Návod

Jedlý les

Ondro Végh

Obvyklý spôsob hospodárenia je, že na určitej ploche sa pestuje jedna plodina a je snahou potlačiť rast všetkého ostatného, tak aby bol čo najväčší výnos. Je to vlastne boj s prírodou, so škodcami, suchom, burinou a inými vecami. Je tu ale aj iná možnosť. Pestovať rôzne rastliny, z ktorých každá má nejaký úžitok, aj keď nie tak veľký, ako by sa pestovala osamote, ale keď to všetko zrátame, tak výnosy sú ďaleko väčšie.

Minimalistická záhrada (1)

Patrick Whitefield

V minulých rokoch som vypracoval štýl záhradníčenia, ktorý mi veľmi vyhovuje, hoci vyzerá byť trocha nekonvenčný. Priateľ, ktorý jedného dňa zavítal na obed, bol mierne zarazený, keď sme sa s košíkom v ruke vybrali k čomusi, čo pripomínalo húštinu divo rastúcich rastlín, aby sme si nazbierali šalát. Za pár chvíľ bol košík plný chutných listov. Priateľ vyzeral byt' dosť prekvapený, keď poznamenal: "Vidím, že máš minimalistickú záhradku".

Bylinky na jeseň

J.Janča a J.A.Zentrich

Liečivé rastliny a ich použitie.

Múdrosť čínskej medicíny - časť 1

Ondro Végh

V dnešnej dobe, keď máme na všetko špecializovaných odborníkov a skúmame jednotlivé problémy až do najmenších detailov nám často unikajú súvislosti v rámci celku. Nie je tomu inak ani v medicíne. Liečime síce prejavy, ale často nevidíme dôsledky. V tomto bola ďalej stará čínska medicína so svojim prístupom k telu ako celku, ktorého orgány sú prepletené množstvom vzťahov a tiež sa snažili liečiť telo ako celok a nielen napríklad vyrážku na pravej nohe. Všímali si tiež nielen chemické a fyziologické súvislosti, ale aj toky energie v organizme. A o tom, že to neboli len výmysly svedčia jej úspechy a to hlavne pri liečení chronických chorôb, ktoré často pramenia v nerovnováhe a zablokovanom toku energie . Dokonca už aj súčastná medicína dáva zapravdu orientálnej akupunktúre.

Potrava a telo

Miki

V prístupe ku výžive sa ľudstvo ešte nikdy tak nevzdialilo od prírody, neporušilo jej zákony, ako my súčasníci. Všetky zvieratá zháňajú obvykle potravu veľmi ťažko a často hladujú. Tak sa po mnoho tisícročí správal aj človek. Hlad bol nevyhnutnou súčasťou života. Dnes si potravu obstarávame ľahlo, mnohí bez akejkoľvek námahy. Naučili sme sa z nej pripravovať tisíce lákavých jedál a stále viac, takmer bez miery ňou preťažujeme žalúdok. Vedecko-technická revolúcia odstránila hlad z nášho života. Veľké víťazstvo nad krutou prírodou. Haleluja?

Ale všetko je inak!

Syndikovať obsah