Návod

Potraviny z lesov a lúk - časť 1

Potraviny z lesov a a lúk

V minulých číslach Kruhu života sme sa venovali liečebným účinkom známych voľne rastúcich byliniek. V rubrike Potraviny z lesov a lúk sa budeme tiež venovať divorastúcim rastlinám a plodom, ale z trochu iného pohľadu na možnosť ich využitia - priblížime Vám možnosti ich použitia v kuchyni. Ku každej rastline uvedieme jej slovenský, český a latinský názov, popis, informáciu o výživnej hodnote a námety na kuchynské využitie. Dobrú chuť.

Na zahrádce bez boje

E.Braunroth, Radomil Hradil

Jak to udělat, aby se člověk mohl ze své zahrádky těšit? Aby mohl sklízet hojnost plodů a nemusel věčně s někým a něčím bojovat, o něco se strachovat? Aby nemusel stále něco pronásledovat, stříkat, sbírat, zašlapávat, oplocovat, zakrývat a chránit? Trhat, mačkat a pálit? Eike Braunroth říka, že recept je "jednoduchý", stačí se naučit ostatní tvory milovat.

Šalvia

Ondro Végh

V predchádzajúcich článkoch som sa snažil priblížiť v každom ročnom období tie najbežnejšie liečivé byliny, ktoré bolo možné zbierať. Išlo len o veľmi stručné popisy . Teraz by som chcel postupne začať približovať niektoré bylinky podrobnejšie. A to nielen z hľadiska zaužívaného liečebného použitia, ale aj z pohľadu zvykov našich predkov a ich pôsobenia na iné úrovne nášho bytia, než len fyzickú. Pôsobenie byliniek sa neobmedzuje len na ich chemické zloženie, ale pôsobia aj energeticky a ak sme ochotní spolupracovať, tak aj z úrovne ich skupinovej duše.

Huby inak

Milan Gazdík

Huby sprevádzajú človeka počas celého jeho vývoja. Nezostali nepovšimnuté. Naši predkovia sa s nimi zoznamovali inštinktívne, ale aj pokusmi a omylmi. Snažili sa ich maximálne využiť.

Bylinky v lete

J. A. Zentrich

Už dávno si naši predkovia všimli súvislosť medzi vzhľadom rastliny a jej liečebným účinkom. Toto poznanie asi najviac rozvinul lekár a učenec Paracelsus, žijúci v 16. storočí vo svojej náuke o signatúrach. Aj keď neskôr tieto poznatky moderná veda zavrhla, ako nezmysel, dnes znova prichádzajú mnohí skúsení bylinkári svojimi praktickými skúsenosťami na to, že tieto súvislosti naozaj existujú. Zisťujú tiež, že každá bylina pôsobí nielen na určité ochorenie, ale tiež aj na určitý druh ľudí. Preto aj vyberajú pre každého človeka individuálne tú správnu bylinu, alebo zmes bylín.

Syndikovať obsah