Rastliny cítia a poznajú bolesť

Rastliny cítia a poznajú bolesť

Rastliny majú pamäť a inteligenciu. Pri spoločnom vývoji so živočíchmi nie sú pasívnymi obeťami, ale skôr aktívnymi partnermi, niekedy dokonca dominantnými.

Tvrdí to rastlinný neurobiológ František Baluška, profesor na Bonnskej univerzite i na bratislavskej Univerzite Komenského zároveň, jeden z hlavných protagonistov novej vednej disciplíny.

Skúsme zájsť v našich otázkach ešte ďalej: cítia rastliny - ako predpokladal už Aristoteles - a cítia aj bolesť?

Rastliny prijímajú veľké množstvo vnemov z okolitého prostredia a dá sa povedať, že sú veľmi citlivé. To je pre ne veľmi dôležité, keďže nemôžu meniť svoje stanovište. Počas evolúcie sa u nich vytvorili veľmi účinné mechanizmy, ktoré im zabezpečujú prežitie, hoci nie sú schopné pohybu. Vnímavosť rastlín je však často podceňovaná. V minulosti sa preto uvádzalo, že nepatria medzi životnú doménu, napríklad filozof Immanuel Kant zastával tento názor. Samozrejme, zatiaľ nevieme, či cítia aj bolesť – ale tiež nemožno tvrdiť, že bolesť nepoznajú.

Prečo si to myslíte?

Poranené rastliny produkujú látky, ktoré pôsobia proti bolesti a zápalom u živočíchov a ľudí. Tiež zvyšujú produkciu etylénu, ktorý má znecitlivujúce účinky na zvieratá a ľudí okamžite po vystavení sa stresu alebo po poranení. Tieto zistenia naznačujú, že rastliny by mohli mať niečo ako vnem bolesti – v každom prípade vnímajú negatívne faktory a snažia sa im aktívne vyhýbať. Je napríklad zaujímavé, že plody rastlín, ktoré konzumujú zvieratá alebo aj ľudia, obsahujú veľké množstvo etylénu, ktorý je dôležitý aj pre dozrievanie týchto plodov. Nezrelé plody, ktoré ešte nemajú dosť etylénu, nielenže nám nechutia, ale môžu byť aj toxické.

Chcete tým vari povedať…

Ale áno, s istým zveličením by sa dalo povedať, že rastliny si dávajú pozor, aby zvieratá a ľudia nejedli tieto plody, kým ich nepripravia na “bezbolestnú” konzumáciu.

- celý rozhovor si možete prečítať tu: Pozor, rastliny aj cítia. A poznajú bolesť (Pravda, 27. augusta 2011)

Komentáre

Zaujímavý článok. Rastliny

Zaujímavý článok. Rastliny cítia a vnímajú. Je však otázne, čo toto zistenie pre nás znamená, a k čomu nás má viesť. Vedomie že rastliny vnímajú, nás totiž môže nabádať k väčšej úcte k nim, k snahe menej im ubližovať a žiť s nimi v mieri, pokiaľ to je možné, ale môže to byť aj živnou pôdou pre pseudoargumenty na rezignáciu na snahy o etickejší život. Už počujem tie “argumenty”, že načo byť vegetarián, alebo načo odmietať potraty- však aj rastliny cítia a musíme ich zabíjať… Žiaľ podobné povrchné závery som už neraz počul. To čo môže byť pre jedného motiváciou k väčšej snahe o súcitnejší život, je pre niekoho iného živnou pôdou pre ignoranciu a pasivitu.

Toto je už minimálne niekoľko

Toto je už minimálne niekoľko 10ročí známa vec aj medzi vedcami, že každá rastlina vníma a reaguje na svoje okolie, na rôzne druhy hudby, prístup človeka ktorý sa o ňu stará. Dobre povedané o rastlinách tu: http://www.lorber.szm.com/vybrane/lgeh-021.htm

Súhlasím

Jaro, presne si to vystihol !
Takto to vidím aj ja. A lepšie by som to asi nenapísal.