Občianstvo

Thich Nhat Hanh

Možno si myslíte, že keby ste sa ujali vlády a získali moc, mohli by ste robiť čokoľvek podľa svojho priania, ale tak to nie je. Keby ste sa stali prezidentom, museli by ste sa vysporiadať s tvrdou skutočnosťou, že by ste pravdepodobne robili to isté, čo teraz robí prezident, možno o trochu lepšie alebo o trochu horšie.

Ako občania máme veľkú zodpovednosť. Náš každodenný život, spôsob, ako pijeme a čo jeme, určuje svetovú politickú situáciu. Každý deň robíme veci a sme vecami, ktoré súvisia s mierom. Ak sme si jasne vedomí svojho spôsobu života, spôsobu upotrebenia vecí, spôsobu pohľadu na situáciu, budeme vedieť, ako prispieť k mieru práve v tomto okamihu, ktorý prežívame. Myslíme, že naša vláda môže realizovať politiku podľa svojich predstáv, ale táto možnosť závisí na našom každodennom živote. Ak umožníme zmenu politického rozhodovania, stane sa tak.

Možno si myslíte, že keby ste sa ujali vlády a získali moc, mohli by ste robiť čokoľvek podľa svojho priania, ale tak to nie je. Keby ste sa stali prezidentom, museli by ste sa vysporiadať s tvrdou skutočnosťou, že by ste pravdepodobne robili to isté, čo teraz robí prezident, možno o trochu lepšie alebo o trochu horšie.

Meditácia znamená pozrieť sa na veci hlbšie a zistiť, ako môžeme zmeniť seba a naše pomery. Zmeniť politické pomery znamená tiež zmeniť naše vnútro. Zmeniť naše vnútro znamená zmeniť politické pomery. Je nutné sa prebudiť. Povaha bômb, povaha nespravodlivosti a povaha nášho vlastného bytia sú totožné.

Thich Nhat Hanh – budhistický mních, spisovateľ, mierový a ekologický aktivista