Múdrosť čínskej medicíny - časť 1

Ondro Végh

V dnešnej dobe, keď máme na všetko špecializovaných odborníkov a skúmame jednotlivé problémy až do najmenších detailov nám často unikajú súvislosti v rámci celku. Nie je tomu inak ani v medicíne. Liečime síce prejavy, ale často nevidíme dôsledky. V tomto bola ďalej stará čínska medicína so svojim prístupom k telu ako celku, ktorého orgány sú prepletené množstvom vzťahov a tiež sa snažili liečiť telo ako celok a nielen napríklad vyrážku na pravej nohe. Všímali si tiež nielen chemické a fyziologické súvislosti, ale aj toky energie v organizme. A o tom, že to neboli len výmysly svedčia jej úspechy a to hlavne pri liečení chronických chorôb, ktoré často pramenia v nerovnováhe a zablokovanom toku energie . Dokonca už aj súčastná medicína dáva zapravdu orientálnej akupunktúre.

Čínski liečitelia rozčleňovali organizmus na päť základných okruhov, v ktorých dominovala vždy dvojica orgánov, ktoré boli v pevnom vzťahu. Z týchto orgánov bol vždy jeden hlavný a pre život nevyhnutný. Týmito orgánmi boli ľadviny, slezina, pľúca, srdce a pečeň. K ním prislúchal orgán, ktorý mal vylučovaciu funkciu, spojenú viac menej s hlavným orgánom a súčastne v prípade ohrozenia chránil tento orgán. Je to v rovnakom poradí močový mechúr, žalúdok, hrubé črevo, tenké črevo a žlčník. V prípade nerovnováhy v okruhu ochoreli najprv tie menej dôležité orgány a až následne, ak už telo nebolo schopné vyrovnať funkciu okruhu, choroba sa prejavila aj u orgánu hlavného. S jednotlivými okruhmi súviseli aj ďalšie časti tela, napríklad určité zuby, časti tváre a končatín, podľa čoho môžeme zistiť, ktorý okruh máme nevyvážený a to skôr ako sa to prejaví chorobou. A už aj dnešní lekári zisťujú, že mnoho potiaži a chorôb má pôvod v ľudskej duši. Rôzne psychické problémy a nevyrovnanosti blokujú kolobeh energie, čo sa následne premieta do fungovania nášho tela.

Okruh slezina - žalúdok

Dominantným orgánom tohto okruhu je slezina. Jej hlavnou úlohou je krvotvorba, čím vplýva aj na vitalitu človeka a jeho odolnosť. Jej zlá funkcia sa prejavuje chudokrvnosťou, podliatinami a tiež únavou. S ňou úzko súvisí aj slinivka, vylučujúca látky potrebné na trávenie, hlavne hormón inzulín., regulujúci spracovanie cukrov v krvi. Jej párovým orgánom žalúdok. Zhromažďuje zjedenú potravu a prebiehajú v ňom dôležité tráviace procesy. V podstate by sme mohli priradiť tráviacu sústavu k povrchu tela. Je otvorená a cez ňu sa do tela dostávajú látky z okolia, potrava, tekutiny. Preto je potrebné venovať sa jej očiste, tak ako tomu je u vonkajšieho povrchu. Okrem pôstov a diét mu pomôžu rôzne výplachy tráviacej trubice, ktoré mala veľmi dobre prepracované indická jóga. Nevyváženosť okruhu sleziny sa prejavuje najčastejšie špatnou pamäťou, plynnatosťou, vytekaním z nosa, slabosťou v dolných končatinách a vášňou v sladkostiach.

Zlá funkcia žalúdku sa zase prejavuje bolesťami hlavy v spánkoch, bolesťami dolnej čeľuste, nemocami pŕs, ale má aj vplyv na funkciu štítnej žľazy. Preto ak s ňou máte problémy, vyhnite sa radšej potravinám škodiacim žalúdku. Tento okruh má deštruktívny vplyv na srdce, vládne ľadvinám jeho dobrá funkcia podmieňuje dobrú funkciu čriev. Keď si uvedomíte, že cukrovka najčastejšie postihuje cievy a ľadviny, tak ste doma. Na jeho dobrú funkciu majú výrazný vplyv pôsty a tiež prečisťovanie zažívacieho ústrojenstva. Pomôžu mierne prírodné preháňadlá, ale tiež čaje na prečistenie krvi, ako napríklad žihľava. Najdôležitejšia je ale asi každodenná zdravá výživa a vyhýbanie sa stresom. O ich výraznom vplyve na vznik žalúdočných vredov a ďalších potiaži vie snáď každý.

(pokračovanie)