "pohyb" alebo "hnutie") nie je skratka, ide presne o to, čo to slovo vyjadruje - hnutie v harmónii s prírodou, hnutie proti všetkému čo smeruje k ničeniu života. Je to hnutie proti všetkému, čo sa snaží život zneužívať, či už ide o ľudský život, život zvierat, alebo rastlín. Znamená to byť aktívny, angažovaný, v pohybe... a nekompromisný v odporovaní všetkému čo vykorisťuje, utláča, zotročuje, ničí, zabíja alebo otravuje život.

Paloma: Hovoríte veľmi nekompromisne. Čo robí MOVE aby uskutočnilo svoje ideály ?

Ramona: MOVE bolo založené v roku 1971 alebo 72. Prvé z aktivít MOVE boli pokojné protesty proti zneužívaniu a vykorisťovaniu zvierat, účastnili sme sa konferencií a sympózií o enviromentálnych a energetických problémoch a konfrontovali sme ľudí , ktorí usporiadali tieto konferencie. Boli to ľudia z DuPontu, ktorí sa snažili prezentovať na verejnosti ako priateľskí k životnému prostrediu. Pritom otravovali životné prostredie. Zarábali milióny na tom, že nelikvidovali svoje jedovaté odpady, ale vypúšťali ich do rieky a popri tom sa snažili presvedčiť ľudí aby kupovali čistič vody vyvinutý v ich laboratóriach. To bolo ich riešenie znečisťovania vody. Všetko toto sme hovorili nahlas...

Spôsobom života, ktorý sme viedli sme chceli ukázať, že je možné žiť spokojný a šťastný život a neznečisťovať pri tom životné prostredie. MOVE v svojich začiatkoch pestovalo zemiaky a ovocie tak, že sme na záhony dávali organický odpad. Kŕmili sme život, aby život mohol nakŕmiť nás. Ľudia na nás pozerali ako na špinavých, neporiadných ľudí žijúcich v odpadkoch. Dnes sa tomu hovorí kompostovanie. Teraz už je to akceptované.

Mario: Niektoré z ďalších vecí, ktoré MOVE robilo, boli činnosti zamerané na podporu komunity. Starali sme sa o starých ľudí, rozdávali sme ovocie a zeleninu deťom, aby mohli pocítiť silu živého jedla... MOVE stavalo piecky na drevo ľuďom, ktorí boli chudobní a nemali peniaze a mali odpojený plyn. Kupovali sme lacné jedlo a dávali ho ľuďom, ktorí mali veľa detí... MOVE pomáhalo upratovať verejné miesta a podobne. MOVE malo a má veľmi silný komunitný základ.

Ramona: Dávali sme piť a jesť zvieratám, ktoré to potrebovali, brávali sme na prechádzky do parku psov, ktorí by sa inak von nedostali. Rozprávali sme sa s ľuďmi a nabádali ich k starostlivosti o ich zvieratá. Ak mali ľudia vo svojich domoch nebezpečné veci, napríklad zariadenia produkujúce nebezpečný odpad alebo znečisťujúce vzduch, rozprávali sme sa o tom s nimi. Rozprávali sme sa s ľuďmi o tom, čo priemysel robí vode, vzduchu, zemi, používajúc aktuálne a zrozumiteľné príklady a vysvetlenia. Snažili sme sa vysvetliť, že sme revolučná organizácia... Museli sme sa zaoberať všetkými problémami. Keď sme hovorili s ľuďmi snažili sme sa im vysvetliť, že je dôležité konfrontovať políciu a policajnú brutalitu, ale rovnako dôležité je zaoberať sa napríklad poškodzovaním nášho zdravia rôznymi jedmi...

Dnes ľudia nemôžu piť ani vodu. Musia si ju kupovať. Keby niekto pred 25 rokmi povedal, že budeme musieť kupovať vodu, povedali by sme si, že je to blázon.

Paloma: Robili ste veľa akcií a dostali mnoho problémov do médií, ale rovnako ste sa orientovali na komunitu.

Mario: To je niečo čo média a vláda ťažko znášali. Chceli vytvoriť dojem, že ľudia sú proti MOVE. V skutočnosti MOVE malo veľký rešpekt a podporu komunity.

Paloma: Hovorili ste o potrebe zjednotiť MOVE a Earth First!. Kto sú podľa Teba naši spoloční nepriatelia ?

