Minimalistická záhrada (1)

Patrick Whitefield

V minulých rokoch som vypracoval štýl záhradníčenia, ktorý mi veľmi vyhovuje, hoci vyzerá byť trocha nekonvenčný. Priateľ, ktorý jedného dňa zavítal na obed, bol mierne zarazený, keď sme sa s košíkom v ruke vybrali k čomusi, čo pripomínalo húštinu divo rastúcich rastlín, aby sme si nazbierali šalát. Za pár chvíľ bol košík plný chutných listov. Priateľ vyzeral byt' dosť prekvapený, keď poznamenal: "Vidím, že máš minimalistickú záhradku".

Ten názov bol priliehavý. Je to záhrada založená na trvalkách a samosemeniacich rastlinách, vrátane niektorých divorastúcich. ktorá vyžaduje veľmi málo námahy a napriek tomu dokáže zabezpečiť šalát či hrniec plný čerstvej zeleniny ktorýkoľvek deň v roku. Takýto druh záhrady sa v minulosti často spájal s pojmom permakultúra. Permakultúra samozrejme nie je synonymom pre akýkoľvek druh záhradníčenia. V dobrom permakultúnom projekte sa záhradnícke metódy vyberajú tak, aby vyhovovali konkrétnemu záhradníkovi a konkrétnemu miestu: a práve takto vznikal môj štýl záhradníčenia.

Kvôli práci musím z domu odchádzať', často i na dlhé týždne, a často v čase. ktorý má v záhradníckom kalendári veľký význam. Trvalky a samosemeniace rastliny vyhovujú takejto situácii. pretože keď je už raz záhrada založená. vyžaduje veľmi málo starostlivosti. a tak dvojtýždňová neprítomnosť povedzme v polovici mája, nespôsobí pohromu, akú by spôsobila v záhradke jednoročných rastlín. Po niekoľkých rokoch chronickej choroby navyše nedisponujem veľkou fyzickou silou, preto vítam všetko, čo znižuje množstvo námahy.

Hlavným problémom v záhradke boli slimáky. Kým sme sa minulú jeseň nepresťahovali. mal som záhradku na mieste hmýriacom sa slimákmi až tak, že väčšinu jednoročných rastlín nebolo možné pestovať bez sústavného a masívneho používania peliet proti slimákom - a toto ja robiť odmietam. Trvalky a samosemeniace rastliny sa celkovo pestujú menej ako jednoročné rastliny. a teda ešte úplne neprišli o svoju prirodzenú odolnosť Trvalky tiež na rozdiel od jednoročných rastlín nemusia každoročne prechádzať krehkým obdobím sadeníc. Minimalistická záhrada nie je voči slimákom a slizniakom imúnna, dokáže im však výrazne odolávať.

MIESTO A JEHO PLÁN

Všetky rastliny potrebujú úrodnú pôdu, aby mohli dávať dobrú úrodu. ak však chcete mať konvenčnú záhradku s jednoročnými rastlinami aj minimalistickú záhradku, jednoročné rastliny by mali byť uprednostnené a umiestnené na najúrodnejšej pôde. Ak ich porovnáme s trvalkami a samosemeniacimi rastlinami, sú to rastliny, ktoré vyžadujú mnoho práce a poskytujú bohatú úrodu. a vy zaiste chcete, aby sa vám vrátila všetka starostlivosť, ktorú im budete venovať. Ťažké ílovité pôdy sú pre minimalistickú záhradu vhodné iba ak majú dobrú štruktúru a sú dostatočne odvodňované, pretože v takejto záhrade sa samozrejme nebude kopať.

Čo sa týka svetla, trvalky a samosemeniace rastliny ho potrebujú toľko, ako jednoročné rastliny, avšak nie nevyhnutne v tom istom ročnom období. Mnoho samosemeniacich rastlín najlepšie rastie na jeseň a na jar. Trvalky, ktoré zimu prečkajú ako rozvinutý koreňový systém alebo úplná rastlina, sa môžu začať rozvíjať skoro na jar, keď jednoročné rastliny sú ešte len semenami v balíčkoch. či nanajvýš sadenicami v kvetináči. Znamená to, že rastliny v minimalistickej záhrade zvládnu veľkú časť svojho rastu skôr. než na stromoch vyrazia listy. Mnohé z nich je možné úspešne pestovať v tieni ovocných stromov. ak sa im zabezpečí nepriame svetlo zo strán. Minimalistická zeleninová záhrada je vlastne to isté, ako jedlý podrast v záhrade lesa.

Veľa samosemeniacich rastlín, vrátanie niektorých trvaliek, sa môže správať rozpínavo, keď na to má možnosti. Tých sa im nedostáva v minimalistickej záhrade. kde väčšinu priestoru zaberajú vitálne trvalky. V záhrade s jednoročnými rastlinami je však po väčšinu roka rozsiahla plocha odkrytej pôdy, kde sa tieto rastliny môžu šíriť ako burina. Preto by bolo ideálne, keby minimalistická záhradka a plocha s jednoročnýmí rastlinami neboli umiestnené bezprostredne vedľa seba.

Minimalistická záhrada si vyžaduje pravidelnú pozornosť, hoci len preto, aby sme zistili, ktoré druhy už môžeme zjesť, nemala by preto byt' umiestnená v nejakom zastrčenom rohu. Starostlivým rozmiestnením rastlín s kontrastnými tkanivami a tvarmi listov a zaradením niekoľkých kvetov, z ktorých mnohé sú jedlé, môžeme dosiahnuť jej atraktívny vzhľad.

Keďže ide o záhradu, v ktorej sa nekope, musí pozostávať zo sústavy záhonov, t.j. zo siete chodníčkov, aby nikdy nebolo treba stúpať na zarastené plochy. Ja som používal konvenčné rovné záhony aj záhony s klinovými jamkami. Vzhľadom na tvar miesta a existujúce chodníčky je možné uprednostniť jeden čí druhý spôsob.

Patrick Whitefield