Návod

Práce v záhrade na jar

Ondro Végh

Zelené hnojenie, siatie, sadenie, ovocné stromy, koreniny

Prirodzená starostlivosť o zuby

Sebestačný život, Svobodu Svobodným

Zdravie z prírody

Huby v hrnci - Drevokazné huby v okolí Bratislavy

Milan Gazdík, Alena Gazdíková

Drevokazné huby patria medzi nebezpečných a miestami veľmi rozšírených škodcov lesných drevín z pohľadu človeka, v prirodzenom ekosystéme ale plnia dôležitú úlohu udržiavania rovnováhy a samoregulácie lesných biotopov. Rastú na odumretých, chorých i zdravých stromoch, či už na koreňoch, pňoch alebo kmeňoch v ľubovoľnej výške. Mnohé z nich sú jedlé a dajú sa z nich vytvoriť priam labužnícke delikatesy. Od dôb dávno minulých až po súčasnosť patrili a stále patria medzi významné zberové plodiny. Možno ich jesť z čerstva tepeľne upravené, zavárať, sušiť a mraziť. Svojou nutričnou hodnotou, obsahom niektorých vitamínov a minerálov sa zaraďujú medzi dôležité potraviny samozásobiteľstva.

Minimalistická záhrada (3)

Patrick Whitefield

Keďže minimalistická záhrada pozostáva hlavne z trvaliek a samovysievajúcich sa rastlín, je málo pravdepodobné, že sa po založení budeme vedieť zbaviť burín - trvaliek. Je preto vhodné začať na mieste vyčistenom do najvyššej možnej miery.

Syndikovať obsah