Ramona: Je to skupina super-bohatých priemyselníkov, ktorí riadia svet, ktorí robia rozhodnutia dotýkajúce sa všetkých, celého sveta... Medzi nimi a nami existujú politické bábky, ktoré im na to vytvárajú podmienky... Títo priemyselníci majú samozrejme rôzne postoje k rôznym veciam, ale pokiaľ ide o zarábanie dolárov a potrebu udržať súčasný systém pri živote, dokážu sa zjednotiť a spojiť svoje sily proti nám. Musíme sa z toho poučiť. Medzi nami je tiež mnoho rozdielov, ale mali by sme sa zjednotiť v tom čo máme spoločné. Máme spoločného nepriateľa. Spoločne môžeme dokázať oveľa viac dobrých vecí. Boj prebieha na mnohých úrovniach - oslobodenie zvierat, problémy životného prostredia, sociálne problémy. Je toho veľa o čo sa musíme snažiť a ak sa budeme navzájom podporovať, urobí to naše hnutie silnejším. Jednota je základom pre túto revolúciu. Nesmieme nechať našich nepriateľov vytvárať medzi nami rozdiely. Musíme pracovať spoločne.

Chris: Čo by ste povedali na vyhlásenia niektorých skupín, ktoré tvrdia, že MOVE nie je skupina zaoberajúca sa ochranou životného prostredia ?

Ramona: Tieto skupiny väčšinou nepoznajú našu históriu... MOVE sa snažilo pracovať legálnymi prostriedkami, ale mnohí z nás skončili vo väzení a boli konfrontovaní s políciou. Dôvodom bolo, že sme využívali veľmi účinné spôsoby poukazovania na ekologické problémy. Nezačali sme konfrontácie s políciou, súdmi a väzeňskou strážou. Našim cieľom je chrániť život. To je to čo sme robili a čo stále robíme

Chris: Súhlasíte s posolstvom" Žiadny kompromis v obrane Matky Zeme ?"

Ramona: Absolútne. Viedla som dlhé rozhovory s Judi Bari a úplne sme sa zhodli v tom, že Zem musí byť chránená nekompromisne.

Paloma: Členovia MOVE boli strieľaní, bombardovaní a upaľovaní za živa. Tehotná žena bola bitá policajtmi a jej dieťa bolo pred jej očami zabité. Členovia MOVE sú stále vo väzení za svoje presvedčenie.

Ramona: Kompromisy s týmto systémom nás neochránia. Keď pokračuješ v silnom, nekompromisnom zápase so systémom, nebudeš nikdy ochránený od útokov a brutality systému, ale vieš, že chrániš to, čo je správne... Členovia MOVE boli vo väzení roky. Mali možnosť dostať sa z väzenia skôr ak by sa vzdali svojho boja, revolúcie MOVE, ale členovia MOVE to neurobili. Ja som mohla byť vo väzení iba 16 mesiacov, ale strávila som tam 7 rokov do posledného dňa, pretože som sa odmietla vzdať. Nemôžem sa vzdať revolúcie. Máme vo väzení ľudí, ktorí sú tam 12,13, 16 rokov.

Chris: Čo by si odkázala aktivistom Earth First !, ktorí sú vo väzení.

Ramona: Aby ostali silní. Hlavne aby ostali aktívni. To Vás udrží pri zdravom rozume, umožní vám to pokračovať. Cvičte. Ak behávate, snažte sa behávať každý deň. Robte akýkoľvek druh cvičenia, pretože väzenie je frustrujúce miesto. Môže vás to dostať, ak sa poddáte, ale frustrácia nie je nič iné ako potlačovanie energie, ktorá sa musí uvolniť. Uvolnite túto energiu prostredníctvom aktivity, posilníte tým zároveň svoje telo a myseľ.

Podpora z vonku je veľmi dôležitá. Každý aktivista Earth First

alebo iných organizácií si zaslúži a potrebuje podporu ostatných, ktorí sú na slobode. Ľudia môžu byť podporovaní prostredníctvom listov, návštevami, ak sú umožnené a informovaním verejnosti prečo sú vo väzení.

Ľudia, ktorí sú vo väzení môžu organizovať, učiť a vysvetľovať ľuďom s ktorými komunikujú o čo ide, prečo by sa mali zaujímať o rôzne veci a ako ich môžu zmeniť. Nevravím, že život vo väzení nie je niekedy frustrujúci, ale vtedy sa musíte spoľahnúť na svoje presvedčenie.

Chris: Akú rolu podľa vás zohráva priama akcia v revolúcii ?

Ramona: Nie je nevyhnutné aby boli masy ľudí zapojené do priamych akcií, ale je nevyhnutné aby masy ľudí podporovali tých, ktorí priame akcie uskutočňujú. Keď hovoríme o ochrane života, nie je to iba akceptovateľné, alebo správne, ale je to naša zodpovednosť.

Paloma: Revolúcia - je to uskutočniteľné ?

Ramona: Revolúcia je tu

Tento systém o tom presvedčí aj tých, ktorí zatiaľ necítia potrebu zapojiť sa. Revolúcia je tu !

Z Earth First

No.6/1998 preložil Matúš Ritomský

Ak chcete vedieť viac informácii o MOVE a adresy, na ktoré možno písať uväzneným členom MOVE kontaktujte:

The MOVE Organisation, P.O.Box 19709, Philadelphia, PA 19143, USA

alebo

Friends of MOVE, P.O.Box 3069, London, SW9 8LU, England